• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Відгук офіційного опонента Сенченкова І.К.