• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Форма Особова картка здобувача наукового ступеня доктора наук