• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Патенти

  68

   

   

  СПОСІБ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНИХ ТОВЩИН
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122817
  (21) Номер заявки: a201810556
  (22) Дата подання заявки: 26.10.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 07.01.2021
  (51) МПК:B23K 26/348 (2014.01), B23K 26/046 (2014.01)
  (72) Винахідник: Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA ); Войтенко Олександр Миколайович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA ); Гос Ігор Дмитрович (UA ); Косташ Сергій Миколайович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР”, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 06.01.2021, бюл. № 1/2021
  67

   

   

  СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ, НАПЛАВЛЕННЯ АБО ПАЯННЯ З ІМПУЛЬСНИМ САМОРЕГУЛЮВАННЯМ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДА, З ПРОГРАМУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122834
  (21) Номер заявки: a201901912
  (22) Дата подання заявки: 25.02.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 07.01.2021
  (51) МПК:B23K 9/09 (2006.01), B23K 9/095 (2006.01)
  (72) Винахідник: Сидорук Володимир Степанович (UA ); Максимов Сергій Юрійович (UA ); Кражанівський Денис Миколайович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 06.01.2021, бюл. № 1/2021
  66

   

   

  СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТРИШАРОВИХ СТІЛЬНИКОВИХ ПАНЕЛЕЙ З ЗАПОВНЮВАЧЕМ, ВИГОТОВЛЕНИМ З ШАРУВАТОГО БІМЕТАЛЕВОГО МАТЕРІАЛУ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:145801
  (21) Номер заявки: u202003909
  (22) Дата подання заявки: 30.06.2020
  (24) Дата, з якої є чинними права: 07.01.2021
  (51) МПК (2006):B32B 1/06 (2006.01), B32B 15/00B23K 20/00
  (72) Винахідник: Фальченко Юрій В’ячеславович (UA ); Петрушинець Лідія Вячеславівна (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 06.01.2021, бюл. № 1/2021
  65

   

   

  ПОРТАТИВНА СИСТЕМА РЕНТГЕНТЕЛЕВІЗІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:145831
  (21) Номер заявки: u202004410
  (22) Дата подання заявки: 15.07.2020
  (24) Дата, з якої є чинними права: 07.01.2021
  (51) МПК (2006):G01N 23/00G01N 23/04 (2018.01), G01N 23/18 (2018.01)
  (72) Винахідник: Троїцький Володимир Олександрович (UA ); Шалаєв Володимир Олексійович (UA ); Карманов Михайло Миколайович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 06.01.2021, бюл. № 1/2021
  64

   

   

  РУХОМИЙ ОПТО-ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:143924
  (21) Номер заявки: u201911229
  (22) Дата подання заявки: 18.11.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.08.2020
  (51) МПК (2006):G01N 21/00G02F 1/09 (2006.01), F17D 5/06 (2006.01)
  (72) Винахідник: Троїцький Володимир Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.08.2020, бюл. № 16/2020
  63

   

   

  ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ МОЛІБДЕНУ З НЕРЖАВІЮЧОЮ СТАЛЛЮ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122930
  (21) Номер заявки: a201901204
  (22) Дата подання заявки: 06.02.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 21.01.2021
  (51) МПК:B23K 35/24 (2006.01), B23K 35/30 (2006.01), B23K 103/04 (2006.01), B23K 103/18 (2006.01)
  (72) Винахідник: Максимова Світлана Василівна (UA ); Воронов Віталій В’ячеславович (UA ); Ковальчук Павло Вячеславович (UA ); Ларіонов Арсеній В’ячеславович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 20.01.2021, бюл. № 3/2021
  62

   

   

  ПЕРЕНОСНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ СТИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:143908
  (21) Номер заявки: u201910314
  (22) Дата подання заявки: 11.10.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.08.2020
  (51) МПК:E01B 31/18 (2006.01), C21D 1/10 (2006.01)
  (72) Винахідник: Пантелеймонов Євген Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 25.08.2020, бюл. № 16/2020
  61

   

   

  ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ДЕТАЛЬ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИМ ВИПАРОВУВАННЯМ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:143882
  (21) Номер заявки: u202003520
  (22) Дата подання заявки: 10.06.2020
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.08.2020
  (51) МПК:C23C 16/02 (2006.01), C23C 16/46 (2006.01)
  (72) Винахідник: Яковчук Костянтин Ювеналійович (UA ); Барсков Віталій Олександрович (UA ); Рудой Юрій Ернстович (UA ); Микитчик Артур Вікторович (UA )
  (73) Власник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Е.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ”, вул. Антоновича (Горького), 68, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020
  60

   

   

  СПОСІБ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ 3D-ВИРОБІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:143235
  (21) Номер заявки: a201805908
  (22) Дата подання заявки: 29.05.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.07.2020
  (51) МПК (2006):B22D 19/00B22D 19/10 (2006.01), B23K 26/34 (2014.01), C23C 26/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Григоренко Георгій Михайлович (UA ); Костін Валерій Анатолійович (UA ); Григоренко Світлана Георгіївна (UA ); Шаповалов Віктор Олександрович (UA ); Ахонін Сергій Володимирович (UA ); Пікулін Олександр Миколайович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 27.07.2020, бюл. № 14/2020
  59

   

   

  СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ГЛИБИНИ ІМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМОВО-ІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:141165
  (21) Номер заявки: u201909050
  (22) Дата подання заявки: 31.07.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2020
  (51) МПК (2006):B23H 9/00B23H 7/38 (2006.01), B22F 3/23 (2006.01)
  (72) Винахідник: Коржик Володимир Миколайович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Ілляшенко Євгеній Володимирович (UA ); Строгонов Дмитро Вадимович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 25.03.2020, бюл. № 6/2020
  58

   

   

  СПОСІБ АДАПТИВНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:140906
  (21) Номер заявки: u201909669
  (22) Дата подання заявки: 05.09.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2020
  (51) МПК:G01N 27/90 (2006.01)
  (72) Винахідник: Куц Юрій Васильович (UA ); Шаповалов Євген Вікторович (UA ); Учанін Валентин Миколайович (UA ); Долиненко Володимир Володимирович (UA ); Редька Михайло Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.03.2020, бюл. № 5/2020
  57

   

   

  МАШИНА ДЛЯ ПРЕСОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ ДУГОЮ, КЕРОВАНОЮ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:140547
  (21) Номер заявки: u201904411
  (22) Дата подання заявки: 23.04.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2020
  (51) МПК:B23K 9/08 (2006.01)
  (72) Винахідник: Кучук-Яценко Сергій Іванович (UA ); Качинський Володимир Станіславович (UA ); Галахов Микола Вікторович (UA ); Клименко Володимир Іванович (UA ); Коваль Михайло Павлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 10.03.2020, бюл. № 5/2020
  56

   

   

  СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОГО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ ТОНКОЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:121792
  (21) Номер заявки: a201805909
  (22) Дата подання заявки: 29.05.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.07.2020
  (51) МПК:B21D 22/06 (2006.01), B21D 22/14 (2006.01), B21D 13/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Лобанов Леонід Михайлович (UA ); Волков Сергій Симонович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 27.07.2020, бюл. № 14/2020
  55

   

   

  СПОСІБ ГІБРИДНОГО ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ І ЗВАРЮВАННЯ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:121907
  (21) Номер заявки: a201805898
  (22) Дата подання заявки: 29.05.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.08.2020
  (51) МПК:B23K 9/067 (2006.01), B23K 26/348 (2014.01), B23K 35/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA ); Войтенко Олександр Миколайович (UA ); Ткачук Василь Іванович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР”, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020
  54

   

   

  СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ, НАПЛАВЛЕННЯ АБО ПАЯННЯ З ІМПУЛЬСНИМ САМОРЕГУЛЮВАННЯМ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДІВ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122077
  (21) Номер заявки: a201805535
  (22) Дата подання заявки: 18.05.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.09.2020
  (51) МПК:B23K 9/09 (2006.01), B23K 9/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Патон Борис Євгенович (UA ); Сидорук Володимир Степанович (UA ); Максимов Сергій Юрійович (UA ); Кражанівський Денис Миколайович (UA ); Коротинський Олександр Євтіхійович (UA ); Скопюк Михайло Іванович (UA ); Драченко Микола Петрович (UA ); Ілюшенко Валентин Михайлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.09.2020, бюл. № 17/2020
  53

   

   

  СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПАСИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАЖКОДОСТУПНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122355
  (21) Номер заявки: a201807288
  (22) Дата подання заявки: 27.06.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.10.2020
  (51) МПК (2006):G01N 25/72 (2006.01), G01C 3/08 (2006.01), G01B 11/28 (2006.01), G01S 7/481 (2006.01), G02B 26/10 (2006.01), F23J 99/00
  (72) Винахідник: Троїцький Володимир Олександрович (UA ); Бондаренко Олександр Гнатович (UA ); Глуховський Віктор Юрійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 26.10.2020, бюл. № 20/2020
  52

   

   

  СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОХОЛОДЖУВАНОЇ ЛОПАТКИ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:122357
  (21) Номер заявки: a201807764
  (22) Дата подання заявки: 11.07.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.10.2020
  (51) МПК:F01D 5/18 (2006.01)
  (72) Винахідник: Халатов Артем Артемович (UA ); Ющенко Костянтин Андрійович (EA ); Коваленко Олександр Сергійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ, вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA ); ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 26.10.2020, бюл. № 20/2020
  51

   

   

  ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОБЕРТАЧ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120649
  (21) Номер заявки: a201711752
  (22) Дата подання заявки: 01.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2020
  (51) МПК:B23K 37/053 (2006.01)
  (72) Винахідник: Лобанов Леонід Михайлович (UA ); Водолазький Валерій Євгенович (UA ); Махлин Наум Мордухович (UA ); Коротинський Олександр Євтіхієвич (UA ); Жерносєков Анатолій Максимович (UA ); Попов Вячеслав Євгенович (UA ); Скопюк Михайло Іванович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.01.2020, бюл. № 1/2020
  50

   

   

  ГЕЛІОСИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:121150
  (21) Номер заявки: a201805914
  (22) Дата подання заявки: 29.05.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.04.2020
  (51) МПК:F24H 1/10 (2006.01), F24S 10/25 (2018.01)
  (72) Винахідник: Лобанов Леонід Михайлович (UA ); Волков Сергій Симонович (UA ); Волков Валентин Сергійович (UA ); Старовіт Іван Сергійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.04.2020, бюл. № 7/2020
  49

   

   

  СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ КОРЕНЕВОГО ШВА СТИКОВИХ З’ЄДНАНЬ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:118455
  (21) Номер заявки: a201604206
  (22) Дата подання заявки: 18.04.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.01.2019
  (51) МПК:B23K 9/022 (2006.01), B23K 26/082 (2014.01), B23K 10/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Крівцун Ігор Віталійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Гринюк Андрій Андрійович (UA ); Пелешенко Святослав Ігоревич (UA ); Шевченко Віталій Єфимович (UA ); Ткачук Василь Іванович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.01.2019, бюл. № 2/2019
  48

   

  СПОСІБ НАНЕСЕННЯ НІКЕЛЕВОГО ПОКРИТТЯ НА ТИТАН І ЙОГО СПЛАВИ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:118895
  (21) Номер заявки: a201702533
  (22) Дата подання заявки: 20.03.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2019
  (51) МПК:C25D 3/12 (2006.01), C25D 5/14 (2006.01), C23C 22/05 (2006.01), C22F 1/18 (2006.01)
  (72) Винахідник: Максимова Світлана Василівна (UA ); Воронов Віталій Вячеславович (UA ); Ковальчук Петро Васильович (UA ); Лозбін Дмитро Вікторович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 25.03.2019, бюл. № 6/2019
  47

   

   

  СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ
  Патент України (на 20 р.) патент діє
  (11) Номер патенту:118907
  (21) Номер заявки: a201706421
  (22) Дата подання заявки: 23.06.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2019
  (51) МПК (2006):C21D 9/50 (2006.01), B23K 28/00
  (72) Винахідник: Кулик Віктор Михайлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.03.2019, бюл. № 6/2019
  46

   

   

  ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ НІКЕЛЕВИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119190
  (21) Номер заявки: a201707241
  (22) Дата подання заявки: 10.07.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.05.2019
  (51) МПК:B23K 35/24 (2006.01), B23K 35/32 (2006.01), C22C 19/05 (2006.01)
  (72) Винахідник: Максимова Світлана Василівна (UA ); Воронов Віталій Вячеславович (UA ); Ковальчук Петро Васильович (UA ); М’ясоїд Володимир Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.05.2019, бюл. № 9/2019
  45

   

   

  ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ РІЗНОРІДНИХ З’ЄДНАНЬ МОЛІБДЕН-НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119396
  (21) Номер заявки: a201711119
  (22) Дата подання заявки: 13.11.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.06.2019
  (51) МПК:C22C 9/05 (2006.01), C22C 9/06 (2006.01), B23K 35/24 (2006.01)
  (72) Винахідник: Максимова Світлана Василівна (UA ); Воронов Віталій Вячеславович (UA ); Ковальчук Петро Васильович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.06.2019, бюл. № 11/2019
  44

   

   

  ПЛАСТИНЧАСТИЙ ЕЛЕКТРОД З ФЛЮСОВИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ АБО НАПЛАВЛЕННЯ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119486
  (21) Номер заявки: a201706418
  (22) Дата подання заявки: 23.06.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.06.2019
  (51) МПК:B23K 35/06 (2006.01), B23K 9/24 (2006.01), B23K 9/18 (2006.01), B23K 9/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Максимов Сергій Юрійович (UA ); Сидорук Володимир Степанович (UA ); Галініч Володимир Іларіонович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.06.2019, бюл. № 12/2019
  43

   

   

  СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АДАПТЕРА МАГНІТНОЇ ПЛИТИ МЕТАЛООБРОБНОГО ВЕРСТАТА
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119708
  (21) Номер заявки: a201711294
  (22) Дата подання заявки: 20.11.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.07.2019
  (51) МПК:B23K 31/02 (2006.01), B23Q 3/15 (2006.01)
  (72) Винахідник: Полєщук Михайло Анатолійович (UA ); Атрошенко Мирон Григорович (UA ); Григоренко Георгій Михайлович (UA ); Шевцов Олексій Вікторович (UA ); Пузрін Олександр Леонідович (UA ); Бородін Анатолій Іванович (UA ); Серебряник Ілля Павлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.07.2019, бюл. № 14/2019
  42

   

   

  СПОСІБ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВОДЯНОЇ ПАРИ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119714
  (21) Номер заявки: a201713003
  (22) Дата подання заявки: 28.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.07.2019
  (51) МПК (2006):B23K 10/00
  (72) Винахідник: Коржик Володимир Миколайович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA ); Ткачук Василь Іванович (UA ); Косташ Сергій Михайлович (UA ); Гос Ігор Дмитрович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР””, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 25.07.2019, бюл. № 14/2019
  41

   

   

  СПОСІБ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:119931
  (21) Номер заявки: a201712346
  (22) Дата подання заявки: 13.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.08.2019
  (51) МПК:B22D 23/10 (2006.01), C22B 9/18 (2006.01), C22B 34/12 (2006.01), C21C 5/56 (2006.01)
  (72) Винахідник: Протоковілов Ігор Вікторович (UA ); Шаповалов Віктор Олександрович (UA ); Назарчук Олександр Тарасович (UA ); Порохонько Віталій Богданович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 27.08.2019, бюл. № 16/2019
  40

   

   

  СПОСІБ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНИХ ТОВЩИН
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120122
  (21) Номер заявки: a201711377
  (22) Дата подання заявки: 20.11.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2019
  (51) МПК:B23K 26/04 (2014.01), B23K 26/24 (2014.01)
  (72) Винахідник: Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР””, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 10.10.2019, бюл. № 19/2019
  39

   

   

  СПОСІБ ПЛАЗМО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ З ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ СТРУМУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120130
  (21) Номер заявки: a201713002
  (22) Дата подання заявки: 28.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2019
  (51) МПК:B23K 9/09 (2006.01), B23K 9/167 (2006.01), B23K 9/173 (2006.01), B23K 10/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Коржик Володимир Миколайович (UA ); Жерносєков Анатолій Максимович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA ); Сидорець Володимир Миколайович (UA ); Гринюк Андрій Андрійович (UA ); Гос Ігор Дмитрович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.10.2019, бюл. № 19/2019
  38

   

   

  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНИХ ТОВЩИН, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ КРАЙКАМИ, ЩО НЕЩІЛЬНО ПРИЛЯГАЮТЬ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120131
  (21) Номер заявки: a201713004
  (22) Дата подання заявки: 28.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2019
  (51) МПК:B23K 26/04 (2014.01), B23K 26/082 (2014.01), B23K 26/24 (2014.01), B23K 26/14 (2014.01)
  (72) Винахідник: Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA ); Войтенко Олександр Миколайович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР””, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 10.10.2019, бюл. № 19/2019
  37

   

   

  СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІДСИЛЕНИХ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДСИЛЕНА ОБОЛОНКОВА КОНСТРУКЦІЯ КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120280
  (21) Номер заявки: a201706231
  (22) Дата подання заявки: 19.06.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.11.2019
  (51) МПК (2006):B64G 1/22 (2006.01), B64G 99/00E04B 1/19 (2006.01), E04B 1/92 (2006.01), E04H 9/14 (2006.01), E04H 9/16 (2006.01), E04H 15/34 (2006.01)
  (72) Винахідник: Лобанов Леонід Михайлович (UA ); Волков Сергій Симонович (UA ); Підлісний Олександр Степанович (UA ); Черніков Валерій Петрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 11.11.2019, бюл. № 21/2019
  36

   

   

  ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ, НАПЛАВЛЕННЯ АБО ПАЯННЯ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120305
  (21) Номер заявки: a201712362
  (22) Дата подання заявки: 13.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.11.2019
  (51) МПК:B23K 9/073 (2006.01), B23K 9/10 (2006.01), B23K 9/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Колесник Георгій Фомич (UA ); Сидорук Володимир Степанович (UA ); Максимов Сергій Юрійович (UA ); Жук Геннадій Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 11.11.2019, бюл. № 21/2019
  35

   

   

  СПОСІБ ГІБРИДНОГО ПЛАЗМО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ З ІМПУЛЬСНОЮ ПОДАЧЕЮ ГАЗУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:120542
  (21) Номер заявки: a201713005
  (22) Дата подання заявки: 28.12.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 26.12.2019
  (51) МПК:B23K 9/167 (2006.01), B23K 9/173 (2006.01), B23K 10/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Коржик Володимир Миколайович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA ); Косташ Сергій Михайлович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР”, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 26.12.2019, бюл. № 24/2019
  34

   

   

  СПОСІБ БАГАТОПРОХІДНОГО ЛАЗЕРНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:139275
  (21) Номер заявки: u201906901
  (22) Дата подання заявки: 20.06.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 26.12.2019
  (51) МПК (2006):B23K 9/167 (2006.01), B23K 26/00
  (72) Винахідник: Коржик Володимир Миколайович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Пелешенко Святослав Ігорович (UA ); Ілляшенко Євгеній Володимирович (UA )
  (73) Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 26.12.2019, бюл. № 24/2019
  33

   

   

  ГРАФІТОВАНИЙ КОМПОЗИТНИЙ (ҐНОТОВИЙ) ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ, ФЕРОСПЛАВНИХ ПЕЧЕЙ ТА АГРЕГАТІВ ДЛЯ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСТІЙНОМУ ТА ЗМІННОМУ СТРУМІ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:138137
  (21) Номер заявки: u201903784
  (22) Дата подання заявки: 12.04.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2019
  (51) МПК (2006):C21C 1/00
  (72) Винахідник: Богаченко Олексій Георгійович (UA ); Нейло Інна Олексіївна (UA ); Галинич Володимир Іларіонович (UA ); Судавцова Валентина Савелівна (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. К. Малєвіча, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 25.11.2019, бюл. № 22/2019
  32

   

   

  МАШИНА ДЛЯ ПРЕСОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ ТА ТРУБНИХ ЗАКІНЧЕНЬ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ ДУГОЮ, КЕРОВАНОЮ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:136339
  (21) Номер заявки: u201902543
  (22) Дата подання заявки: 15.03.2019
  (24) Дата, з якої є чинними права: 12.08.2019
  (51) МПК:B23K 9/08 (2006.01)
  (72) Винахідник: Кучук-Яценко Сергій Іванович (UA ); Качинський Володимир Станіславович (UA ); Галахов Микола Вікторович (UA ); Клименко Володимир Іванович (UA ); Коваль Михайло Павлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 12.08.2019, бюл. № 15/2019
  31

   

   

  ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІПОЛЯРНОГО ВИСОКОЧАСТОТНОГО З’ЄДНАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ ТКАНИН ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНКИ В НЕЙРОХІРУРГІЇ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:135155
  (21) Номер заявки: u201810668
  (22) Дата подання заявки: 29.10.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.06.2019
  (51) МПК:A61B 18/12 (2006.01)
  (72) Винахідник: Васильченко Валерій Андрійович (UA ); Кваша Михайло Сергійович (UA ); Маринський Георгій Сергійович (UA ); Крівцун Ігор Віталійович (UA ); Чвертко Наталія Анатоліївна (UA ); Чернець Олександр Владиславович (UA ); Александров Анатолій Михайлович (UA ); Лопаткіна Катерина Гордіївна (UA ); Ткаченко Віктор Аркадійович (UA ); Кваша Олена Михайлівна (UA ); Дащаковський Андрій Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 25.06.2019, бюл. № 12/2019
  30

   

  ПОКРИТТЯ ЕЛЕКТРОДА
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:134552
  (21) Номер заявки: u201812233
  (22) Дата подання заявки: 10.12.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.05.2019
  (51) МПК:B23K 35/365 (2006.01)
  (72) Винахідник: Захаров Леонід Степанович (UA ); Гаврик Андрій Романович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 27.05.2019, бюл. № 10/2019
  29

   

   

  БІПОЛЯРНИЙ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:130973
  (21) Номер заявки: u201802679
  (22) Дата подання заявки: 16.03.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2019
  (51) МПК:A61B 18/12 (2006.01)
  (72) Винахідник: Маринський Георгій Сергійович (UA ); Васильченко Валерій Андрійович (UA ); Чвертко Наталія Анатоліївна (UA ); Чернець Олександр Владиславович (UA ); Ткаченко Віктор Аркадійович (UA ); Подпрятов Сергій Євгенійович (UA ); Подпрятов Сергій Сергійович (UA ); Дубко Андрій Григорович (UA ); Александров Анатолій Михайлович (UA ); Лопаткіна Катерина Гордіївна (UA ); Ткаченко Сергій Вікторович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.01.2019, бюл. № 1/2019
  28

   

   

  СПОСІБ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:129895
  (21) Номер заявки: a201604845
  (22) Дата подання заявки: 29.04.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 26.11.2018
  (51) МПК:B23K 26/21 (2014.01), B23K 26/14 (2014.01), B23K 28/02 (2014.01)
  (72) Винахідник: Крівцун Ігор Віталійович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Шевченко Віталій Єфимович (UA ); Гринюк Андрій Андрійович (UA ); Бабич Олександр Анатолійович (UA ); Пелешенко Святослав Ігоревич (UA ); Ткачук Василь Іванович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 26.11.2018, бюл. № 22/2018
  27 

   

  СПОСІБ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ІЗ СКАНУВАННЯМ ВИПРОМІНЮВАННЯ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:129894
  (21) Номер заявки: a201602630
  (22) Дата подання заявки: 17.03.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 26.11.2018
  (51) МПК:B23K 26/21 (2014.01), B23K 26/60 (2014.01), B23K 26/361 (2014.01), B23K 26/082 (2014.01)
  (72) Винахідник: Крівцун Ігор Віталійович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Шевченко Віталій Юхимович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 26.11.2018, бюл. № 22/2018
  26

   

   

  СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ ПІД ФЛЮСОМ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:127598
  (21) Номер заявки: u201802751
  (22) Дата подання заявки: 19.03.2018
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.08.2018
  (51) МПК:B23K 9/18 (2006.01), B23K 9/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Рябцев Ігор Олександрович (UA ); Бабінець Анатолій Анатолійович (UA ); Лентюгов Іван Павлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.08.2018, бюл. № 15/2018
  25

   

   

  СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:122416
  (21) Номер заявки: u201706229
  (22) Дата подання заявки: 19.06.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2018
  (51) МПК:B29C 65/02 (2006.01), C08F 10/02 (2006.01), C08J 3/28 (2006.01)
  (72) Винахідник: Демченко Валерій Леонідович (UA ); Юрженко Максим Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.01.2018, бюл. № 1/2018
  24

   

   

  МАШИНА ДЛЯ ПРЕСОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:116490
  (21) Номер заявки: a201607102
  (22) Дата подання заявки: 30.06.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 26.03.2018
  (51) МПК:B23K 9/08 (2006.01), B23K 9/095 (2006.01), B23K 11/02 (2006.01), B23K 11/25 (2006.01)
  (72) Винахідник: Кучук-Яценко Сергій Іванович (UA ); Качинський Володимир Станіславович (UA ); Галахов Микола Вікторович (UA ); Коваль Михайло Павлович (UA ); Клименко Володимир Іванович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. К. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 26.03.2018, бюл. № 6/2018
  23

   

   

  СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ У СТИК ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЧНОГО ТОРЦЮВАННЯ ТА БЕЗ УТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ГРАТА ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:117033
  (21) Номер заявки: a201604820
  (22) Дата подання заявки: 29.04.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.06.2018
  (51) МПК (2006):B29C 65/02 (2006.01), B23K 11/04 (2006.01), B23K 37/00F16L 13/02 (2006.01), F16L 47/02 (2006.01), F16B 7/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Юрженко Максим Володимирович (UA ); Кораб Микола Георгійович (UA ); Гальчун Анатолій Миколайович (UA ); Кондратенко Володимир Юрійович (UA ); Шадрін Андрій Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 11.06.2018, бюл. № 11/2018
  22

   

   

  СПОСІБ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ З ІМПУЛЬСНОЮ ПОДАЧЕЮ ГАЗУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:117164
  (21) Номер заявки: a201608285
  (22) Дата подання заявки: 27.07.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.06.2018
  (51) МПК:B23K 10/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Крівцун Ігор Віталійович (UA ); Гринюк Андрій Андрійович (UA ); Коржик Володимир Миколайович (UA ); Хаскін Владислав Юрійович (UA )
  (73) Власник: ГУАНДУНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАННЯ (КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА), 363 Changxing Road, Tianhe, Guangzhou, 510560, China (CH ); ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА”, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ПЛАЗЕР””, вул. Філатова, 10 а, оф. 2/10, м. Київ, 01042 (UA )
  Патент опубліковано 25.06.2018, бюл. № 12/2018
  21

   

   

  ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:117177
  (21) Номер заявки: a201611056
  (22) Дата подання заявки: 03.11.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.06.2018
  (51) МПК:C22C 5/08 (2006.01), B23K 35/28 (2006.01)
  (72) Винахідник: Патон Борис Євгенович (UA ); Стефанів Богдан Васильович (UA ); Сабадаш Олег Михайлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 25.06.2018, бюл. № 12/2018
  20

   

   

  СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕН-ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:121610
  (21) Номер заявки: u201706213
  (22) Дата подання заявки: 19.06.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.12.2017
  (51) МПК:B29C 65/02 (2006.01)
  (72) Винахідник: Демченко Валерій Леонідович (UA ); Юрженко Максим Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 11.12.2017, бюл. № 23/2017
  19

   

   

  СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ В СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНИХ ГАЗІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:120090
  (21) Номер заявки: u201703411
  (22) Дата подання заявки: 10.04.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.10.2017
  (51) МПК:B23K 9/09 (2006.01)
  (72) Винахідник: Жерносєков Анатолій Максимович (UA ); Мельнічєнко Ніколай Трофімовіч (RU ); Пентегов Ігор Володимирович (UA ); Сидорець Володимир Миколайович (UA ); Римар Сергій Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.10.2017, бюл. № 20/2017 
  18

   

   

  СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА РОБОЧІЙ ПОВЕРХНІ МІДНОЇ СТІНКИ КРИСТАЛІЗАТОРА УСТАНОВКИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ МЕТАЛІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:118873
  (21) Номер заявки: u201703111
  (22) Дата подання заявки: 03.04.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 28.08.2017
  (51) МПК (2006):C23C 10/02 (2006.01), B23K 9/00, B22D 19/00, B23K 101/00
  (72) Винахідник: Григоренко Георгій Михайлович (UA ); Полєщук Михайло Анатолійович (UA ); Зеленін Віталій Іванович (UA ); Доценко Ігор Володимирович (UA ); Теплюк Віктор Михайлович (UA ); Нікітюк Юрій Анатолійович (UA ); Зеленін Єгор Віталійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 28.08.2017, бюл. № 16/2017 
  17

   

   

  СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:118517
  (21) Номер заявки: u201702201
  (22) Дата подання заявки: 09.03.2017
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.08.2017
  (51) МПК:B29C 65/02 (2006.01), C08F 10/02 (2006.01), C08J 3/28 (2006.01)
  (72) Винахідник: Демченко Валерій Леонідович (UA ); Юрженко Максим Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.08.2017, бюл. № 15/2017 
  16

   

   

  АКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:117691
  (21) Номер заявки: u201612401
  (22) Дата подання заявки: 06.12.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.07.2017
  (51) МПК (2006):A61B 17/04 (2006.01), A61B 18/12 (2006.01), B23K 13/00
  (72) Винахідник: Дубко Андрій Григорович (UA ); Чвертко Наталія Анатоліївна (UA ); Сіленко Андрій Костянтинович (UA ); Васильченко Валерій Андрійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. (Боженка) Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 10.07.2017, бюл. № 13/2017 
  15

   

   

  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ (З ОДНОЧАСНИМ ВІДРІЗАННЯМ) НАДТОНКИХ ПЛІВОК, ТКАНИХ, ПЛЕТЕНИХ АБО НЕТКАНИХ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:116808
  (21) Номер заявки: u201611942
  (22) Дата подання заявки: 25.11.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 12.06.2017
  (51) МПК:B29C 65/18 (2006.01), B29C 65/22 (2006.01), B29C 65/74 (2006.01)
  (72) Винахідник: Юрженко Максим Володимирович (UA ); Гальчун Анатолій Миколайович (UA ); Шадрін Андрій Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 12.06.2017, бюл. № 11/2017
  14

   

   

  КОМБІНОВАНА ТРУБА ВИСОКОГО ТИСКУ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:112892
  (21) Номер заявки: a201402988
  (22) Дата подання заявки: 24.03.2014
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2017
  (51) МПК (2006):F16L 9/12 (2006.01), F16L 9/147 (2006.01), F16L 15/00, F16L 21/06 (2006.01), F16L 47/06 (2006.01), B32B 1/08 (2006.01), B21D 49/00, B29C 63/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Савицький Михайло Михайлович (UA ); Савицький Олександр Михайлович (UA ); Ващенко Володимир Миколайович (UA ); Коровін Іван Андрійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.01.2017, бюл. № 1/2017
  13

   

   

  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРИШАРОВИХ СТІЛЬНИКОВИХ ПАНЕЛЕЙ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:113424
  (21) Номер заявки: u201607928
  (22) Дата подання заявки: 18.07.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.01.2017
  (51) МПК (2006):B23K 20/00B23K 20/14 (2006.01)
  (72) Винахідник: Фальченко Юрій В’ячеславович (UA ); Устінов Анатолій Іванович (UA ); Петрушинець Лідія Вячеславівна (UA ); Мельниченко Тетяна Всеволодівна (UA ); Федорчук Віктор Євгенович (UA ); Яценко Віталій Олексійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 25.01.2017, бюл. № 2/2017
  12

   

   

  ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПРОЖЕКТОР З ЛІНІЙНИМ ТЕРМОКАТОДОМ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:113607
  (21) Номер заявки: a201610948
  (22) Дата подання заявки: 31.10.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.02.2017
  (51) МПК:H01J 37/06 (2006.01), H01J 37/065 (2006.01)
  (72) Винахідник: Яковчук Костянтин Ювеналійович (UA ); Барсков Віталій Олександрович (UA ); Клименко Іван Григорович (UA ); Рудой Юрій Ернстович (UA )
  (73) Власник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ”, вул. Антоновича, 68, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 10.02.2017, бюл. № 3/2017
  11

   

   

  СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ТА/АБО ПОХИЛОМУ ПОЛОЖЕННЯХ З ІМПУЛЬСНИМ САМОРЕГУЛЮВАННЯМ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДА
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:113883
  (21) Номер заявки: a201500230
  (22) Дата подання заявки: 13.01.2015
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.03.2017
  (51) МПК:B23K 9/095 (2006.01), B23K 9/173 (2006.01), B23K 9/035 (2006.01), B23K 9/24 (2006.01)
  (72) Винахідник: Патон Борис Євгенович (UA ); Максимов Сергій Юрійович (UA ); Сидорук Володимир Степанович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Боженко, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 27.03.2017, бюл. № 6/2017
  10

   

   

  КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРЕНИХ СТИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК У ШЛЯХОВИХ УМОВАХ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:114593
  (21) Номер заявки: u201610021
  (22) Дата подання заявки: 30.09.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2017
  (51) МПК:E01B 31/18 (2006.01), C21D 1/10 (2006.01)
  (72) Винахідник: Пантелеймонов Євген Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 10.03.2017, бюл. № 5/2017
  9

   

   

  СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРИШАРОВИХ СТІЛЬНИКОВИХ ПАНЕЛЕЙ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:114804
  (21) Номер заявки: u201607926
  (22) Дата подання заявки: 18.07.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 27.03.2017
  (51) МПК (2006):B23K 20/00B23K 20/16 (2006.01)
  (72) Винахідник: Фальченко Юрій В’ячеславович (UA ); Устінов Анатолій Іванович (UA ); Петрушинець Лідія Вячеславівна (UA ); Мельниченко Тетяна Всеволодівна (UA ); Федорчук Віктор Євгенович (UA ); Теличко Володимир Олексійович (UA ); Мохнюк Анатолій Андрійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 27.03.2017, бюл. № 6/2017 
  8

   

   

  ІНДУКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРЕНИХ СТИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:116086
  (21) Номер заявки: u201611055
  (22) Дата подання заявки: 03.11.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.05.2017
  (51) МПК:C21D 1/10 (2006.01), C21D 9/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Письменний Олександр Семенович (UA ); Пантелеймонов Євген Олександрович (UA ); Римар Сергій Володимирович (UA ); Губатюк Руслан Сергійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 10.05.2017, бюл. № 9/2017
  7

   

   

  КОНСТРУКЦІЯ НАДУВНОЇ (ПНЕВМАТИЧНОЇ) ШИНИ ДЛЯ ТИМЧАСОВОЇ ФІКСАЦІЇ ТАЗОСТЕГНОВОГО ПОЯСУ ТІЛА ЛЮДИНИ
  Патент на корисну модельпатент діє
  (11) Номер патенту:110764
  (21) Номер заявки: u201603026
  (22) Дата подання заявки: 24.03.2016
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.10.2016
  (51) МПК:A61F 5/01 (2006.01)
  (72) Винахідник: Юрженко Максим Володимирович (UA ); Кораб Микола Георгійович (UA ); Шадрін Андрій Олександрович (UA ); Бур’янов Олександр Анатолійович (UA ); Казмірчук Анатолій Петрович (UA ); Хоменко Ігор Петрович (UA ); Ярмолюк Юрій Олександрович (UA ); Савка Ігор Станіславович (UA ); Цівина Сергій Антонович (UA ); Вакулич Мирослав Володимирович (UA ); Лось Дмитро Володимирович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 25.10.2016, бюл. № 20/2016 
  6

   

   

  ВИСОКОМІЦНИЙ ТИТАНОВИЙ СПЛАВ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:111002
  (21) Номер заявки: a201406878
  (22) Дата подання заявки: 19.06.2014
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2016
  (51) МПК (2016.01):C22C 14/00C22B 34/12 (2006.01)
  (72) Винахідник: Ахонін Сергій Володимирович (UA ); Березос Володимир Олександрович (UA ); Білоус Валерій Юрійович (UA ); Пікулін Олександр Миколайович (UA ); Петриченко Ірина Константинівна (UA ); Селін Роман Володимирович (UA ); Єрохін Олексій Генадійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.03.2016, бюл. № 5/2016 
  5

   

   

  СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВОГО ПОДОВОГО ЕЛЕКТРОДА
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:111026
  (21) Номер заявки: a201412532
  (22) Дата подання заявки: 21.11.2014
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2016
  (51) МПК:F27B 3/10 (2006.01), H05B 7/06 (2006.01), C22B 9/21 (2006.01)
  (72) Винахідник: Шевцов Віктор Львович (UA ); Шевцов Олексій Вікторович (UA ); Богаченко Олексій Георгійович (UA ); Фрідман Михайло Олександрович (UA ); Лакомський Вадим Вікторович (UA ); Полєщук Михайло Анатолійович (UA ); Пузрін Олександр Леонідович (UA ); Атрошенко Мирон Григорович (UA ); Григоренко Георгій Михайлович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.03.2016, бюл. № 5/2016 
  4

   

   

  БАЛОН КОМБІНОВАНИЙ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:111268
  (21) Номер заявки: a201409734
  (22) Дата подання заявки: 04.09.2014
  (24) Дата, з якої є чинними права: 11.04.2016
  (51) МПК (2016.01):F17C 1/06 (2006.01), F16J 12/00, B21D 51/24 (2006.01), B23K 101/04 (2006.01)
  (72) Винахідник: Кулик Віктор Михайлович (UA ); Савицький Михайло Михайлович (UA ); Супруненко Володимир Олександрович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 11.04.2016, бюл. № 7/2016
  3

   

   

  ТЕРМОБАР’ЄРНЕ ГРАДІЄНТНЕ МЕТАЛОКЕРАМІЧНЕ ПОКРИТТЯ
  Патент України (на 20 р.)патент діє
  (11) Номер патенту:112130
  (21) Номер заявки: a201502380
  (22) Дата подання заявки: 17.03.2015
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.07.2016
  (51) МПК (2016.01):C23C 14/00C23C 14/24 (2006.01), C23C 14/54 (2006.01), B32B 15/04 (2006.01), F03B 3/12 (2006.01), F01D 5/28 (2006.01)
  (72) Винахідник: Мовчан Борис Олексійович (UA ); Яковчук Костянтин Ювеналійович (UA ); Рудой Юрій Ернстович (UA )
  (73) Власник: МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОНО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ, вул. Горького, 68, м. Київ, 03150 (UA )
  Патент опубліковано 25.07.2016, бюл. № 14/2016 
  2

   

   

   

  СИСТЕМА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГРЕБЕНІВ КОЛІСНИХ ПАР РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
  Патент на корисну модель патент діє
  (11) Номер патенту:109255
  (21) Номер заявки: u201512531
  (22) Дата подання заявки: 18.12.2015
  (24) Дата, з якої є чинними права: 25.08.2016
  (51) МПК:B61K 9/12 (2006.01)
  (72) Винахідник: Шаповалов Євген Вікторович (UA ); Коляда Володимир Олександрович (UA ); Махлін Наум Мордухович (UA ); Водолазький Валерій Євгенович (UA ); Оліяненко Дмитро Сергійович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA )
  Патент опубліковано 25.08.2016, бюл. № 16/2016
  1

   

   

  СПОСІБ УСУНЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
  Патент України (на 20 р.) патент діє
  (11) Номер патенту:110273
  (21) Номер заявки: a201404969
  (22) Дата подання заявки: 12.05.2014
  (24) Дата, з якої є чинними права: 10.12.2015
  (51) МПК:B23K 28/02 (2014.01)
  (72) Винахідник: Лобанов Леонід Михайлович (UA ); Пащин Микола Олександрович (UA ); Півторак Вячеслав Автономович (UA ); Волков Сергій Симонович (UA )
  (73) Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA )
  Патент опубліковано 10.12.2015, бюл. № 23/2015