• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Науково-технічна бібліотека

  Завідувач – Іваненко Світлана Василівна

  Науково-технічна бібліотека Інституту електрозварювання НАН України була заснована у 1934 р. З перших днів у ній працювали справжні ентузіасти своєї справи. 

  Бібліотека має  фонд первинних та вторинних документів, що налічує приблизно 273 тис. примірників. Бібліотека Інституту має розгалужену систему каталогів і картотек. Особлива увага приділяється їх постійному поповненню та вдосконаленню. Упродовж всієї своєї історії бібліотека веде активну довідково-бібліографічну роботу. Основний інформаційний продукт бібліотеки – електронний каталог, який ведеться з 1995 р

  Інформацію про науково-технічну бібліотеку ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України та її роботу можна знайти в щорічних інформаційно-аналітичних оглядах України та інших країн, зокрема Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

  Правила користування бібліотекою складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 та Положення про науково-технічну бібліотеку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, затвердженого керівником Інституту 12 вересня 2011 року.

  На сторінці бібліотеки можна також знайти інформацію про режим обслуговування та контакти.

  ФОТОГАЛЕРЕЯ

  ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЛІТЕРАТУРИ

  ДОКУМЕТИ