• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  Аспирантура контакты

  Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  оголошує  набір в аспірантуру на програми Доктора філософії (PhD) на 2023-2024 навчальний рік.

  Усі програми доктора філософії пройшли акредитацію у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

  Підготовка докторів філософії здійснюється за такими спеціальностями:

  132 – Матеріалознавство

  136 – Металургія

  Наші переваги:

  –  професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація персоналу зварювального виробництва ;

  – потужна матеріально-технічна база для проведення наукового процесу в Інституті ;

  –  наукові співробітники Інституту – автори великої кількості наукових праць, вони є носіями унікальних знань з матеріалознавства та металургії;

  – компетентне наукове керівництво дисертаційними роботами з можливістю подвійного керівництва із залученням іноземних фахівців;

  –  широкі можливості академічної мобільності і наукових стажувань у провідних дослідницьких центрах та університетах;

  –  участь у міжнародних проектах і програмах.

  Терміни та прийом документів здійснюється відповідно до правил прийому до аспірантури і докторантури Інституту aspirantura.paton@gmail.com:

  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ – до 10.09.2023 Р.

  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО ДОКТОРАНТУРИ – до 31.07.2023 р.

  Наша адреса: вул. Казимира Малевича, буд. 11, м. Київ, 03150, Україна   (044) 205-23-17