• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Редакційно-видавничий відділ

    journal@paton.kiev.ua