• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  НОВИНИ

  ІЕЗ ім. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ

  Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – це науково-технічний комплекс, до складу якого входять: дослідне конструкторсько-технологічне бюро, експериментальне виробництво, дослідні заводи, низка інженерних центрів, учбовий та сертифікаційний центри.

  Одним з основних напрямів діяльності Інституту є підготовка наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру, а також інженерних кадрів – у співпраці з НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  Професійно-технічна підготовка та перепідготовка фахівців зварювального виробництва здійснюється у навчальному центрі Інституту.  Навчання забезпечується за національними та європейськими стандартами з наданням відповідного сертифіката.

  На базі Інституту функціонують добре оснащені лабораторії, створено центр сертифікації продукції зварювального виробництва, акредитований як орган з сертифікації.

  Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними центрами по зварюванню в Європі, США та Азії, та є членом Міжнародного інституту зварювання та Європейської зварювальної федерації.

  Інститут випускає наукові журнали «Автоматичне зварювання», «Технічна діагностика та неруйнівний контроль», «Сучасна електрометалургія», проводить наукові конференції та семінари, організовує національні та міжнародні виставки.

  Колектив Інституту – це колектив однодумців, який примножує успіхи Патонівської школи, що набула світового визнання. Інститут розвивається, удосконалюються його структура та система управління. Все це спрямовано на подальший розвиток зварювання, а також на вирішення  проблем економіки промислового виробництва України.

  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

  НАШІ ПАРТНЕРИ