• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ математичних методів дослідження фізико-хімічних процесів при зварюванні і спецелектрометалургії»

  Mahnenko O.V.
  МАХНЕНКО Олег Володимирович

  Завідувач відділу, доктор технічних наук,
  старший науковий співробітник,
  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 19, у тому числі:
  2 доктора наук;
  4 кандидата наук;
  3 молодих вчених.

  1. 1
   Махненко Олег Володимирович

   Завідуючий відділом, доктор технічних наук,
   старший науковий співробітник,
   лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

   Tел.: +38 044 200 55 57,

   E-mail: makhnenko@paton.org.ua

  2. 2
   Великоіваненко Олена Андріївна

   провідний науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук,
   старший науковий співробітник

   Tел.: +38 044 205 23 31

  3. 3
   Міленін Олексій Сергійович

   старший науковий співробітник, доктор технічних наук

   Tел.: +38 044 205 24 31,
   E-mail: asmilenin@ukr.net

  4. 4
   Саприкіна Галина Юріївна

   старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Tел.: +38 044 200 52 89,

   E-mail: g_saprykina@paton.org.ua, gala_sapr@ukr.net

  5. 5
   Савицька Олена Михайлівна

   старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Tел.:+38 044 205 26 18,

   E-mail: e_savitskaya@ paton.org.ua, s_q@ukr.net

  6. 6
   Костеневич Олена Сергіївна

   науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Tел.:+38 044 200 55 57,

   E-mail: alenakostenevich@gmail.com

  Відділ створено у 1972 році на базі лабораторії математичних методів досліджень фізико-хімічних процесів зварювання, яка була створена у 1964 році

  +38 044 200 55 57
  makhnenko@paton.org.ua
  Основні напрямки науково-технічної діяльності

  • Створення математичних моделей, розрахункових алгоритмів і комп’ютерних програм для вивчення складних нестаціонарних тривимірних явищ тепломасопереносу, утворення мікроструктур і термов’язкопластичного деформування при зварюванні, наплавленні, термообробці сучасних матеріалів, що дозволяють скоротити об’єм експериментальних досліджень при вирішенні комплексних конструкторсько-технологічних проблем.
  • Розрахункове прогнозування мікроструктурного фазового стану і механічних властивостей в зоні плавлення та ЗТВ в залежності від технологічних параметрів та режиму зварювання (наплавлення).
  • Розрахункове прогнозування тимчасових та залишкових зварювальних напружень і деформацій, визначення перерозподілу залишкових напружень в результаті післязварювальної термообробки і експлуатаційного навантаження.
  • Розрахункове прогнозування залишкових зварювальних деформацій крупногабаритних конструкцій з великою кількістю зварних з’єднань (наплавлень).
  • Експертна оцінка технологічної міцності та структурної цілісності відповідальних зварних конструкцій та вузлів при експлуатаційних навантаженнях, в тому числі з виявленими дефектами несуцільності матеріалу, прогнозування ресурсу безпечної експлуатації.

  Поточні проекти

  • Методи чисельного аналізу технічного стану та надійності великогабаритних корпусних елементів ракет-носіїв зі структурно неоднорідних матеріалів (2021 – 2025 рр.);
  • Чисельне дослідження крихкої міцності зварних з’єднань (TIG, FSW) з алюмінієвого сплаву (2021 р.);
  • Дослідження впливу особливостей розподілу залишкових напружень в зоні композитних зварних з’єднань на розрахункову оцінку міцності і ресурсу елементів обладнання атомних електростанцій (2019 – 2021рр.);
  • Розробка нового покоління математичних моделей, розрахункових алгоритмів і комп’ютерних програм для експертного аналізу напружено-деформованого стану, міцності та роботоздатності відповідальних зварних конструкційних елементів об’єктів енергетики, авіакосмічної техніки та магістрального транспорту (2019 – 2021 рр.);
  • Розробка математичних моделей і програмних засобів чисельного прогнозування фізико-механічних процесів при виготовленні конструктивних елементів авіакосмічного призначення за допомогою адитивних технологій (2017 – 2021 рр.);
  • Розробка методології оцінки міцності поздовжніх і кільцевих зварних з’єднань ємностей з алюмінієвого сплаву (2020 – 2021 рр.).

  Результати роботи відділу за останні 5 років

  Основні наукові результати та досягнення (проекти) у науковій та науково-технічній діяльності за останні 5 років:

  • математичні моделі, чисельні алгоритми та засоби чисельного моделювання кінетики багатовимірних фізико-механічних процесів при різних видах зварювання відповідальних конструкцій;
  • математичні моделі і комп’ютерні програми для дослідження термодеформаційних процесів післязварювального термооброблення зварних з’єднань з конструкційних сталей підвищеної міцності;
  • нове покоління математичних моделей, розрахункових алгоритмів і комп’ютерних програм для експертного аналізу напружено-деформованого стану, міцності та роботоздатності відповідальних зварних конструкційних елементів об’єктів енергетики, авіакосмічної техніки та магістрального транспорту;
  • рекомендації та засоби подовження ресурсу робочих лопаток з титанового сплаву для турбін на 3000 об/хв. енергоблоків ВВЕР-1000;
  • математичні моделі і програмні засоби чисельного прогнозування фізико-механічних процесів при виготовленні конструктивних елементів авіакосмічного призначення за допомогою адитивних технологій;
  • оцінка напружено-деформованого стану зварних конструкцій внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000;
  • дослідження впливу особливостей розподілу залишкових напружень в зоні композитних зварних з’єднань на розрахункову оцінку міцності і ресурсу елементів обладнання атомних електростанцій

  Публікації

  Публікації за останні п’ять років

  2016 рік

  1. МирзовИ.В., Махненко О.В., Порохонько В.Б. Моделирование остаточных сварочных напряжений, радиационного распухания и напряженного состояния выгородки реактора ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации// Автомат. сварка. — 2016. — № 4 — C. 35 – 41.
  2. Прокофьев А.С., Губатюк Р.С., Мужиченко А.Ф. и др. Расчет двухслойной заготовки сферических днищ для сосудов высокого давления// Там же. – 2016. – № 8 – С. 58 – 62.
  3. Великоиваненко Е.А., Миленин А.С., Розынка Г.Ф. и др. Численное прогнозирование эффективности усиления дефектных трубопроводов бандажами из композиционных материалов// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. – № 1 – С. 24 – 31.
  4. Великоиваненко Е.А., Миленин А.С., Розынка Г.Ф. Моделирование процессов зарождения и развития докритической поврежденности металла сварных трубопроводных элементов при малоцикловом нагружении// Там же. — 2016. — № 4— С. 14 – 20.
  5. Ющенко К.А., Великоиваненко Е.А., Червяков Н.О. и др. Влияние анизотропии свойств никелевого сплава на кинетику напряжений и пластических деформаций в зоне сварного шва// Там же. — 2016. — № 10— С.3 – 9.
  6. Machnienko O.W., Mirzow I.W. Stan naprężenia i odkształcenia urządzeń znajduących się wewnątrz reaktora jądrowego WWER-1000// Biuletyn Instytutu spawalnictwa w Gliwicach. – 2016. – #3 – P. 61 – 65.
  7. Мирзов И.В., Кандала С.М. Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000// Ядерна та радіаційна безпека. – – № 3, – С.23 – 27.
  8. Ющенко К.А., Великоиваненко Е.А., Червяков Н.О. и др.Моделирование методом конечных элементов напряженно-деформированного состояния при испытаниях на свариваемость (PVR-test) // Автомат. сварка. — 2016. — № 12. — C.
  9. Махненко О.В., Костеневич О.С. Математическое моделирование микроструктурных превращений в зоне наплавки патрубковой зоны корпуса реактора ВВЭР-1000// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. – № 2 (38). – С. 176 – 181.
  10. Махненко О.В., Костеневич О.С. Математическое моделирование микроструктурных превращений в зоне наплавки патрубковой зоны корпуса реактора ВВЭР-1000// Технологические системы. – 2016. – № 2. – С. 63 – 65.

  2017 рік

  1. Миленин А.С. Методы прогнозирования докритического разрушения конструкционных материалов под действием циклических нагрузок (обзор). Техническая Диагностика и Неразрушающий Контроль. – 2017. – N 1. – С. 16–24.
  2. Махненко О.В., Миленин А.С., Великоиваненко Е.А. и др. Моделирование температурных полей и напряженно-деформированного состояния для трехмерного образца при его послойном формировании// Автомат. сварка. – 2017. – № 3. – С. 11 –19.
  3. Асніс Ю.А., Піскун Н.В., Міленін О.С. и др. Дослідження впливу режимів електронно-променевої безтигельної зонної плавки металургійного кремнію на рафінування та структуро-утворення зливків// Фізика хімія твердого тіла. – 2017. – № 2 (Т. 18). – С. 228 –235.
  4. Миленин А.С., Великоиваненко Е.А., Розынка Г.Ф. и др. Методика численного прогнозирования работоспособности трубопроводных элементов с коррозионно-эрозионными дефектами в условиях высокотемпературной эксплуатации// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – № 4. – С.7 – 13.
  5. Асніс Ю.А., Піскун Н.В., Міленін О.С. и др. Регулирование структуры и фазового состава алюминидов титана, полученных зонной плавкой// Доповіді Національної академії наук. – – № 6. – С.36 – 45.
  6. Milenin O.S. Numerical prediction of the current and limiting states of pipelines with detected flaws of corrosion wall thinning. Journal of hydrocarbon power engineering. – Vol. 4. – Issue 1. – 2017. – P. 26–37.
  7. О.В. Махненко, О.А. Великоіваненко, О.С. Мілєнін та інш. Методика розрахунку режимів зварювання тиском для отримання прецизійних нероз’ємних з’єднань. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 5. – С. 111-116.

  2018 рік

  1. Аснис Е. А., Миленин А.С., Терновой Е.Г., Е.А. Великоиваненко, Г.Ф. Розынка. Влияние светотеневых границ на напряженно-деформированное состояние сварных соединений из алюминиевых сплавов, полученных в условиях открытого космоса. Автоматическая сварка, № 1, 2018 г., C. 29-33.
  2. Миленин А.С. Фундаментальные и технологические задачи планирования ремонтной сварочной наплавки коррозионных дефектов магистральных трубопроводов без вывода их из эксплуатации. Сварщик. – 2018. – 4 (122). – С. 6–13.
  3. Тороп В.М., Махненко О.В., Сапрыкина Г.Ю. и др. Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2018. – № 2. – С.3 – 15.
  4. Махненко О.В., Саприкіна Г.Ю. Моделювання залишкових технологічних напружень в зоні зварних з’єднань обичайок корпусу реактора типу ВВЕР-1000// Електронне моделювання – 2018. № 2, т. 40. – C.71 – 94.
  5. А.С. Миленин, Е.А. Великоиваненко, А.Н. Химич и др. Высокопроизводительные методы численных исследований для решения задач экспертизы работоспособности дефектных конструкций. Техническая Диагностика и Неразрушающий Контроль, 2018. – № 1. – С. 27-33
  6. S. Milenin.Numerical methods for determining the probability of failure of pipeline elements and pressure vessels under operating load// Металургійна та гірничорудна промисловість, 2018, № 7, С. 28-35.
  7. О.С. Міленін, О.А. Великоіваненко, Г.Ю. Саприкіна. Методологія чисельного аналізу статичної міцності алюмінієвих трубопроводів з дефектами в області кільцевих зварних швів. Моделювання та інформаційні технології. Вип.83. – 2018. С.105-117.
  8. Тороп В.М., Саприкіна Г.Ю., Воробйов Ю.С. Математичні моделі робочих лопаток парової турбіни К-1000-60/3000 для прогнозування залишкового ресурсу// Електронне моделювання – 2018. № 4, т. 40. – C.83 – 94.
  9. B.E. Paton, L.M.Lobanov, A.Ya. Nedoseka, S.A. Nedoseka, A.S. On application of AE technology in continuous monitoring of pipelines of power units operating at high temperatures// The International Journal of Condition Monitoring. – Vol. 8. – Issue 4. – October 2018. – PP. 100-105.
  10. С.И. Кучук-Яценко, А.С. Миленин, Е.А. Великоиваненко и др. Математическое моделирование процесса нагрева металла при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением// Автомат. сварка, №10, 2018, С. 3-10
  11. Нестеренков В. М., Орса Ю. В., Хрипко К. С., Махненко О.В. Технология ЭЛС авиационных конструкций из титановых сплавов// Автомат. сварка, № 8, 2018, С. 25-31.
  12. Махненко О.В., Ананченко Н.С., Кандала С.М. и др. Прогнозування структури і механічних властивостей титанового сплаву ВТ6 при пошаровому формуванні 3D виробів за допомогою адитивної технології електронно-променевого наплавлення// Mechanics and Advanced Technologies #3 (84), 2018 Р.5-14. Вісник НТТУ «КПІ». Машинобудування
  13. Воробйов Ю. С., Овчарова Н. Ю, Ольховський А. С., Махненко О. В. и др. Особливості коливань лопаток з титанового сплаву з ерозійними пошкодженнями// Проблеми машинобудування, 2018, Т. 21, № 4, С.13 – 22.
  14. Vorobiov Y.S., Ovcharova N.Yu., Olkhovskyi A.S., Makhnenko O.V. et al. Vibration features of titanium alloy blades with erosive damages// Journal of Mechanical Engineering, 2018, vol. 21, no. 4, pp 13 – 22.

  2019 рік

  1. Махненко О.В., Кандала С. М., Черкашин М. В. Совершенствование методов оценки радиационного распухания и прогрессирующего формоизменения элементов ВКУ реактора ВВЭР-1000// Ядерна та радіаційна безпека. – 2019. – Вип. 2. – С. 35-42.
  2. Milenin A., Velikoivanenko E., Rozynka G. et al. Probabilistic procedure for numerical assessment of corroded pipeline strength and operability International Journal of Pressure Vessels and Piping. – 2019. – Vol. 171. – P. 60-68.
  3. Velikoivanenko E., Milenin A., Popov A.V. et al. Methods of Numerical Forecasting of Serviceability of Welded Structures on Computers of Hybrid Architecture Cybernetics and Systems Analysis. – 2019. – Vol. 55 (1). – P. 117-127.
  4. Махненко О.В., Костин В.А, Жуков В.В и др. Влияние сварочного цикла охлаждения на структурно-фазовый состав стали 15Х2НМФА// Автомат. сварка. – 2019. – №9. – С.14-25.
  5. Миленин А.С., Великоиваненко Е.А., Розынка Г.Ф. и др. Прогнозирование остаточной прочности трубопроводных элементов с обнаруженными коррозионными дефектами на основе метода Монте-Карло// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2019. – № 4. – С. 1-5
  6. Миленин А.С., Великоиваненко Е.А., Розынка Г.Ф. Статистический анализ остаточной прочности дефектных трубопроводов при высокотемпературной эксплуатации// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2019. – № 1. – С. 13-25.
  7. Лобанов Л.М., Асніс Ю.А., Піскун Н.В., Вржижевський Е.Л., Міленін О.С., Великоіваненко О.А. Дослідження напружено-деформованого стану зварних з’єднань інтерметалідів системи TiAl // Автомат. зварювання. – 2019. – № 11 – С. 11 – 15.
  8. Velikoivanenko E.A., Milenin A.S., Rozynka G.F. et al. Prediction of susceptibility of welded joints of titan g-aluminide based alloy to cold cracking in electron-beam welding// Технологические системы. – 2019. – № 3 (88) – С. 73 – 80.
  9. Миленин А.С. Обзор критериев допустимости поверхностных трещинообразных дефектов трубопроводных систем. Сварщик. – 2019. – 2 (126). – С. 12–17.
  10. Миленин А.С. Обзор критериев допустимости поверхностных коррозионных дефектов (локальных потерь металла) сухопутных магистральных трубопроводов. Сварщик. – 2019. – 4 (128). – С. 19–24.

  2020 рік

  1. Лобанов Л.М., Махненко О.В., Книш В.В., Соловей С.А., Павловський В.І. Розробка зварної конструкції бічної рами візка вантажного вагону підвищеної надійності Автомат. зварювання. – 2020. – № 3. – С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.37434/as202003.02
  2. Махненко О.В., Костеневич Е.С. Вплив технологічних параметрів дугового наплавлення антикорозійного шару в корпусі реактора ВВЕР-1000 на розподіл залишкових напружень. Там же. – № 12. – С. 3 – 16. DOI: http://doi.org/10.37434/as2020.12.01
  3. А. Kostin,O.V. Makhnenko, L.M. Lobanov, V.V. Zukov, E.S. Kostenevich forecasting of structural transformations in haz steel of 15kh2nmfa at anti-corrosion cladding. ISSN 1562-6016. PAST 2020. №2(126) р.89-96.
  4. Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Козлітіна С.С., Кандала С.М., Бабенко А.Є. Чисельне прогнозування стану балкових виробів різної товщини при пошаровому формуванні електронно-променевим наплавленням. Автоматичне зварювання, № 1, 2020 г., C. 15-24.
  5. О.С. Міленін, О.А. Великоіваненко, Г.П. Розинка, Н.І. Півторак. Чисельне прогнозування міцності та роботоздатності зварних трубопровідних систем із виявленими корозійно-ерозійними дефектами Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2016–2020 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2020. – С.12 – 31.
  6. Міленін О.С., Козлитина С.С., Дзюбак Л.И. Прогнозування структурних перетворень при первинній кристалізації металу в області кільцевих зварних швів трубопроводів з хромонікелевих сплавів. Сварщик. – 2020. – 2 (132). – С. 10–15.
  7. Махненко, Г.Ю. Саприкіна, С.М. Кандала. Розробка рекомендацій та засобів подовження ресурсу робочих лопаток з титанового сплаву для турбін на 3000 об/хв. енергоблоків ВВЕР-1000. Там же. С. 299 – 307.
  8. Міленін О.С.,Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Півторак Н.І. Чисельна методологія прогнозування надійності та залишкового ресурсу зварних трубопровідних елементів із корозійно-ерозійними дефектами. Автоматичне зварювання, № 9, 2020, с. 11-21.
  9. Е.A. Velikoivanenko, A.S. Milenin, A.V. Popov, V.A. Sidoruk, A.N. Khimich. High-Performance Methods for Analyzing the Statistical Strength of Welded Pipelines and Pressure Vessels Using the Monte Carlo Method. Journal of Automation and Information Sciences. Vol. 52, 2020, issue 11, P. 12-27.

  2021 рік

  • О.В. Махненко, О.С. Міленін, О.А. Великоіваненко, Г.П. Розинка, С.С. Козлітіна, Н.І. Півторак, Л.І. Дзюбак. Прогнозування кінетики температурних полів і напружено-деформованого стану різнорідних виробів, отримуваних методом пошарового формування. «Автоматичне зварювання», № 1, 2021, с. 3-8 https://doi.org/10.37434/as2021.01.01
  • О.С. Костеневич, J. Ren. Прогнозування залишкових напружень після зварювання дуплексної сталі з урахуванням фазових перетворень Там же, С. 14 – 19 https://doi.org/10.37434/as01.03
  • О.В. Махненко, О.С. Міленін, О.А. Великоіваненко, Г.П. Розинка, Н.І. Півторак. Чисельний аналіз особливостей граничного стану зварних трубопровідних елементів в умовах ультрамалоциклового навантаження. Там же, С. 32 – 37. https://doi.org/10.37434/as2021.01.06
  • С.В. Єгорова, О.В. Махненко, Г.Ю. Саприкіна, Д.П. Синєок Математичні моделі залежності механічних властивостей від хімічного складу сталей для ЕШЗ Там же, С. 50 – 60  https://doi.org/10.37434/as2021.01.09
  • Махненко О.В., Кандала С.М., Басистюк Н.Р., Черкашин М.В. Математичне моделювання залишкових напружень у внутрішньокорпусних елементах ВВЕР-1000 після термічної обробки «Автоматичне зварювання», № 3, 2021, с. 10-16 https://doi.org/10.37434/as2021.03.02
  • Махненко О.В., Кандала С.М., Савицкая Е.М. Порівняльний аналіз моделей радіаційного розпухання для розрахункового визначення НДС вигородки ВВЕР-1000. Проблеми міцності. 2021, в печати.
  • А.С. Миленин, Е.А. Великоиваненко, Г.Ф. Розынка, С.С. Козлитина, Н.И. Пивторак. К вопросу оптимизации температурных полей при послойном формировании ответственных изделий из сплавов на основе титана. Сварщик. – 2021. – 2. – С. 6–9.

  Патенти

   1. Зварна бокова рама візка вантажного залізничного вагона. Патент № 95960. Держ. реєстр патентів України на корисні моделі, 12.01.2015
   2. Комп’ютерна програма «Weldprediction». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62644, 25.11.2015

  Участь у наукових конференціях і семінарах

  1. 41-th CWS Int. conf., Opatija, Croatia, June, 8-11, 2016.
  2. Международная конференция «Современные технологии сварки», 13-15 июня 2016, Киев
  3. VIII Межд. конф. Mathematical modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes, 19 – 23 сент. 2016, г. Одесса, Украина
  4. 2017 Quingdao International Technology Transfer Conference & Aoshan Eurasian Science and Technology Forum: Project book. – Quindao Municipal Government, 2017.
  5. Лучевые технологии в сварке и обработке материалов. Восьмой межд. конф., 11 – 15 сент. 2017, г. Одесса.
  6. European Commission funded International Workshop. «Materials resistant to extreme conditions for future energy systems». 12 – 14 June Kiev.
  7. Международная конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 13 апреля 2017 года
  8. European Commission funded International Workshop “Materials resistant to extreme conditions for future energy systems”, June 12-14, 2017, Kyiv, Ukraine
  9. 14-th International Conference on Fracture (ICF 14) June 18-23, 2017, Rhodos, Greece
  10. The Fourth China-Ukraine Forum on Science and Technology, 16 – 21 Sept. 2018.Harbin Institute of Technology, Harbin, China.
  11. Mathematical modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes. ІХ міжнар. конф. 10 – 14 вересня. 2018 р.
  12. Проблеми сучасної ядерної енергетики, XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців, 14 – 16 листопада, 2018 р. Харків.
  13. Титан 2018. Производство и применение в Украине, Киев.
  14. ХІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 19-20 квітня 2018, Київ
  15. Cучасні проблеми механіки та математики: міжнародна наукова конференція, Львів, 22 – 25 травня, 2018 р. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
  16. Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах PolyWeld 2019». – 23, 24 травня 2019. – Київ.
  17. Second International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics (ICTAEM 2019).
  18. IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов» Одесса, Украина, отель «Аркадия» 9 – 13 сентября 2019 г.
  19. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 10 Міжнародна наукова конференція Львів, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2019.
  20. Talent Exchange Conference in the Yangtze River First City & Talent-themed Week, 6 – 10 November, 2019, YiBin, China
  21. Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics
  22. Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2016–2020 рр.
  23. Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах» 14 – 18 вересня 2020 р. м. Одеса