• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Форми документів, що подаються до захисту докторських дисертацій

  Додаток 1 _Довідка з бібліотеки для Докторських дисертацій

  Додаток 2_Висновок наукового консультанта

  Додаток 3_Заява до Голови ВР про надання висновку структ. підрозд.

  Додаток 4_Заява на Голову ВР про провед.поперед.експертизи дис.

  Додаток 4а_Заява на Голову ВР про затв.теми, реценз.та провед.поперед.експертизи дис._без докторантури

  Додаток 5_Відомості про публікації здобувача

  Додаток 6 Відомості про рецензентів

  Додаток 7_Витяг з засідання Вченої ради Університету про призначення рецензентів

  Додаток 7а Витяг з засідання ВР (без докторантури

  Додаток 8 Висновок рецензентів

  Додаток 9 Заява голові спецради про прийняття до розгляду

  Додаток 10 Витяг про призначення комісії спецради

  Додаток 11 Висновок комісії спецради

  Додаток 12 Відомості про офіційних опонентів

  Додаток 13 Згода на опонування дисертації

  Додаток 14 Згода здобувача на обробку персональних даних

  Додаток 15 Службова записка про призначення дати захисту

  ПОВІДОМЛЕННЯ до МОН зразок

  Форма Листа з іншої установи

  Форма Особова картка здобувача наукового ступеня доктора наук

  Щодо відправлення повідомлення про захист до МОН