• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 2024 

  ОНОВЛЕНІ ПРАВИЛА ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 РОЦІ

  Усі програми доктора філософії пройшли акредитацію у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

  Підготовка докторів філософії здійснюється за такими спеціальностями:

  132 – Матеріалознавство

  136 – Металургія

  Наші переваги:

  –  професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація персоналу зварювального виробництва ;

  – потужна матеріально-технічна база для проведення наукового процесу в Інституті ;

  –  наукові співробітники Інституту – автори великої кількості наукових праць, вони є носіями унікальних знань з матеріалознавства та металургії;

  – компетентне наукове керівництво дисертаційними роботами з можливістю подвійного керівництва із залученням іноземних фахівців;

  –  широкі можливості академічної мобільності і наукових стажувань у провідних дослідницьких центрах та університетах;

  –  участь у міжнародних проектах і програмах.

   

  Терміни та прийом документів здійснюється відповідно до правил прийому до аспірантури і докторантури Інституту

  aspirantura.paton@gmail.com

   

  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ – до 09.09.2024 р.

  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО ДОКТОРАНТУРИ – до 01.08.2024 р.

  Наша адреса:

  вул. Казимира Малевича, буд. 11, м. Київ, 03150, Україна

  (044) 205-23-17