• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

    Основний інформаційний продукт бібліотеки Інституту – електронний каталог, який ведеться з 1995 р. за такими тематичними напрямами: зварювання, матеріалознавство, спеціальна електрометалургія, фізика, наплавлення, паяння, інженерія поверхні, біоінженерія, технічна діагностика та неруйнівний контроль. У ньому представлена література з питань економіки промислового виробництва, екології зварювального виробництва (ресурсозбереження), стандартизації, сертифікації продукції зварювального виробництва, підготовки та атестації кадрів.