• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

  Ткач Павло Миколайович

  Керівник – кандидат технічних наук,
  старший науковий співробітник, доцент

  Загальна чисельність працівників 14,

  у тому числі 2  кандидата наук.

  1. 1
   Ткач Павло Миколайович

   В.о. завідувача відділу, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент

   • Тел.: +38 044-205-24-25
  2. 2
   Пономарьова Євгенія Юріївна

   Заступник завідувача відділу

   Тел.: +38 044 205-23-76

  3. 3
   Маряхіна Тетяна Василівна

   завідувач  групи

   Тел.: +380 44 205-22-73

   E-mail: mart@paton.org.ua

  4. 4
   Яшенков Вадим Петрович

   науковий співробітник

   Тел.: +380 44 205-25-14

   E-mail: vadim.yashenkov@gmail.com

  5. 5
   Петрієнко Ольга Ігорівна

   старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   Тел.: +380 44 205-25-68

   E-mail: pwi908k@gmail.com

  6. 6
   Гржегоржевська Марина Володимирівна

   Провідний інженер

   Тел.: +380 44 205-25-24
   E-mail: grgmarina@ukr.net

  7. 7
   Панченко Тетяна Володимирівна

   Провідний інженер

   Тел.: +380 44 205-20-70

   E-mail: panchenko@paton.org.ua

  8. 8
   Буднік Юлія Вікторівна

   Провідний інженер

   Тел.: +38 044 205-20-70

   E-mail: y.budnik90@gmail.com

  9. 9
   Лобанова Галина Леонідівна

   Тел.: +38 044 205-22-61, +38 044 205-72-61

   E-mail: lobanovag@ukr.net

  10. 10
   Кутьянова Ірина Миколаївна

   провідний перекладач

   тел.: +38 044 205-23-13

   E-mail: inkutia@dmail.com

  11. 11
   Фомін Андрій Олександрович

   провідний перекладач

   тел.: +38 044 205-23-13

   E-mail: and4min@ukr.net

  +380 44 205-24-25
  Науково-організаційна робота

  Відділ організовує відбір найбільш перспективної тематики для якісної підготовки обґрунтованих проектів науково-дослідних робіт (далі – НДР) з метою їх включення до відомчої тематики (відомче замовлення НАН України), цільових програм наукових досліджень відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства (далі – ВФТПМ) НАН України, науково-технічних програм НАН України, пошукової тематики Інституту, цільових комплексних програм фундаментальних досліджень НАН України, цільових програм прикладних досліджень НАН України, міжнародних фондів і програм, тощо.

  Відділ забезпечує взаємодію з міністерствами та відомствами та підготовку пропозицій для включення до галузевих програм. Науково-організаційний відділ координує роботу з підготовки та формування річних звітів структурних підрозділів Інституту та науково-інженерних центрів Інституту для включення до Зведеного звіту про наукову діяльність НАН України, зокрема забезпечення підготовки статистичної звітності з питань науково-організаційної діяльності Інституту. Організовує та забезпечує систематичний контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів, організовує роботи та супровід матеріалів при відкритті нових тем з відомчого замовлення НАН України, цільової програми наукових досліджень ВФТПМ НАН України, пошукової тематики, а також протоколів прийому та оцінки НДР при закритті та представлення відповідних документів на затвердження до ВФТПМ НАН України, виконує роботи щодо державної реєстрації НДР за всіма видами програм, які виконує Інститут (подання до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації – УкрІНТЕІ) та/або інших визначених державою установ реєстраційних, облікових та інформаційних карток). Щорічно відділ готує вихідні інформаційні матеріали для наукових відділів щодо основних завдань в контексті науково-дослідницьких програм різного рівня.

  Освітньо-наукова робота

  Відділ організовує роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації, зокрема з молодими спеціалістами, аспірантами та докторантами та забезпечує освітню складову в підготовки кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. З цією метою забезпечується зв’язок з центрами НАН України з підготовки та складання іспитів аспірантами та здобувачами наукових ступенів.

  Відділ організовує роботу Вченої ради Інституту та спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. Одним з напрямків діяльності є організація проходження практики студентами навчальних закладів. Також, відділ проводить рекламні заходи щодо залучення до співпраці з Інститутом молодих спеціалістів, аспірантів, докторантів, зокрема через наповнення та підтримку сайту Інституту та розробку та розповсюдження рекламної продукції.

  Міжнародні науково-технічні зв’язки

  Відділ здійснює зв’язки з міжнародними фондами, програмами та асоціаціями, а також з установами інших країн в межах співпраці в науковій, науково-технічній та інноваційній галузях. Координацію міжнародної діяльності Інституту відділ здійснює шляхом збору, аналізу та узагальнення науково-технічної інформації, зокрема результатів досліджень, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо виконання міжнародних науково-технічних проектів та програм. Така інформація спрямована на забезпечення обізнаності наукової спільноти Інституту про міжнародні наукові програми та проекти.

  Науково-організаційний відділ здійснює моніторинг участі наукових колективів Інституту в рамкових та інших європейських програмах, встановлює та підтримує зв’язок з експертами та координаторами наукових програм в Україні та за кордоном, зокрема рамкових програм, наукових програм НАТО та інших організацій, забезпечує участь/членство Інституту в діяльності профільних міжнародних організацій, зокрема Європейської федерації зварювання та Міжнародного інституту зварювання.

  Європейська федерація зварювання – https://www.ewf.be/
  Міжнародний інститут зварювання – http://iiwelding.org/