• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Нормативна база

  Наказ Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022 про утворення в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона спеціалізованої вченої раді з присудження наукового ступеня доктора наук Д26.182.01 строком на три роки

  Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

  Щодо внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

  Постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 341 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44”

  Лист МОН України «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів»

  Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

  Постанова КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії”

  Постанова КМУ  від 17.11.2021 р. № 1197 “Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів”

  Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

  Закон України про Вищу освіту

  Наказ МОН України від 12 січня 2017 № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій»

  Наказ МОН України від 14 січня 2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

  Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №  1059

  Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і наки України 23 вересня 2019 року № 1220

  Аналітична записка “Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”

  Пам’ятка офіційному опонентові

  Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті