• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ЦЕНТРИ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ

  Машина для випробувань матеріалів MTS 318.25

  Центр засновано у відділі № 3 “Міцність зварних конструкцій“.
  До центру входить універсальна сервогідравлічна машина MTS 318.25 (USA); навантаження +/- 250 кН; частота навантаження до 100 Гц; робочий хід поршня +/- 100мм; цифровий контролер з частотою збору даних до 49 кГц; оснащена повним діапазон сертифікованих захватів MTS, COD-датчиками росту тріщини і екстензометрами, які забезпечують точний контроль процесу випробувань і достовірність результатів. Детальніше…

  Керівник центру: 
  Зав. відділом №3 ІЕЗ ім. Є.О. Патона,
  член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
  Книш Віталій Васильович
  Тел. (044) 205-23-95
  e-mail: paton.testlab@gmail.com

  ГЛІБЛ – 3800

  Центр засновано у відділі “Фізико-хімічних досліджень матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.
  До центру входять прилади: “GLEEBLE-3800″, який призначено для імітування термомеханічного стану металевих матеріалів; ІСР-спектрометр іСАР-6500 DUO, який дозволяє проводити аналітичні дослідження атомного складу широкого спектру неорганічних матеріалів; та оже-мікрозонд ” JAMP-9500F ” з польовим емісійним катодом. Детальніше…

  Керівник центру: 
  В.о. зав. відділом №22 ІЕЗ ім. Є.О. Патона,
  провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук,
  Григоренко Світлана Георгієвна
  Тел. (044) 200-61-30, (044) 206-01-35
  e-mail: office_22@ukr.net