• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Науково-технічні і науково-організаційні відділи

   

  Науково-організаційний відділ

  Відділ дослідження техніко-економічних та організаційних проблем розвитку зварювання

  Відділ спеціальних робіт

  Відділ науково-технічної інформації та інформаційних технологій

  Інженерно-технічний відділ

  Редакційно-видавничий відділ