• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Хронологія

   

  1929З ініціативи Є.О. Патона при Всеукраїнській академії наук (ВУАН) створена кафедра інженерних споруд і в її складі організована Електрозварювальна лабораторія.
  1930При ВУАН створено Електрозварювальний комітет. Є.О. Патоном вперше у світі розроблена комплексна програма розвитку зварювального виробництва.
  1932В Електрозварювальній лабораторії ВУАН створена перша зварювальна головка для автоматизованого зварювання відкритою дугою.
  1934На базі Електрозварювального комітету і Електрозварювальної лабораторії засновано науково-дослідний Інститут електрозварювання (1 січня). Директором інституту призначено Є.О. Патона.

  З 1934 по 1944 рр. назва інституту: Інститут електрозварювання. Інститут розташовано в Києві по вул. Володимирській, 94.

  1935У Київському політехнічному інституті з ініціативи Є.О. Патона організована кафедра зварювання.

  В інституті створено відділ технології зварювання.

  1936Відбулася перша Всесоюзна конференція з автоматичного дугового зварювання (відкритою дугою).
  1937Для сприяння впровадженню нових способів і технологічних процесів зварювання та обладнання в складі інституту створено відділ впровадження з виїзною бригадою.

  Розпочато дослідження з металургії зварювання. Вперше у світі сформульовано уявлення про дугове зварювання як про металургійний процес.

  1938В ІЕЗ розроблена конструкція першого зварювального трактора, призначеного для зварювання відкритою дугою стикових і кутових швів. Організовано Вчену раду.
  1939В ІЕЗ розпочато роботи з автоматичного зварювання під флюсом. Розроблено перший вітчизняний плавкий флюсАН-1 для зварювання кремніймарганцевим дротом.

  Розроблено промисловий спосіб автоматичного зварювання під флюсом.

  Створено модель двомоторної зварювальної головки типу А-66 для зварювання під флюсом і організовано її виробництво на київському заводі «Автомат».

  1940Відбулася перша Всесоюзна конференція з автоматичного дугового зварювання під флюсом (25—26 червня).
  1941Є.О. Патону присуджена Державна премія першого ступеня за розробку способу і апаратури для автоматичного зварювання під флюсом.

  В Москві відбулася Всесоюзна конференція зі зварювання. Основною була доповідь Є.О. Патона «Швидкісне автоматичне електрозварювання голим електродом під шаром флюсу».

  Видано працю Є.О. Патона «Скоростная автоматическая сварка под флюсом» (вперше у світі).

  З початком Другої світової війни Інститут евакуйовано до Нижнього Тагілу і розміщено на території “Уралвагонзаводу”.

  1942Розроблено технологію автоматичного зварювання під флю-сом спеціальних (броньованих) сталей. Вперше у світовій практиці зварювання впроваджено у виробництво танків і самохідних артилерійських установок.

  Відкрито явище саморегуляції плавлення електрода у зварюванні під флюсом і запропоновано новий принцип побудови дугових автоматів (автомати з постійною швидкістю подачі електрода).

  Розроблено склад флюсу на основі доменних шлаків — АШ.

  1943Розроблено 20 проектів установок для автоматичного зварювання під флюсом танкових корпусів (вперше у світі) і 8 — для зварювання бомб і боєприпасів.

  Завидатні науково-технічні досягнення, що прискорюють виробництво танків і металоконструкцій Є.О. Патон був удостоєний почесного звання Героя Соціалістич -ної Праці із врученням ордена Леніна і золотої медалі «Серп і Молот» (першому в АН УРСР).

  1944Інститут повернувся з евакуації до Києва.

  Розроблено технологію виготовлення великих резервуарів методом скручування (рулонування).

  1945У зв’язку з 75-річчям від дня народження й 50-річчям наукової діяльності директора інституту академіка Є.О. Патона Інституту електрозварювання присвоєно ім’я Є.О. Патона.

  З березня 1945 р. назва інституту: Інститут електрозварювання ім. академіка Є.О. Патона.

  Із червня 1945 р. інститут розташовується по вул. Горького, 69.

  Створено серію автоматів дугового зварювання під флюсом: УСА-2, трактор типу ТС-6, зварювальний напівавтомат ТС-8, зварювальний пістолет для приварювання шпильок та ін. Для виконання зварювання в монтажних умовах суднобудівництва, металургійних комбінатів і будівництва резервуарів.

  1946Розроблено і впроваджено способи зварювання і різання металу під водою.
  1947Розроблено самохідний однодуговий зварювальний автомат САГ-4; серія спеціалізованих тракторів типу ТС; потужний зварювальний трансформатор СТ-1000 з дистанційним управлінням для автоматичного зварювання під флюсом.

  Розроблено систему низькокремністих (основних) флюсів.

  1948Почав видаватися журнал «Автоматическая сварка».

  Уперше в світі створено спосіб автоматичного дугового зварювання у вертикальному положенні із застосуванням рухливого формуючого повзуна.

  1949Уперше в світі створено електрошлакове зварювання — бездуговий спосіб електричного зварювання металів.

  Розроблено спосіб дводугового зварювання під флюсом стикових швів зі швидкістю 160—200 м/ч. Спосіб застосовано при зварюванні труб великого діаметра.

  Розроблено трансформатори-регулятори ТР-1000, СТР-1000 для живлення зварювальних головок з автоматичним регулюванням напруги дуги.

  Розроблено спосіб дугового зварювання виробів з низьколегованої сталі у вуглекислому газі вугільним електродом.

  Розроблено методи будування зварних магістральних газопроводів.

  1950Розроблено перший спеціальний флюс для електрошлакового зварювання (АН-8).

  Розроблено низькокремністий флюс АН-20 для наплавлення високолегованих сталей.

  1951Уперше в світовій зварювальній техніці у співпраці з Новокраматорським машинобудівним заводом розроблено техніку і технологію вертикального електрошлакового зварювання металу товщиною до 2000 мм.

  Розпочато дослідження і інженерні розробки в галузі зварювання алюмінію та його сплавів.

  У складі Інституту створено експериментально-виробничий відділ.

  1952Завершено розробку теоретичних основ дугового зварювання під флюсом, проведено прослідження в галузі металургії зварювання плавленням під флюсом та електротехніки.

  Розроблена техніка і технологія автоматичного наплавлення порошковим дротом.

  Уперше в світі розроблено спосіб стикового контактного зварювання оплавленням стиків трубопроводів великого діаметра.

  Створено безрейковий апарат А-314 для електрошлакового зварювання.

  У співдружності з Таганрозьким заводом «Красный котельщик» розроблена технологія автоматичного однопрохідного електрошлакового зварювання виробів з низьковуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей перлітного класу великих товщин.

  Уперше в світовій практиці здійснено електрошлакове зварювання кожуха доменної печі на заводі «Запорожсталь».

  Уперше в світі одержано перший злиток електрошлакового металу.

  Створено кільцевий трансформатор для контактного зварювання виробів з великим перетином (В.К. Лебедєв, М.Г. Остапенко).

  Розроблено спосіб автоматизованого зварювання по флюсу алюмінію.

  Розроблено низькокремнієві і низькомарганцеві плавлені флюси АН-15 і АН-42.

  Вченій раді Інституту надано право прийому до захисту кандидатських і докторських дисертацій.

  1953Після смерті Євгена Оскаровича (12 серпня 1953 р.) інститут очолив Борис Євгенович Патон.

  Введено в експлуатацію найбільший у Європі суцільнозварний міст через р. Дніпро в Києві, якому присвоєно ім’я Євгена Оскаровича Патона.

  Видано книгу «Автоматическая электросварка» (редакторський колектив очолював Є.О. Патон).

  Опубліковано монографію Б.Є. Патона і В.К. Лебедєва «Элементы расчетов цепей переменного тока для дуговой сварки».

  1954Розроблено технологію зварювання плоскоскручуваних труб діаметром 100—150 мм, з товщиною стінки 1,5—2,0 мм, довжиною 1—2 км в одній бухті.
  1955У зв’язку із двадцятиріччям від дня заснування Інституту за видатні заслуги у справі розвитку електрозварювання Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

  Разом з Новокраматорським машинобудівним заводом розроблено спосіб зварювання плавким мундштуком.

  Видано труд «Електрошлакове зварювання» під редакцією Б.Є. Патона — перше капітальне видання з цього питання.

  1956Уперше в світі розроблено імпульсно-дугове зварювання у вуглецевому газі плавким електродом із постійною швидкістю подачі.

  Розроблено спосіб електрошлакового зварювання титану великої товщини.

  1958ІЕЗ ім. Є.О. Патона визначено головним інститутом зі зварюванню в СРСР. При Інституті організована Координаційна рада зі зварювання. Голова ради — академік Б.Є. Патон.

  Інститут прийнято до складу Міжнародного інституту зварювання.

  Спосіб електрошлакового зварювання нагороджено вищим призом — Гран-прі на Всесвітній виставці в Брюсселі.

  1959Відбулося перше засідання Ради із координації науково-дослідних робіт у галузі зварювання. До складу Ради увійшло 60 провідних спеціалістів СРСР (23 – 24 лютого).

  Створено Дослідний завод ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Створено Дослідно-конструкторське бюро ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  При Інституті організовано постійно діючі Всесоюзні курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників зварювального виробництва заводів і будівництв.

  Створено спосіб напівавтоматичного зварювання відкритою дугою порошковим дротом. Розроблено перший самозахисний порошковий дріт марки ПП-АН1 для зварювання низьковуглецевих сталей.

  Створено технологію та устаткування для зварювання у вуглецевому газі кругових швів діаметром 6 -200 мм.

  Розроблена технологія контактного зварювання залізничних рейок у польових умовах і створена мобільна контактна рейкозварювальна машина.

  1960На Південнотрубному заводі введено в дію стан зі зварювання труб струмом високої частоти за технологією ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Розроблена технологія стикового пресового зварювання деталей з алюмінієвих сплавів перетином до 1000 мм2 .

  1961Розроблено спосіб зварювання самозахисним легованим дротом суцільного перерізу.
  1962Розроблені низькотоксичні електроди АНО-3 і АНО-4 з рутиловим покриттям для зварювання у всіх положеннях у просторі.

  Організована лабораторія зварювання вибухом. Розпочато дослідження з обробкою металів вибухом.

  1963 Уперше в світовій практиці розроблена технологія контактного зварювання деталей аерокосмічного комплексу із високоміцних алюмінієвих сплавів складного профілю.

  Проведено Всесоюзну конференцію з проектування зварних конструкцій.

  Проведено Всесоюзну нараду з холодного зварювання металів.

  Розроблено спосіб електронно-променевого зварювання металу товщиною до 100 мм.

  При ІЕЗ ім. Є.О. Патона створено Вчену раду «Нові процеси зварювання і зварні конструкції» Державного комітету СРСР з науки і техніки.

  1964Уперше в світовій практиці виготовлено зварний колінчастий вал 800-сильного двигуна внутрішнього згоряння з окремих елементів замість поковок.

  В Інституті засновано новий науковий напрямок, пов’язаний з математичним моделюванням у галузі зварювання і споріднених технологій. Створено відділ математичних методів дослідження фізико-хімічних процесів зварювання і споріднених технологій.

  1965Створено Експериментальне виробництво ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Розроблено спосіб дугового зварювання вольфрамовим електродом по шару активованого флюсу-пасти — А-ТІГ.

  1966Розроблено технологію та устаткування для зварювання рейок у польових умовах при ремонті і прокладанні залізничних колій.

  На повну потужність (60 тис. т на рік) запрацював на Нікопольському заводі феросплавів найбільший у світі цех електроплавких флюсів, збудований згідно з технологічним регламентом ІЕЗ ім. Є.О. Патона та за участю його спеціалістів.

  1967За великі заслуги в розвитку науки й техніки зварювання матеріалів і підготовку наукових кадрів ІЕЗ ім. Є.О. Патона нагороджено орденом Леніна.

  Збудована суцільнозварна башта телевізійного центру висотою 317 м у місті Ленінград.

  1968Розпочато роботи в області пайки.
  1969Здійснено перший технологічний експеримент «Вулкан» зі зварювання в навколоземному просторі. На космічному кораблі «Союз-6» космонавт В.М. Кубасов виконав електронно-променеве, плазмово-дугове зварювання та зварювання плавким електродом.

  За заслуги в розвитку радянської науки Президія Верховної Ради СРСР Указом від 13 березня 1969 р. присвоїла звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і Золотої медалі «Серп і Молот» Б.Є. Патону.

  Розроблено спосіб електрошлакового зварювання і обладнання для укрупнення електрошлакових злитків або поковок шляхом їх зварювання в заготовки більшої ваги. Зокрема поковок роторів турбогенераторів великої потужності.

  1970ІЕЗ ім. Є.О. Патона доручено здійснювати координацію робіт розвитку зварювальної науки і техніки з головними зварювальними центрами і інститутами країн — членів РЕВ.
  1971Під Києвом створено спеціальний полігон для проведення робіт зі зварювання, різки і обробки металів вибухом (НДЦ «Металообробка вибухом»).
  1972Створено Міжнародну науково-технічну раду країн-членів РЕВ з проблеми «Зварювання». Функції координаційного центру покладено на ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Для оперативної роботи з організації науково-технічного співробітництва в Інституті створено Робочий апарат Координаційного центру (РОКОЦ).

  У Києві відбулося перше засідання Ради уповноважених зварювальних центрів країн-членів РЕВ (23 – 27 жовтня).

  Організовано щорічний семінар-практикум Організації Об’єднаних Націй з електричного зварювання металів для фахівців країн, що розвиваються.

  1973Розпочато роботи зі створення великогабаритних конструкцій в космосі. Проведено космічний експеримент «Зарница-1».
  1974Уперше в світовій практиці розроблена технологія та обладнання для багатопозиційного контактного зварювання картерів блоків двигунів великої потужності.

  Разом з Горьковським автозаводом створено дослідний зразок промислового робота для контактного точкового зварювання деталей автомобілів.

  Вперше проведена підводна повітряно-плазмова різка металу у відкритому морі на глибині 20 м.

  1975Проведено космічний експеримент «Зарница-2».

  Проведено радянсько-французький космічний експеримент «Аракс».

  1976Національний комітет СРСР зі зварювання очолив Б.Є. Патон.

  Розроблена технологія і апаратура для нанесення тонкоплівочних покриттів у космосі: установки «Испаритель М» і «Янтарь».

  1978Створено Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Дослідно-конструкторське бюро ІЕЗ ім. Є.О. Патона реорганізовано в Дослідне конструкторсько-технологічне бюро ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  1979Вперше на практиці перевірено ідею нанесення різних металевих покриттів на поверхню деяких елементів космічної станції та приладів (експеримент «Испаритель» було проведено у 1979, 1980, 1981 рр.).

  Уперше в світовій практиці розроблена технологія та внутрішньотрубна зварювальна машина для контактного зварювання магістральних трубопроводів К700. Почалося промислове виробництво таких машин. Зварено на Півночі понад 6000 км трубопроводів.

  1980Розроблено технологію електрошлакового кокільного лиття.

  Проведено експеримент «Модель» з розкриття великогабаритних пружних рамочних антен (експеримент «Модель» проводився у 1980, 1982, 1983, 1987 рр.).

  1981Створено НТК «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона».

  Для мемореального комплексу «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.» (м. Київ) виготовлена суцільнозварна скульптура «Батьківщина-мати».

  1982У складі Інституту створено базову кафедру Московського фізико-технічного інституту «Фізична металургія».

  На базі НДЦ «Металообробка вибухом» створено Дослідне виробництво ІЕЗ ім. Є.О. Патона зі зварювання вибухом.

  1983Створено новий технологічний процес із застосуванням аргоно-дугового зварювання — зварювання у вузьку щілину магнітокеруємою дугою.
  1984ІЕЗ ім. Є.О. Патона призначено головною організацією в СРСР із проблеми зміцнюючих і захисних покриттів.

  За великі досягнення у розвитку науки, техніки і технології в галузі зварювання і спеціальної електрометалургії та у підготовці наукових кадрів Інститут нагороджено Орденом Жовтневої Революції.

  Створено Дослідний завод спеціальної електрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Проведено космічний експеримент «Испаритель-М» із випаровування і осадження бінарних сплавів.

  Проведено радянсько-індійський космічний експеримент «Испаритель-М», «Переохлаждение» із електронно-променевого плавлення і кристалізації сплава срібло-германій.

  Проведено космічний експеримент «УРИ» з ручного електронно-променевого зварювання, різання, паяння та нанесення покриттів в умовах відкритого космосу. Експеримент проводили космонавти С.Є. Савицька та В.О. Джанібеков.

  1985Засновано журнал «Проблемы специальной металлургии».
  1986Створено Міжгалузевий науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» АН УРСР.

  Проведено космічний експеримент з ручного електронно-променевого зварювання і паяння вузлів і фрагментів фермових конструкцій на зовнішній поверхні космічної станції за допомогою апарату “УРИ.”

  Проведено космічний експеримент «Маяк» з розкладання і складання шарнірно-стрижневої фермової конструкції довжиною 13 м.

  1987Створено Зовнішньоторгівельну фірму «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» — ІНПАТ.

  У складі Інституту організовано спеціалізовану лабораторію з філіалом на Бакинському заводі стаціонарних глибоководних платформ.

  Проведено космічний експеримент «Янтарь» з випаровування і осадження металів і сплавів на полімерну плівку, що рухається (експеримент проводився у 1987, 1989 рр.).

  Розпочато дослідження гібридних (лазерно-дугових, лазерно-плазмових) процесів зварювання і обробки матеріалів.

  1988Засновано журнал «Техническая диагностика и неразрушающий контроль».

  Створено Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

  1989Створено загальносоюзний комітет зі стандартизації «Зварювання і споріднені технології» — ТК72.

  Проведено космічний експеримент «Краб» з розкриття кільцевих великогабаритних рамкових конструкцій з використанням металів, що володіють ефектом пам’яті форми.

  1990Розроблено процес електрошлакового наплавлення рідким металом.

  Проведено космічний експеримент з розкриття двох багаторазових сонячних батарей на довжину 10 м кожна і до розкриття їх на повну довжину 15 м після стиковки модуля з ОС «Мир».

  Створено міжнародну асоціацію «Зварювання».

  1991Створено Атестаційний центр неруйнівного контролю.

  Проведено космічний експеримент «Софора» з монтажу фермової конструкції з використанням металу, що має ефект пам’яті форми.

  1992Створено Міждержавну наукову раду зі зварювання і споріднених технологій.

  Створено Національний технічний комітет України зі стандартизації ТК 44 «Зварювання і споріднені технології».

  Створено Товариство зварників України.

  1993Створено українсько-американський науковий центр «Пратт і Уїтни — Патон» («Pratt & Whitney — Paton»).

  Створено Національний технічний комітет України зі стандартизації ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

  Проведено перші експерименти зі з’єднання зварюванням живих тканин людини.

  1994Створено Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

  Виконано комплекс робіт зі створення особливо легких зварних антенних конструкцій для функціонування в космічних умовах.

  1995Уперше в світі на орбітальній космічній станції «Мир» виконано комплекс досліджень з вивчення динамічних характеристик великогабаритної космічної конструкції після її тривалої експлуатації в умовах космосу. Дослідження здійснені в процесі згортання і розгортання двох сонячних батарей багаторазового використання.

  Проведено Міжнародну конференцію «Зварні конструкції».

  1996Розроблено технологію і комплекс автоматизованої апаратури для ремонту трубопроводів і контролю якості з’єднань у космосі.

  Розроблено принципово новий підхід для неруйнівного контролю якості і визначення напружено-деформованих станів зварних з’єднань і конструкцій, заснований на використанні електронної ширографії і спекл-інтерферометрії.

  Створено та акредитовано Державне підприємство «Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації «СЕПРОЗ» НАН України.

  1997Проведено роботи щодо заміни агрегатів сонячних батарей на модулі «КВАНТ». Сонячна батарея модуля «КВАНТ» була складена та демонтована. Запасна батарея була знята зі стикового відсіку, перенесена на модуль «КВАНТ», змонтована на приводі й розкрита на повну робочу довжину.
  1998Створено Асоціацію «Високонадійний трубопровідний транспорт».

  Проведено Міжнародну конференцію «Зварювання та споріднені технології — у ХХІ сторіччя».

  Отримано патенти України, країн Європи, США, Канади і Австралії на спосіб з’єднання зварюванням живих тканин людини.

  1999Розроблено технологію пресового зварювання з нагріванням дугою, керованої магнітним полем.

  Розроблено процес електрошлакового зварювання стрічковим електродом.

  2000Розроблено новий процес контактного зварювання пульсуючим плавленням. Процес запатентовано в провідних країнах світу.

  Розроблено та впроваджено технологію ремонтного зварювання суцільнолитої станини масою більше 70 т унікального колісного пресу зусиллям 100000 Н на ВАТ «Інтерпайп — НТЗ», м. Дніпропетровськ.

  Створено «Технопарк ІЕЗ ім. Є.О. Патона».

  Почато видання журналу «Автоматическая сварка» англійською мовою за назвою «The Paton Welding Journal».

  Проведено Міжнародну конференцію «Зварні конструкції».

  2001Створено унікальну машину К922 для контактного зварювання високоміцних рейок. З 2005 р. експортується в різні країни світу.

  Проведено першу Міжнародну конференцію «Математичне моделювання і інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах».

  Створено офіційний сайт ІЕЗ ім. Є.О. Патона в інтернеті: www.paton.org.ua.

  Створено спільне українсько-китайське підприємство з виробництва порошкового дроту для металургії і зварювання «Патон — Хоу Ван» у Китаї.

  2002На території НТУУ «КПІ» установлено пам’ятник Є.О. Патону (скульптор – О.П. Скобліков).
  2003Проведено Міжнародну конференцію «Сучасні проблеми зварювання та ресурсу конструкцій».

  Проведено першу Міжнародну конференцію «Лазерні технології у зварюванні та обробці матеріалів».

  2004Розроблено і випробувано унікальну контактну стикову машину К1003 для зварювання металопрокату великого перерізу в умовах металургійних підприємств.

  Розпочато масове застосування нової унікальної технології контактного стикового зварювання з натягом залізничних рейок при ремонті колії у польових умовах.

  Заснована цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». Науковий керівник – Б.Є. Патон.

  Створено В’єтнамсько-український науковий центр трансферу технологій.  Створено Міжнародний науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації «ПАТОНСЕРТ».

  2005Розроблено новий процес електрошлакового зварювання із застосування рідкого присадного металу (ЕШЗ РМ) деталей надвеликих перетинів і габаритів та спеціальне устаткування для його здійснення.

  Вперше отримані наноструктурні матеріали у формі конденсованих плівок, фольг та тонких швидкозакристалізованих стрічок.

  Розроблені наноструктурні зварювальні матеріали та технології з’єднання різних металічних матеріалів.

  2006У співдружності з Інститутом ортопедії й травматології розроблена технологія мікроплазмового нанесення пористих титанових покриттів на поверхню ендопротезів.
  2007Відбулося засідання Ради з нових матеріалів на тему «Сучасні технології нових конструкційних та функціональних матеріалів».
  2008Розроблена тканинозберігаюча ВЧ-електрозварювальна технологія з’єднання розрізів м’яких живих тканин.

  Спроектовано, виготовлено та впроваджено унікальний візок барабанний розвантажувальний з шириною транспортерної стрічки 1600 мм для Інгулецького гірничозбагачувального комбінату.

  Проведено Міжнародну конференцію «Зварювання та споріднені технології — у третє тисячоліття».

  Видано збірник «Избранные труды Б.Е. Патона».

  2009Створено спеціальний інструмент та вперше проведено успішні експерименти з приварювання сітківки та інших видів оперативного втручання в офтальмології за допомогою ВЧ-електрозварювання.

  Видано атлас «Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия».

  2010Б.Є. Патон отримав Міжнародну енергетичну премію «Глобальная энергия».

  Видано книгу «Патонівська школа».

  2011Розроблена електронно-променева технологія осадження нанорозмірних покриттів на порошки неорганічних та органічних речовин, які включають медичні субстанції та препарати.

  Розроблена, виготовлена і введена до експлуатації автоматизована установка для аргонодугового зварювання титанових сплавів великої товщини у вузький зазор з магнітним керуванням дуги.

  Створено Українсько-китайський інститут зварювання ім. Є.О. Патона.

  На базі НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» створено ділянку з виробництва апаратів нового покоління «ПАТОНМЕД» для високочастотного зварювання живих тканин.

  2012Проведена VI Міжнародна науково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи».

  Розроблена і введена в експлуатацію система безперервного акустикоемісійного контролю і діагностики технологічних трубопроводів, що працюють в умовах високих температур і підвищеного тиску.

  Розроблена і впроваджена технологія дугового зварювання перспективної атмосферостійкої сталі високої міцності при виготовленні металоконструкцій на об’єктах «Євро-2012».

  Розроблено технологію і нове покоління обладнання для контактного зварювання високоміцних рейок сучасного виробництва при прокладанні і реконструкції швидкісних залізничних магістралей.

  2013Разом з ВАТ «Укрстальконструкція ім. В.М. Шимановського» для компанії «Глобал Авто Клад» (Південна Корея) розроблена і виготовлена унікальна трубчата камера з системою механізації для зварювання вибухом біметалевих листів великої площі.

  Створено та введено до експлуатації автоматизований комплекс для гібридного лазерно-мікроплазмового зварювання.

  Проведено Міжнародну конференцію «Зварювання та споріднені технології — сьогодення і майбутнє».

  Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Патона Бориса Євгеновича за визначні особисті заслуги у зміцненні науково-технічного потенціалу Української держави, багаторічне самовіддане служіння вітчизняній науці та Лобанова Леоніда Михайловича за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

  2014Вперше в Україні проведено експериментальне зварювання термостійких поліаріленових термопластів на основі полефіріміду (РЕІ) та поліефірефіркетону (РЕЕК) за допомогою різних способів зварювання – терморезисторного, ультразвукового та зварювання нагрітим інструментом встик.

  Вперше в Україні для ДП «Антонов» розроблено технологію зварювання неплавким електродом вільною та стиснутою дугою нового алюмінієвого сплаву В1341Т товщиною 1,2 мм, який планується застосовувати для конструкції гідробаку літака Ан-70.

  Академіку Борису Євгеновичу Патону вручено Золоту медаль Національної академії правових наук України за видатні досягнення в галузі науки і сприяння її розвитку.

  2015Вперше в Україні для заводу «Генератор» розроблено технологію дифузійного зварювання у вакуумі та отримано біметалеві вузли залізо – мідь для виробництва приладів спеціального призначення.
  2016Академік Борис Євгенович Патон отримав перший в Україні Диплом Європейської федерації національних інженерних асоціацій (FEANI) про присвоєння йому Вищого Європейського почесного титулу для інженерів EUR ING.

  Розроблено обладнанням для вирощування супервеликих профільованих монокристалів тугоплавких металів (вольфраму і молібдену).

  Спільно з кафедрою травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, спеціалістами Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України та Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України розроблено іммобілізаційні пневматичні шини (ІПШ) для тимчасової фіксації травмованих кінцівок та тазостегнового поясу тіла людини. Вперше в Україні за договором про співпрацю з ТОВ «Навігатор Груп» впроваджено, випробувано в лабораторних та польових умовах, а також у зоні бойових дій дослідно-експериментальні партії ІПШ.

  2017Створено єдиний у світі стенд із унікальним обладнанням для вирощування монокристалів вольфраму і молібдену у вигляді тіл обертання (циліндр, конус, труба) діаметром до 100 мм в якості заготовок для виготовлення деталей у світлотехніці, дзеркал надпотужних лазерів, в установках енергозабезпечення космічних апаратів, модулях термоядерних установок, тиглів для вирощування кристалів сапфірів, нітриду алюмінію.
  2018ЮНЕСКО відзначила директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона академіка НАН України Патона Бориса Євгеновича Золотою медаллю Аристотеля (UNESCO Aristotle Gold Medal) за його незмінну відданість цінностям ЮНЕСКО та сприяння миру і толерантності за допомогою науки.

  Розроблено вперше в Україні дослідну технологію пресового зварювання високонавантажених тонкостінних трубчастих стальних виробів.

  2019Вперше в Україні розроблено концепцію нових функціональних полімерних композитних матеріалів для наплавлення.

  Академік Борис Євгенович Патон відзначений особливо почесною нагородою IEEE Honorary Membership Award з наступним текстом: «For lifetime achievements within IEEE technical fields of interest in the development of processes of electrometallurgy, materials science, electric welding of metals, and biological tissues» («За прижиттєві досягнення в розвитку електрометалургії, матеріалознавства, електрозварювання металів та біологічних тканин у межах технічних галузей IEEE»).

  202019 серпня пішов з життя всесвітньовідомий український вчений та видатний організатор науки, президент Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, академік Борис Євгенович Патон