• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Докторська спеціалізована вчена рада

  В ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України діє докторська спеціалізована вчена рада Д 26.182.01 за спеціальностями 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології», 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».
   

  Склад докторської спеціалізованої вченої ради

  Д 26.182.01

   

  Прізвище, ім’я, по-батькові
  Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

  ЛОБАНОВ Л.М.,

  голова

  академік НАН України 05.03.06

  ПОЗНЯКОВ В.Д.,

  заступник голови

  член-кореспондент НАН України 05.02.01

  ШАПОВАЛОВ В.О.,  

  заступник голови

  член-кореспондент НАН України 05.16.02

  МАХНЕНКО О.,

  учений секретар

  доктор технічних наук 05.03.06

  АХОНІН С.В.

  академік НАН України 05.16.02

  БЕРДНІКОВА О.М.

  доктор технічних наук 05.02.01

  БІКТАГІРОВ Ф.К.

  доктор технічних наук 05.16.02

  ГРЕЧАНЮК М.І.

  доктор технічних наук 05.16.02

  ГРИЩЕНКО С.Г.

  доктор технічних наук 05.16.02

  ДМИТРИК В.В.

  доктор технічних наук 05.02.01

  КВАСНИЦЬКИЙ В.В.

  доктор технічних наук 05.03.06

  КОРЖИК В.М.

  член-кореспондент НАН України 05.02.01

  КОСТІН В.А.

  доктор технічних наук 05.02.01

  КНИШ В.В.

  член-кореспондент НАН України 05.03.06

  КРІВЦУН І.В.

  академік НАН України 05.03.06

  МАКСИМОВ С.Ю.

  член-кореспондент НАН України 05.03.06

  МЕДОВАР Л.Б.

  доктор технічних наук 05.16.02

  НОВОМЛИНЕЦЬ О.О.

  доктор технічних наук 05.03.06

  СТУДЕНТ М.М.

  доктор технічних наук 05.02.01

  Контакти ученого секретаря: Махненко Олег Володимирович

  адреса для листування: вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150, Україна
  – тел. +38 (044) 200-55-57
  e-mail: makhnenko@paton.org.ua