• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ДОПОМІЖНІ ВІДДІЛИ ТА СЛУЖБИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОХОРОНИ 

  Відділ кадрів

  Відділ бухгалтерського обліку, планування та фінансової звітності

  Юридичний відділ

  Науково-технічна бібліотека

  Канцелярія

  Будівельна служба

  Служба головного енергетика

  Служба слабкострумового комплексу

  Служба головного механіка

  Служба з питань цивільного захисту і мобілізаційної роботи

  Відділ охорони та пожежної безпеки

  Експериментально-виробничий відділ

  Відділ матеріально-технічного постачання

  Господарський відділ

  Відділ транспорту

  Служба з питань цивільного захисту і військового обліку

  Служба охорони праці