• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  30/10/2023

  Відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Шуткевича Олексія Петровича

  20 грудня 2023 р.  о 10-00 на засіданні разової  спеціалізованої вченої ради при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії  Шуткевича Олексія Петровича  на тему «Визначення залишкових напружень із застосуванням імпульсу струму високої щільності і лазерної інтерферометрії» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».  Науковий керівник: к.т.н., с.н.с. Савицький Віктор Володимирович.

  Дисертація

  Анотація

  Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  Рецензія Махненка О.В.

  Рецензія Торопа В.М.

  Відгук офіційного опонента Муравського Л.І.

  Відгук офіційного опонента Новомлинця О.О.

  Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

  Трансляція захисту

  Матеріали захистів дисертацій докторів філософії, Новини