• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

    Бібліотека є допоміжним інформаційним підрозділом Інституту, який володіє великим фондом первинних та вторинних документів. Особлива увага приділяється його постійному поповненню та вдосконаленню, що забезпечує високу якість інформаційного обслуговування спеціалістів Інституту та інших організацій, які звертаються до бібліотеки головної інституції з питань зварювання. Бібліотека має унікальний фонд книжкових і періодичних видань з питань зварювання та суміжних напрямів роботи Інституту. Зокрема: тематичні збірники, матеріали конференцій, каталоги, довідники та інші документи.

    Фонд наукової бібліотеки Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України багатогалузевий. Станом на 01.01.2019 р. Він складає 273 тис. примірників (іноземної літератури – майже 96 тис. примірників). У фонді зберігається 85 тис. книг, приблизно 133 тис. прим. періодичних видань, 406 мікрофільмів та 54 тис. примірників неопублікованих документів: дисертацій, авторефератів дисертацій, звітів, перекладів, каталогів зарубіжних фірм, матеріалів Міжнародного інституту зварювання. За тематикою переважає література з питань зварювання металів, металознавства, металургії, ливарного виробництва, електротехніки, а також із суміжних питань математики, механіки, кібернетики, наноматеріалів, хімії, фізики, біології. Бібліотека має повні комплекти журналів «Автогенное дело» (з 1931 р.), «Электричество» (з 1932 р.), «Журнал технической физики» (з 1934 р.), «Сталь» (з 1934 р.), «Welding Journal» (з 1932 р.), а також повні комплекти вітчизняних журналів «Автоматическая сварка» (з 1948 р.), «Проблемы специальной электрометаллургии» (з 1985 р.), «Техническая диагностика» (з 1989 р.) та їх англомовні аналоги, які видає Інститут. Також зберігається і постійно поповнюється особиста бібліотека Президента НАН України, директора Інституту, академіка Бориса Євгеновича Патона, яка на сьогодні становить більше 1,5 тисячі видань.