• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ стикового зварювання

  Зяхор Ігор Васильович

  Завідувач відділу, кандидат технічних наук,

  старший науковий співробітник

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 32 (28 наукових співробітників, 4 технічні співробітники)

  1. 1
   Зяхор Ігор Васильович

   Завідувач відділу, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
   заслужений діяч науки і техніки України

   Tел: +38 044 205-23-56

   Е-mail: zyakhor2@ukr.net

  2. 2
   Самотрясов Сергій Михайлович

   Заступник завідувача відділу

   Teл: +38 044 205-22-55

   Е-mail: samotryasov@ukr.net

  3. 3
   Качинський Володимир Станіславович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Teл: +38 044 205-20-18

   Е-mail: vskweld@gmail.com

  4. 4
   Кавуніченко Олександр Васильович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Teл: +38 044 205-22-94

   Е-mail: avkava@gmail.com

  5. 5
   Руденко Петро Михайлович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Teл: +38 044 205-22-30

   Е-mail: peterrud@i.ua

  6. 6
   Завертанний Мирослав Сергійович

   Науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Teл: +38 044 205-23-28

   Е-mail: zavertannyi@gmail.com

  7. 7
   Дідковський Олександр Володимирович

   Науковий співробітник

   Teл: +38 044 205-23-28

   Е-mail: avdid@ukr.net

  8. 8
   Наконечний Андрій Олександрович

   Молодший науковий співробітник

   Teл: +38 044 205-26-15

   Е-mail: andrewnak@ukr.net

  9. 9
   Антіпін Євген Валентинович

   Молодший науковий співробітник

   Teл: +38 044 205-22-94

   Е-mail: kaladze.ea@gmail.com

  10. 10
   Левчук Андрій Миколайович

   Молодший науковий співробітник

   Teл: +38 044 205-23-46

   Е-mail: dep26kb@gmail.com

  11. 11
   Гущин Костянтин Віталійович
   Молодший науковий співробітник
   Teл: +38 044 2052354

  Відділ «Стикове зварювання» створено 01.04.1978 р.

  Організаційно відділ складається з груп, що створюються відповідно задач які ставляться для рішення різних наукових завдань згідно тематичних планів. Зварювання тиском є невід’ємним технологічним процесом багатьох сучасних виробництв, воно об’єднує багато способів. Найбільше поширення з них знайшли контактне стикове зварювання оплавленням та опором, пресове зварювання з нагріванням дугою, керованою магнітним полем, та зварювання тертям.

  +38 044 205-23-56
  Напрями діяльності

  • Дослідження, розробка та удосконалення технологічних основ різних способів стикового зварювання тиском, зокрема, контактного стикового зварювання оплавленням і опором; пресового зварювання магнітокерованою дугою; зварювання тертям;
  • Дослідження, розробка, удосконалення та впровадження у виробництво технологій зварювання тиском різноманітних сталей, сплавів на основі алюмінію, нікелю, титану в однорідному та різнорідному сполученнях;
  • Розробка технологій та устаткування для контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок в стаціонарних та польових умовах.
  • Розробка, модернізація та удосконалення універсального та спеціалізованого зварювального устаткування;
  • Розробка систем керування процесами зварювання тиском і контролю якості зварних з’єднань;
  • Розробка джерел живлення для зварювального устаткування;

  Основні наукові результати
  Основні наукові результати та досягнення (за останні 5 років):

   

  • Удосконалено технологію КСЗО рейок підвищеної зносостійкості із сталей конвертерного виробництва, розроблено алгоритм багатофакторного керування процесом КСЗО для забезпечення дозованого енерговкладення. Отримані результати мають практичну значимість для рейкозварювальних підприємств ПАТ «Укрзалізниця».
  • Розроблено алгоритм керування технологічними параметрами при пресовому зварюванні магнітокерованою дугою (ПЗМД) тонкостінних труб із алюмінієвих сплавів та створено систему контролю якості з’єднань. Вперше у світі розроблено технологію ПЗМД тонкостінних труб із алюмінієвих сплавів, що є актуальним для вітчизняних виробників трубчастих тонкостінних виробів різноманітного призначення.
  • Встановлено закономірності процесів нагрівання, деформації, формування мікроструктури з’єднань при контактному стиковому зварюванні оплавленням (КСЗО) алюмінієвих сплавів з попереднім нагрівом опором через технологічну вставку; отримані результати мають практичну значимість для вітчизняних підприємств ракетобудування (ВО «Південмаш ім. О.М. Макарова», ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»).
  • Встановлено закономірності процесів нагрівання, формування мікроструктури з’єднань і трансформації зміцнюючих фаз при зварюванні тертям жароміцних нікелевих сплавів у одно- та різнорідному сполученнях. Отримані результати мають наукову цінність і практичну значимість для підприємств авіаційного двигунобудування (ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ»).
  • Розроблена технологія контактного зварювання опором зуба розпушувача барового ланцюга, створено дослідне устаткування, виготовлена значна кількість зварних виробів для підприємств, які обслуговують верхню будову залізничних колій України.
  • Розроблений ієрархічний алгоритм нечіткої логіки з розрахунком ширини ЗТВ зварних стиків залізничних рейок; створено та випробувано програмний комплекс, який дозволяє проводити статистичну обробку та аналіз протоколів КСЗО з використанням алгоритмів штучного інтелекту та оцінку якості зварних стиків рейок відповідно до вимог вітчизняного і міжнародного стандартів. Розроблений комплекс дозволив отримати об’єктивну інформацію по великому обсягу даних і можливість спеціалістам приймати рішення по оптимізації процесу КСЗО на всіх рейкозварювальних підприємствах ПАТ «Укрзалізниця».
  • Розроблено технологічні основи твердофазного з’єднання перспективних конструкційних матеріалів, зокрема високоміцних алюмінієвих сплавів різних систем легування, жароміцних сплавів, що має практичну цінність для ВО «Південмаш ім. О.М. Макарова», ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» при виробництві корпусних елементів ракетно-космічної техніки та для ДП «Івченко-Прогрес» та АТ «Мотор Січ» при проектуванні та виготовленні компонентів авіаційних двигунів.

  Публікації

  1. Kuchuk-yatsenko S.I. (2018) Technologies and equipment for flash-butt welding of rails: 60 years of continuous innovations. The Paton Welding Journal, №11-12, 25-40. https://doi.org/10.15407/tpwj2018.12.03
  2. Kuchuk-Yatsenko S.I., Milenin A.S., Velikoivanenko E.A., Antipin E.V. and Didkovsky A.V. (2018) Mathematical modeling of the process of metal heating in continuous flash-butt welding. The Paton Welding Journal, №10.- 2-9. https://doi.org/10.15407/tpwj2018.10.01
  3. Sergiy Kuchuk-Yatsenko, Vladimir Kachinskiy. Investigation on joint quality of material ASTM A106/API 5L using magnetic impelled arc butt (MIAB) welding. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.36) (2018) 1597-1601.
  4. Кучук-Яценко С.І., Гущин К.В. Контактная стыковая сварка оплавлением высокопрочных алюминиевых сплавов на основе алюминия. У кн.. Наука про матеріали: досягнення та перспективи. У 2-х т. Н34 Т.2 / Редкол: Л.М. Лобанов (голова) та ін.; НАН України. – Київ: Академперіодика, 2018 – С. 145-164.
  5. Kuchuk-Yatsenko S.I., Zyakhor I.V., Nakonechny A.A., Zavertannyі M.S. and Kapitanchuk L.M. (2018) Resistance butt welding of titanium aluminide γ-TiAl with VT5 alloy. The Paton Welding Journal, 9, 2-6. https://doi:10.15407/tpwj2018.09.01
  6. Kavunichenko A.V., Shvets V.I. and Antipin E.V. (2018) Peculiarities of flash-butt welding of rail frogs with rail ends. The Paton Welding Journal, №4, 14-18. https://doi.org/10.15407/tpwj2018.04.04
  7. S. Kuchuk-Yatsenko, V. Kachynskyi. Development of Mobile Press Welding Machine with Magnetically Controlled Arc for Small Diameter Pipes. Materials Mind, Institute materials of Malaysia, July 2019, Р.8-9.
  8. Ziakhor Zavertannyi M. Bimetal turbochargers for automotive engines produced using metal injection moulded materials. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky – 2019 – №1 – Р. 91-96.
  9. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Havrysh, V.S., Rudenko, P.M., Nakonechny, A.O., Shevchuk, S.A., Zavertanny, M.S. (2019) Development of Resistance Butt Welding Technology and Prototype Equipment for Joining Carbide Bar Chain Ripper Teeth of VK-8 Material. Innov., №15(1), 72-81. https://doi.org/10.15407/scine15.01.072
  10. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Rudenko, P.M., Gavrish, V.S., Didkovsky, О.V., Antipin, Ye.V., Ziakhor, I.V. (2020) Operational Control as a Means of the Evaluation of Quality of Welded Connections for Flash-Butt Welding of Modern High-Strength Steels. Sci. innov., 16(2), 66-71. https://doi.org/10.15407/scine16.02.066
  11. Kachynskyi V.S., Kuchuk-Yatsenko S.I. and Koval M.P. (2020) Press magnetically-impelled arc welding of high-strength steel tubular parts of hydraulic cylinders. The Paton Welding Journal, № 1, 43-48. https://doi.org/10.37434/tpwj2020.01.06
  12. Kachinskiy V.S., Kuchuk-Yatsenko S.I. (2020) Magnetically impelled arc butt welding of high-strength steel tubular parts of hydraulic cylinder. Welding&Material Testing, #3, Р.13-18.
  13. Kuchuk-Yatsenko S.I., Kachynskyi V.S. and Koval M.P. (2020) Development of technology and equipment for press welding of tubular parts under the conditions of production for the purpose of saving resources and increase in the realiability of high-loaded products. The Paton Welding Journal, № 10, 2-6. https://doi.org/10.37434/tpwj2020.10.01
  14. Ziakhor I.V., Zavertannyi M.S., Levchuk A.M. and Kapitanchuk L.M. (2020) Pequliarities of formation of dissimilar nickel-base alloy joints in friction welding. The Paton Welding Journal, №8, 34-40. https://doi.org/10.37434/tpwj2020.08.06
  15. Kuchuk-Yatsenko S.I., Rudenko P.M., Didkovskyi O.V. and Antipin Ye.V. (2021) Operational control of the process of flash butt welding of railway rails by the method of pulsating flashing. The Paton Welding Journal, №5, 8-14. https://doi.org/10.37434/tpwj2021.05.01
  16. S.I. Kuchuk-Yatsenko, K.V. Hushchyn, I.V. Ziakhor, S.M. Samotryasov, M.S. Zavertannyi and A.M. Levchuk (2021) Structure and mechanical properties of 2219-T87 aluminium alloy joints produced by flash butt welding The Paton Welding Journal, 8, 27-32 https://doi.org/10.37434/as2021.08.07
  17. V.I. Shvets, O.V Didkovskyi, Ye.V. Antipin, I.V. Zyakhor, L.M. Kapitanchuk, Wang Qichen (2022) Features of microstructure of joints of hypereutectoid AREAL-136HE-X rail steel in flash-butt welding. The Paton Welding Journal №3, Р. 34-40. https://doi.org/10.37434/tpwj2022.03.04
  18. Гущин К.В., Зяхор І.В., Самотрясов С.М. та ін. (2022) Особливості попереднього нагріву опором при контактному стиковому зварюванні оплавленням товстостінних деталей з алюмінієвих сплавів. – Автоматичне зварювання, № 10, С. 22-28 https://doi.org/10.37434/as2021.08.07

  Патенти та винаходи (вибрані):

  1. Патент на винахід від №116490 от 26.03.2018р., Україна. «Машина для пресового зварювання труб». Кучук-Яценко С.І., Качинський В.С., Галахов М.В., Коваль М.П., Клименко В.І.
  2. Patent № US 10,131,014 B2 Date of Patent: Nov.20, 2018. «Machine for flash-butt welding of rails». Автори: Sergii I.Kuchuk-Yatsenko, Valerii G. Kryvenko, Oleksandr V. Didkovskiy.
  3. Патент UA 116022 C2 від 25.01.2018 р. Опубл. 25.01.2018, бюл. №2. «Машина для контактного стикового зварювання рейок». Автори: С.І. Кучук-Яценко, В.Г. Кривенко, О.В. Дідковський та ін.
  4. Патент на корисну модель № 136339 від 08.2019. «Машина для пресового зварювання труб та трубних закінчень, що нагріваються дугою, керованою магнітним полем». Автори: Кучук-Яценко С.І.; Качинський В.С., Галахов М.В. Коваль М.П. Клименко В.І.
  5. Патент на корисну модель №140547 від 10.03.2020, Бюл. №5. «Машина для пресового зварювання труб, що нагріваються дугою, керованою магнітним полем». Автори: Кучук-Яценко С.І.; Качинський В.С., Галахов М.В. Коваль М.П. Клименко В.І.
  6. Патент на корисну модель № 151797 від 09.2022 Бюл. №37. «Машина контактного стикового зварювання рейок». Автори: Зяхор І.В., Коваль М.Й., Дідковський О.В., Левчук А.М., Шило Ю.А., Антіпін Є.В., Кавуніченко О.В., Гущин К.В., Завертанный М.С., Наконечний А.О., Самотрясов С.М., Терещенко Г.К., Лєбєдєва О.А.

  Поточні проєкти

  • Дослідження та удосконалення методів багатофакторного керування процесами структуроутворення та фізико-механічними властивостями твердофазних з’єднань сучасних конструкційних матеріалів у одно- та різнорідному сполученнях, розробка технологій пресового зварювання відповідальних конструкцій для промислових об’єктів машинобудування і транспортної інфраструктури (шифр: 1.6.1.1.26.5).
  • Дослідження зварюваності рейок високої та надвисокої зносостійкості, зокрема закордонного виробництва, розробка технології їх контактного стикового зварювання, модернізація мобільних рейкозварювальних комплексів стосовно до умов спорудження безстикових колій України.
  • Розробка фундаментальних та технологічних основ твердофазного з’єднання перспективних конструкційних матеріалів у одно- та різнорідному сполученнях.

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність

  • Антіпін Є.В., Дідковський О.В., Малишева Д.І. з 2015 р. – викладачі центру підвищення кваліфікації при МУАЦ Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона
  • Кавуніченко О.В. та Антіпін Є.В. у 2021 р. здобули кваліфікацію «INTERNATIONAL WELDING ENGINEER»

  Офіційне визнання
  Співробітниками відділу було здобуто:

  • Ленінську премію за розробку та впровадження машин для зварювання залізничних рейок -1966 р.;
  • Державну премію УРСР за створення і промислове впровадження нової технології і високоефективних складально-зварювальних комплексів для серійного виробництва великогабаритних конструкцій із уніфікованих елементів -1976 р.;
  • Державну премію УРСР за розробці в машинобудуванні -1980 р.;
  • Державну премію СРСР за створення технології та обладнання контактного зварювання високоміцних алюмінієвих сплавів при виготовленні космічних об’єктів -1986 р.;
  • Державну премію УРСР за розробку та впровадження технології та обладнання термічно зміцнених рейок -1987 р. ;
  • Ленінську премію за розробку та впровадження машин для контактного стикового зварювання магістральних трубопроводів – 1988 р.;
  • Державну премію України в галузі науки і техніки – за роботу “Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів” – 2010 р.