• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство»