• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 136 «Металургія»