• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Технічна діагностика і неруйнівній контроль

    • прилади та методи неруйнівного контролю

    • дослідження та розробка систем діагностики технічного стану зварних конструкцій