• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Перша акредитація за новими вимогами освітньо-наукового рівня PhD
  (доктор філософії)

  Вперше в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  проведено акредитацію освітніх програм «Матеріалознавство» спеціальності 132 Матеріалознавство та «Металургія» спеціальність – 136 Металургія  за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктора філософії. Акредитацію здійснювала група експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Гарантом освітньої програми  «Матеріалознавство»   виступає  д.фіз.-мат.н.,проф. Устінов А.І., завідувач відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів.  Гарантом  освітньої програми «Металургія»   виступає  д.т.н.,чл.-кор., проф. Шаповалов В.О., завідувач відділу плазмово-шлакової металургії.

  Протягом процедури акредитації Інститут отримав важливі цінні рекомендації щодо усунення недоліків та подальшого вдосконалення освітніх програм, викладених у звіті експертної групи та експертному висновку ГЕР . Позитивний результат акредитації  став можливим завдяки злагодженій роботі Гарантів освітніх програм, аспірантів та науково-організаційному відділу.

   

  В  червні 2021 року  в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона   Національної академії наук України  відбулася  робота експертних груп щодо проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Металургія» та   «Матеріалознавство»  за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

  Звіти самооцінювання

  спеціальність – 136 Металургія

  спеціальності 132 Матеріалознавство

  Програми візиту експертних груп Національного агентства із забезпечення
  якості вищої освіти

  спеціальність – 136 Металургія

  спеціальності 132 Матеріалознавство

  Експертний висновок галузевої експертної ради  

  спеціальність – 136 Металургія

  спеціальності 132 Матеріалознавство

  Сертифікат про акредитацію освітньої програми

  спеціальність – 136 Металургія

  спеціальності 132 Матеріалознавство