• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ нових фізико-хімічних способів зварювання

  Полєщук Михайло Анатолійович

  Завідувач відділу, кандидат технічних наук

  Склад підрозділу

  1 доктор технічних наук, 4 кандидати технічних наук

  1. 1
   Полєщук Михайло Анатолійович

   Завідувач відділу, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 205-23-22

   dep_6@paton.kiev.ua

  Науково-дослідний відділ нових фізико-хімічних способів зварювання створено наказом директора № 891к від 27 листопада 1962 року та затверджено рішенням Бюро відділення ФТПМ НАНУ на підставі Статуту Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Hаціональної академії наук України з метою проведення фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень у галузі природничих та технічних наук

  +38 044 205-23-22
  Підрозділи відділу
  – фізико-хімічні способи модифікування та обробки поверхні;

  – дослідження фізико-хімічних процесів при електрошлаковому переплаві та литті;

  – дослідження фізико-хімічних процесів при авто-вакуумному паянні;

  – дослідження фізико-хімічних процесів при магнітно-імпульсному зварюванні однорідних та різнорідних металів;

  – дослідження фізико-хімічних процесів отримання функціональних покриттів та наночастинок в вакуумі;

  – дослідження фізико-хімічних процесів отримання плазмових та газотермічних функціональних покриттів;

  – дослідження фізико-хімічних процесів при зварюванні та наплавленні методом, тертя з перемішуванням (STIR- процес);

  Поточні проекти

  1. Дослідження та розробка технології формування градієнтних захисних покриттів з керамічних нанокомпозиційних матеріалів на поверхнях, що еродують в умовах високої температури, що дозволить оптимізувати технології формування градієнтних покриттів, залежно від вимог до роботи тепло-енергетичних машин.
  2. Дослідження особливостей утворення з’єднань при наплавленні тертям з перемішуванням однорідних та різнорідних металів і сплавів комбінацій мідь-мідь, мідь-сталь, мідь-нікель та відпрацювання технологічних режимів для подальших промислових випробувань процесу наплавлення тертям з перемішуванням в металургійній промисловості.
  3. Дослідження процесу магнітно-імпульсного зварювання деталей пласких і круглих формфакторів з комбінацій сплавів мідь-алюміній, алюміній-сталь, алюміній-алюміній, мідь-сталь для використання при виробництві спецвиробів.
  4. Дослідження впливу енергетичних параметрів та тиску локалізованого тліючого розряду в умовах динамічного вакууму в квазізамкненому об’ємі на управління розподілом наночастинок за розмірами для подальшого створення макетного проєкту установки з отримання наносрібла та наноміді і їх сумішей для приготування антисептичних розчинів.

  Перспективні розробки

  1. Розробка технології зміцнюючої імпульсно-плазмової обробки поверхні інструменту та деталей машин.
  2. Формування захисних покриттів, отриманих з використанням безклапанного багатокамерного детонаційного пристрою, що працює в квазінеперервному режимі.
  3. Розробка технології магнітно-імпульсного зварювання пласких деталей з використанням одновиткового індуктора.
  4. Розробка технології ремонту мідних плит кристалізаторів для машин безперервного лиття заготовок та нанесення на їх поверхню нікелевого покриття.
  5. Створення проєкту установки з отримання наносрібла та наноміді і їх сумішей для приготування антисептичних розчинів.

  Публікації
  Важливі публікації.

  Монографії.

  1. Tyurin Y.N., Kolisnichenko O.V., Baskaran B.V., Angayasamy S. Plasma for modification of a surface. — E Square Energy Equipments Pvt. Ltd., Thuvakudi, India, 2018. — 362 p.
  2. Theory and practice of plasma-detonation technology of surface hardening metal products: monograph / Korzhyk, Yu. Tyurin, O. Kolisnichenko. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 244 p.

  doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-46-6

  1. Surface modification of metal products by electrolyte plasma: monograph / Korzhyk, Yu. Tyurin, O. Kolisnichenko. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 180 p.

  doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-47-3

   

  Статті.

  1. L. Markashova, E. Berdnikova, Yu. Tyurin, O. Kolisnichenko, I. Polovetskyi and Ye. Titkov/ Effect of Nano-Structured Factors on the Properties of the Coatings

  Produced by Detonation Spraying Method// January 2019 Advances in Thin  Films, Nanostructured Materials, and Coatings. Selected Papers from the 2018

  International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties”. Editors:     Pogrebnjak Alexander D., Novosad Valentine (p. 109-117). — Springer Nature

  Singapore Pte Ltd. 2019 — 386 p.

  1. Jin Zou, Lei Lu, O.V. Kolisnichenko, Wei Chen, Jiu-Ming Yu / Gas nitriding of a plasma detonation modified die steel // Materials Letters, Volume 287, 2021,

  129297  https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.129297

  1. Dauir Kakimzhanov, Bauyrzhan Rakhadilov, Yuri Tyurin, Daryn Baizhan, Oleg Kolisnichenko, Laila Zhurerova /Deposition of duplex Cr3C2-NiCr coatings on

  steel using a combined technique of gas detonation spraying and pulse-plasma treatment // High Temperature Material Processes Volume 25, Issue 4, — 2021. —

  pp:25–37  doi: 10.1615/HighTempMatProc.2021040480

  1. Тюрін Ю.М., Колісніченко О.В., Коржик В.М., Гос І.Д., Ганущак О.В.,  JinYing, Zhong Fengping/ Імпульсно-плазмове модифікування поверхні

  сталевих штампів гарячої витяжки виробів із титанового сплаву //  Автоматичне зварювання. — № 5. —  2021. —  С. 56-61

  https://doi.org/10.37434/as2021.05.09

  1. О. М. Берднікова, Ю. М. Тюрин, О. В. Колісніченко, О. С. Кушнарьова, Є. В. Половецкий, Є. П. Тітков, Л. Т. Єремеєва/Нанорозмірні структури

  детонаційних металокерамічних покриттів системи Ni–Cr–Fe–B–Si // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології  Nanosistemi, Nanomateriali,

  Nanotehnologii 2022, т. 20, № 1, сс. 97–110

  1. Rakhadilov B.K., Tyurin Yu.N., Kolisnichenko O.V., Kakimzhanov D.N., Zhurerova L.G. Structure and properties of multilayer coatings based on

  CoCrAlY/Al2O3 obtained by detonation spraying. Eurasian Journal of Physics and  Functional Materials.2022; 6(3):234-243.

  https://doi.org/10.32523/ejpfm.2022060308

  1. О.В. Колісніченко, Ю.М. Тюрін, М.А. Полєщук / Нанесення керамічних покриттів на поверхню пористої матриці інфрачервоного газового

  пальника// Автоматичне зварювання. – № 10. – 2022. – С.

  1. Полєщук М.А., Матвеєв І.В., Бовкун В.О., Адєєва Л.І., Тунік А.Ю. Використання магнітно-імпульсного зварювання для з’єднання пластин з

  однорідних та різнорідних сплавів // Автоматичне зварювання. – 2020. –  № 08

  1. И. П. Серебряник, М. Г. Атрошенко, М. А. Полещук, А. Л. Пузрин, А. В. Шевцов «Свойства сталемедного биметалла, полученного напайкой в

  автономном вакууме», «Автоматическая сварка», № 5, 2018, с. 15-20

  1. М.А. Полєщук, А.В. Шевцов, І.В. Доценко, В.М. Теплюк, О.В. Колісніченко, Л.М. Малахова «Дослідження температурного стану мідних

  пластин у зоні швів при зварюванні тертям з перемішуванням», «Автоматичне зварювання», № 3, 2021, с. 29-34

  1. I.A. Paustovsky, V.G.Khristovl, V.E.Sheludko,I.V.Notsenko,  V .I.Zelenin, M.A .Poleshchuk, V.M. Te plyuk , E. V .Zelenin / Obtaining of

  combined hardening coatings of copper molds of mashines for continuous-casting of billets // Functional Materials, 26, No.1 (2019), p. 212-215.

  1. Демчишин А.В., Полещук М.А., Зеленин В.И., Доценко И.В., Попович И.М., Теплюк В.М./ Получение металлических порошковых материалов

  распылением из проволок-анодов дуговой плазмой // Сварщик» 2019 №02, с. 20-22.

  1. Полєщук М.А., Серебряник І.П., Атрошенко М.Г., Григоренко Г.М., Шевцов О.В., Пузрін О.Л., Бородін А.І., //Патент на корисну модель № 125351.

  Спосіб виготовлення адаптера магнітної плити металообробного верстата/ від 10.05.2018.

  1. Григоренко Г.М.Полещук М.А.; Адєєва Л.И.Туник А.Ю.; Зеленин В.И.Лукаш В.И.Зеленин, Е.В.Заболотный С.Д.  Никитюк Ю.А. / Структура и

  свойства биметаллов, сваренных  трением с перемешиванием  // Сборник  трудов Международной научно-практической конференции

  «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения» 2018.

  1. Григоренко Г. М., Зеленин В.И., Полещук М. А., Теплюк В.М., Доценко І.В., Зеленин Є.В., Беженар В.П., Лукаш В.А., Прокопів М.М, Заболотний

  С.Д., Никитюк Ю.А. / Новая технология восстановления и упрочнения медных плит охлаждения кристаллизаторов МНЛЗ методом СТП.//

  Міжнародна конференція «Зварювання та споріднені технології – сьогодення і майбутнє» 2018.

  1. Полєщук М.А., Атрошенко М.Г., Шевцов О.В., Пузрін О.Л., Бородін А.І., Серебряник І.П./ Спосіб автовакуумної пайки великогабаритних

  товстостінних обичайок/ Патент України № 124822 від 25.11.2021

  1. М. А. Полєщук, В. І. Зеленін, А. Ю. Тунік, Л. І. Адєєва, І. М. Попович /Застосування способу зварювання тертям з перемішуванням  для

  наплавлення мідних кристалізаторів/ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО – TOOLING MATERIALS SCIENCE/Збірник

  наукових праць/Випуск 24, Київ/DOI: 10.33839/2708-731Х-24-1-424-430.

  1. М. Полєщук, В. Матвеєв, В. Бовкун, Я. Селех, А. Тунік, О. Черкашин, Л. Кістерська, К. Секерски /Магнітно-імпульсне зварювання мідних кілець зі

  сталевими деталями з використанням одно-виткового індуктора / Автоматичне зварювання, № 1, 2022, с. 14-17