• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Чорнобильська катастрофа 35 років потому

  Радиоактивные отходы АЭС и методы обращения с ними: монография / А. А. Ключников [и др.]; ред. Ю. М. Шигера. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2005. – 485 с.: рис., табл.

  У даній книзі автори на прикладі атомної станції, яка після аварії 1986 року стала до певної міри випробувальним полігоном, доносять до читачів все різноманіття проблем, які доводиться вирішувати персоналу атомної станції та працівникам наукових організацій. Ми бачимо, що в сучасних державах, які мають ядерні технології, розвиток атомної енергетики безальтернативно.

  Гусєв О. Відкритий ринг, або «Чорнобиль» і зранена ним планета – через журналістську лінзу / Олег Гусєв. – Київ: ЧП «ЕКМО», 2006. – 420 с.: іл.

  В цій книзі в хронологічному ряду йдуть непересічні сюжети з життя дітей війни, так і їх батьків і матерів, з котрими протягом 50 років зустрічався автор книги, становленню котрого як у моральному, так і у діловому планах теж сприяло і сприяє його оточення.

  Научно-технические основы мероприятий повышения безопасности АЭС с ВВЭР: монография / [В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, Ю. А. Комаров, А. В. Шавлаков]; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль: ИПБ АЭС, 2010. – 200 с.: рис., табл.

  У монографії наведені оригінальні розробки авторів з науково-технічним обґрунтуванням пріоритетних сучасних заходів щодо підвищення безпеки атомних електростанцій з водо-водяними реакторами: розробка та впровадження оперативної системи діагностики термоакустичної нестійкості активної зони реактора, обґрунтування працездатності і надійності систем швидкодіючих редукційних пристроїв і регулювання систем аварійного охолодження реактора при управлінні домінантними для безпеки аваріями.

  Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2012 році / Держ. інспекція ядер. регулювання України; [редкол.: О. Миколайчук та ін.]. – Київ: [б. в.], [2013]. – 128 с.: іл., табл.

  В доповіді подані результати щорічних досліджень стосовно ядерної та радіаційної безпеки в Україні за 2012 рік.

  Garger E. Secondary radioactive contamination of the atmosphere in intermediate and late phases of a nuclear emergency = Вторинне радіоактивне забруднення атмосфери на проміжній та пізній фазах радіаційної аварії / Evgenii Garger, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko; Inst. of Safety Problems of Nuclear Power Plants of the NAS of Ukraine. – Kyiv: Akademperiodyka, 2020. – 274 p. – (Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”).

  У книзі представлені експериментальні дані, отримані в зоні відчуження Чорнобиля з травня 1986 р. до цього часу. Представлені результати великих експериментальних та теоретичних досліджень процесів повторного захоплення радіоактивного аерозолю в атмосферу із забруднених поверхонь, включаючи природне відновлення вітру, техногенний вплив, сільськогосподарську діяльність, лісові та пилові зупинки.

  Гусєв О. П. Атомний синдром Чорнобиля: документ.-публіцист. повість / О. П. Гусєв; заг. ред. В. В. Дурдинець. – Київ: Видавничий центр «ДрУк”, 2001. – 272 с.: іл.

  У книжці учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розповідається про боротьбу за «живучість» атомної станції після вибуху 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці, подальші події, пов’язані з діяльністю і закриттям цього ядерного об’єкта підвищеної небезпеки.

  Гусєв О. П. Чорнобиль усім нам болить (дещо з історії «Катастрофи сторіччя» і сьогоденної боротьби з її наслідками): документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв.; під ред. М. Селіхова.  – Київ: Варта, 1997. – 206.

  У другому томі документально-публіцистичної повісті О. П. Гусєва, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, подається ексклюзивна інформація про Чорнобильську катастрофу, а також йдеться про події й трудові звершення представників найрізноманітніших професій по ліквідації її наслідків протягом років, що минули після катастрофи.

  Гусєв О. П. Чорнобиль, біль наш довічний: документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. – Київ: Золоті ворота, 1996. – 224 с.

  У документально-публіцистичній повісті О. П. Гусєва, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, розповідається про Чорнобильську катастрофу що спіткала Україну у квітні 1986 року, а також про події й трудові звершення представників найрізноманітніших професій по ліквідації її наслідків. Сучасний погляд автора на проблему Чорнобиля, використання нових документів, спогадів і свідчень учасників ліквідації наслідків аварії не тільки яскраво відтворює незабутні трагічні події, а й ставить питання дальшого використання атомної енергії у народному господарстві, захисту навколишнього середовища від її шкідливого впливу.

  Чернобыльская АЭС с реактором РБМК – 1000,  первая на Украине: альбом / [авторская разработка и худож. оформление: В. Н. Добровольского и др.]; Госкомитет по использованию атомной энергии СССР. – Киев: СЭХКО-ОВЦ, 1978. – [20 +6 цв. ил. ].

  В альбом включено схему Чорнобильської АЕС, а також розповідається як будували Прип`ять, селище для робітників станції.

  У книзі багато кольорових ілюстрацій, що показують, яким було селище до Чорнобильської катастрофи, найстрашнішої катастрофи 20 століття, яка поділила життя людей на до та після 1986 року.

  Объект «Укрытие» – 10 лет. Основные результаты научных исследований / НАН Украины, Межотрасл. науч.-техн. центр «Укрытие»; подгот. А. А. Боровой [и др.]. – Чернобыль: [б. и.], 1996. – 188 с.

  Збірник присвячено 10-річчю створення об’єкта «Укриття». У ньому зібрані статті фахівців Національної академії наук України, Міжгалузевого науково-технічного центру «Укриття», об’єкта «Укриття», Російського центру «Курчатовський інститут» (Москва), Радієвий інституту ім. В.Г. Хлопина (Санкт-Петербург), Інституту радіоекологічних проблем (Мінськ), багато років брали участь у вивченні цього унікального об’єкта досліджень. Статті носять, як правило, оглядовий характер і містять всі основні наукові результати, отримані спільними зусиллями протягом 10 років.

  Чорнобиль: зона відчуження: зб. наук. пр. / НАН України ; голов. ред. В. Г. Бар’яхтар. – Київ: Наукова думка, 2001. – 548 с.

  Подано результати оригінальних досліджень з ключових питань радіоекології, радіобіології та радіаційної медицини, виконаних фахівцями різних установ та відомств України, які впродовж років вивчали вплив радіаційного фактора на біоту Чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано й узагальнено авторські дані з найактуальніших проблем з позиції сьогоденних фундаментальних і прикладних наукових надбань.

  Чорнобиль: час подолання : фотоальбом / П. Г. Покутний [та ін.]; голова ред. ради В. В. Дурдинець. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 191 с.: фотоіл.

  У фотоальбомі представлено хроніку подолання наслідків цієї найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.

  Чорнобильська катастрофа : настільна кн. для вчителів / Д. А. Базика [та ін.]. – Вид. 3-тє, доопрац. – Київ: Чорнобильська програма відродження та розвитку Програми розвитку ООН в Україні, 2007. – 68 с.

  Чорнобильська катастрофа лишилася за межою століття, але породжені нею проблеми і дотепер хвилюють світ.

  Чому сталася Чорнобильська катастрофа? Як вплинула аварія на життя людей, на світ тварин і рослин?. – ці питання і сьогодні цікавлять багатьох людей з різних країн. Особливо важливо дати правдиву відповідь на них школярам та їхнім батькам. Таку спробу зробили автори цієї брошури, використавши різноманітні офіційні інформаційні джерела. Ми зібрали відповіді на питання, які люди задають найчастіше. Саме тому брошура написана у вигляді питань та відповідей.

  Чорнобиль. 1986–1987 рр. Участь установ НАН України у подоланні наслідків катастрофи / уклад.: В. Д. Новіков [та ін.]; голов. ред. А. П. Шпак. – Київ : Академперіодика, 2005. – 492 с.: іл.

  У другій книзі видання чорнобильських хронік 1986–1987 рр. подано матеріали про конкретну участь установ НАН України в подоланні наслідків катастрофи. Показано, що внесок українських учених у приборканні «мирного атома» Чорнобиля був не тільки вагомим, але у багатьох випадках – вирішальним. Розглянуто як започатковувалися і формувалися нові наукові напрями, що були актуалізовані аварією на ЧАЕС, та в розробці яких сьогодні беруть активну участь установи НАН України. До книги включено також матеріали ЗМІ, що містять оцінку роботи академічних установ у зоні ЧАЕС. Наведено списки наукових та інженерно-технічних співробітників НАН України, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986–1987 рр.