• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Напрями

   ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ І З’ЄДНАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  • комплексні дослідження фізико-хімічних процесів зварювання та паяння і створення на їх основі високопродуктивних технологій з’єднання матеріалів, в тому числі наноструктурних
  • розробка високоефективних зварювальних матеріалів, технологій та устаткування для їх виробництва
  • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у космосі та під водою
  • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у медицині та розробка матеріалів різного призначення для медицини

   

  МІЦНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • дослідження міцності та несної здатності зварних з’єднань і конструкцій
  • розробка наукових підходів до зниження їх металоємності, підвищення довговічності ресурсу експлуатації
  • розробка комплексного механізованого виробництва зварних конструкцій

   

  ТЕХНОЛОГІЇ НАПЛАВЛЕННЯ, НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ТА ОБРОБКИ  ПОВЕРХНІ

  • комплексні дослідження з інженерії поверхні, наплавлення та створення технологічних процесів і устаткування для нанесення зміцнюючих та захисних покриттів

   

  ПРОЦЕСИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ

  • створення нових технологій електрометалургійного виробництва високоміцних сталей (сплавів), кольорових, тугоплавких та композиційних матеріалів

   

  ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА І НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

  • прилади та методи неруйнівного контролю
  • дослідження та розробка систем діагностики технічного стану зварних конструкцій

   

  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • розробка джерел живлення з покращеними характеристиками
  • автоматизація та роботизація зварювальних процесів

   

  НАНОСТРУКТУРНІ СИСТЕМИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

  • розробка технологій отримання наноматеріалів
  • розробка технологій формування наноструктурованих матеріалів та покриттів
  • розробка технології з’єднання наноструктурованих матеріалів

   

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • комп’ютерне моделювання теплофізичних та металургійних процесів дугового зварювання
  • математичне моделювання при дослідженні міцності, надійності і довговічності зварних конструкцій
  • математичне моделювання процесів спеціальної електрометалургії