• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ фізико-хімічних досліджень матеріалів

  Grigorenko Svetlana
  Григоренко Світлана Георгіївна

  Завідувач відділу,

  Кандидат технічних наук

  старший науковий співробітник

  Склад відділу

  Загальна чисельність 48 співробітників, у тому числі: 4 доктора наук, 13 кандидатів наук, 1 доктор філософії,
  20 наукових співробітників

  1. 1
   Григоренко Світлана Георгіївна

   Завідувач відділу, кандидат технічних наук,

   старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 22 98, +38 044205 24 19;

   Е-mail: lanagrig@gmail.com  ,  hryhorenko@ paton.kiev.ua, office_22@paton.kiev.ua

  2. 2
   Половецький Євгеній Вікторович

   Заступник завідувача відділом, кандидат технічних наук, старший дослідник

   Тел.: + 38 044 205 25 63

  3. 3
   Костін Валерій Анатолійович

   Провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 25 73

  4. 4
   Маркашова Людмила Іванівна

   Провідний науковий співробітник,  доктор технічних наук, професор

   +38 044 205 25 63

  5. 5
   Берднікова Олена Миколаївна

   Провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 25 63

  6. 6
   Карпець Мирослав Васильович

   Старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор

  7. 7
   Таранова Тетяна Глібівна

   Провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 25 73

  8. 8
   Калинюк Микола Миколайович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 20 71

  9. 9
   Кушнарьова Ольга Сергіївна

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   +38 044 205 25 63

  10. 10
   Алексеєнко Тетяна Олександрівна

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник

   Тел.: +38 044 205 25 63

  11. 11
   Тунік Алла Юріївна

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 20 04

  12. 12
   Адеєва Людмила Іванівна

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044205 20 04

  13. 13
   Грицків Ярослав Петрович

   Провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 24 57

  14. 14
   Моссоковська Ірина Анатоліївна

   Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

   Тел.: +38 044 205 21 01

  15. 15
   Зубер Тетяна Олександрівна

   Науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 205 20 04

  16. 16
   Жуков Віктор Вікторович

   Науковий співробітник, кандидат технічних наук

  17. 17
   Тітков Євгеній Петрович

   Науковий співробітник, доктор філософії

  18. 18
   Козін Роман Валентинович

   Науковий співробітник

   Тел.: + 38 044 205 21 01

  19. 19
   Капітанчук Леонід Мусійович

   Науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 21 85

  20. 20
   Соломійчук Тетяна Григорівна

   Науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205 20 12

  21. 21
   Лабораторії

   Лабораторія спектрального аналізу: +38 044 205 24 57

   Лабораторія хімічного аналізу              +38 044 205 26 11

   Лабораторія Аналізу газів в металах   +38  044 205 20 71

  Відділ було створено у 1984 році шляхом об’єднання окремих існуючих в інституті лабораторій, як єдиний центр повного комплексу фізико-хімічних досліджень матеріалів, необхідних для супроводу технологічних робіт в напрямку розробки нових методів зварювання та наплавлення, спеціальної електрометалургії, сучасних сплавів спеціального призначення з наперед заданими властивостями, газотермічних покриттів.

  Від часу організації й до жовтня 2019 року відділ очолював академік НАН України, доктор технічних наук, професор Григоренко Георгій Михайлович.

  +38 044 205 22 98; +38 044 205 24 19
  Підрозділи відділу

  • металографічна лабораторія;
  • лабораторія електронної мікроскопії;
  • лабораторії рентгеноспектрального та рентгеноструктурного аналізу, Оже- спектроскопії;
  • лабораторія термічного аналізу;
  • лабораторія спектрального аналізу;
  • лабораторія газового аналізу;
  • хімічна лабораторія.

  На базі відділу працює ЦККП «ГЛІБЛ – 3800»

  http://paton.kiev.ua/centri-kolektivnogo-vikoristannya/gleeble-3800/

  Основні напрями діяльності
  Відділ має два основні напрямки науково-дослідницької діяльності.

  1. Аналітичний.
  • Якісне та кількісне визначення вмісту основних легуючих та домішкових елементів, включаючи гази, у різних матеріалах, рудах, концентратах, мінералах, порошках, шлаках, шламі, флюсах, чавунах, сталях, сплавах на основі нікелю, титану, алюмінію, міді та ін;

  Лабораторії спектрального, хімічного та газового аналізів входять до складу акредитованої НААУ Випробувальної лабораторії ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, Атестат про акредитацію №20362 від 03.04.2020 р., дійсний до 02.04.2025 р.).

  1. Матеріалознавчий.
  • Приготування шліфів, виявлення макро- та мікроструктури, металографічний контроль якості та встановлення природи дефектів металопродукції, фрактографічні дослідження.
  • Вивчення складу та розподілу неметалевих включень, визначення їх розмірів (у тому числі й ультрадисперсних) у металі зварних швів, кількісне оцінювання об’ємної частки неметалевих включень з використанням сучасних математичних програм обробки даних у зварних з’єднаннях та різних матеріалах, визначення та ідентифікація нітридних, оксидних та сульфідних включень, вивчення фазового складу (інтерметалідів, карбідів та інших сполук) у різних матеріалах.
  • Дослідження структури та фазового складу матеріалів методами світлової та електронної мікроскопії, рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізів.
  • Методологія прогнозування механічних властивостей за структурними складовими.
  • Розробка методик та дослідження деяких фізичних властивостей металів, шлаків, покриттів методами диференціального термічного аналізу, дилатометрії та ін.

  Поточні проекти
  1.6.1.1.22.1 (22/1) Дослідження фізико-хімічних процесів при формуванні структури, утворенні нових фаз та включень, що впливають на механічні і експлуатаційні властивості та характер руйнування сплавів чорних, кольорових металів, їх нероз’ємних з’єднань, та технологічні властивості порошкових матеріалів (2022-2024)

  5,22/36 Дослідження впливу сегрегаційних процесів і особливостей структурних перетворень на технологічну міцність зварних з’єднань нових мартенситних хромистих сталей і розробка технології зварювання для виготовлення енергоустаткування вітчизняних ТЕС і ТЕЦ (2022)

  Ресурси відділу
  Відділ обладнано унікальним комплексом аналітичного та дослідницького обладнання провідних фірм Японії, США, Західної Європи:

  • ICP спектрометр iCAP 6500 DUO (Thermo Fisher Scientific, USA). Емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою для аналітичних досліджень атомного складу широкого спектру неорганічних матеріалів
  • SPECTROVAC-1000 DV-4 (BAIRD, Netherlands). Оптичний емісійний спектрометр дозволяє проводити аналізи хімічного складу проб сплавів на залізній, нікелевій, алюмінієвій, мідній, титановій основах, а також чистої міді
  • GLEEBLE 3800 (DSI, USA). Автоматизована динамічна система для моделювання (імітації) термодеформаційного стану металів
  • JAMP-9500F (JEOL Ltd, Japan). Оже-мікрозонд з польовим емісійним катодом, укомплектований енергодисперсійним спектрометром OXFORD EDS INCA Energy 350 для аналізу елементів від берилію до урану
  • JSM-840 (JEOL, Японія). Растровий електронний мікроскоп із системою аналізу (Link systems, England) призначений для вивчення структури, топографії поверхні, характеру руйнування, мікроскопічної хімічної неоднорідності та елементного складу металевих та неметалевих матеріалів
  • JEM-200CX (JEOL, Japan). Трансмісійний електронний мікроскоп, укомплектований ССД камерою Gatan, дозволяє досліджувати тонку структуру та фазовий склад матеріалів
  • SEM-515 (Philips, Netherlands). Cкануючий електронний мікроскоп, оснащений енергодисперсійним аналізатором хімічних елементів Link Systems для фазового аналізу поверхонь.
  • ДРОН-3, УМ-1. Дифрактометр для кількісного та якісного рентгеноструктурного фазового аналізу, визначення типу кристалічних решіток та дефектів пакування
  • RO-316, TN-114, RH-2, ТС-436 (LECO, USA). Аналізатори газів для визначення вмісту кисню, азоту та водню в металах
  • Плазмово-дугова піч (лабораторна) для плавки металів та сплавів
  • Устаткування для безтигельної (левітаційної) плавки

  Публікації

  1. Григоренко Г.М., Костин В.А. Влияние содержание углерода на особенности превращения аустенита и свойства металла зоны термического влияния стали специального назначения типа 30Х2Н2МФ/ Наука про матеріали: досягнення та перспективи. – Київ: Академперіодика, (2018).
  2. Ахонин С.В., Григоренко С.Г. Структура и свойства сварных соединений высокопрочных титановых сплавов нового поколения/ Наука про матеріали: досягнення та перспективи. – Київ: Академперіодика, (2018).
  3. Б.Е. Патон, В.А. Шаповалов, Г.М. Григоренко, И.В. Шейко, и др. Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов. – Киев, «Наукова думка», (2016).
  4. Б.Е. Патон, Г.М. Григоренко, И.В. Шейко, В.А. Шаповалов и др. Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве. – Киев, «Наукова думка», (2013). (Перевидана в КНР у 2018 р.).
  5. B.E. Paton, M. Grigorenko, I.V. Sheiko, V.A. Shapovalov, V.L. Naidek, V.N. Kostyakov. Plasma technologies and equipment in metallurgy and casting / Cambridge international science publishing (2015)
  6. Grigorenko G.M., Zuber T.O., Kostin V.A., Zhukov V.V. Peculiarities of structural transformations in HAZ metal of rail steel M76 joints produced by flash-butt welding / Journal of Physical Science and Application 6 (5) (2016)
  7. Григоренко Г.М., Костин В.А., Григоренко С.Г. Методика построения расчетных равновесных диаграмм состояния и термокинетических превращений титановых сплавов системы Ti-Al / «Металлофизика и новейшие технологии», (2018)
  8. G. Hryhorenko, V.Ju. Belous. Effect of electron beam welding and heat treatment on the structure and properties of technical titanium with an alloying dope of boron / «Biuletyn instytutu spawalnictwa», № 5, (2018)
  9. Berdnikova O., Hryhorenko G., Akhonin S., Hryhorenko S., Bilous V., Kushnaryova O. Fine Structure of Heat-Resistant Titanium Alloys Welded Joints / Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2019)
  10. Grigorenko G.M., Adeeva L.I., Tunik A.Yu., Korzhik V.N., Karpets M.V. Plasma arc coatings produced from powder-cored wires with steel sheaths / Powder Metallurgy, (Kiev: 2020)/
  11. Berdnikova, O. Kushnaryova, A. Bernatskyi, T. Alekseienko, Y. Polovetskyi, M. Khokhlov. Structure Features of Surface Layers in Structural Steel after Laser-Plasma Alloying with 48(WC–W2C) + 48Cr + 4Al Powder / Proceedings of the 2021 IEEE 11th International Conference “Nanomaterials: Applications and Properties” (NAP-2021)
  12. Kostin V.А., Poznyakov V.D., Berdnikova O.М., Alekseyenko T.O., Alekseyenko I.I. Influence of Structural Transformations on the Mechanical Properties of Welded Joints of Armor Steels / Materials Science, (2021), 56(4)
  13. О.М. Берднікова, Ю.М. Тюрин, О.В. Колисниченко, О.С. Кушнарьова, Є.В. Половецький, Є.П. Тітков, Л.Т. Єремеєва. Нанорозмірні структури детонаційних металокерамічних покриттів системи Ni-Cr-Fe-B-Si / Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, (2022), т. 20, № 1
  14. В.А. Костін, О.М. Берднікова, С.Г. Григоренко, Т.Г. Таранова, О.С. Кушнарьова, В.В. Жуков. Структура та властивості економнолегованого титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe електронно-променевої плавки / «Сучасна електрометалургія», № 2, (2022)
  15. Valery Kostin, Olena Berdnikova, Svitlana Hryhorenko, Olga Kushnarova and Evgeniy Titkov. Use of New Smart Materials and Technologies Based on Titanium Alloys in Urban Engineering / Springer Lecture Notes in Networks and Systems (book series), (2022)
  16. Козін Р.В., Лакомський В.В., Калинюк М.М. Аналіз металургійних і зварювальних флюсів, шлаків, аерозолей на вміст гідрогену, нітрогену, оксигену / «Сучасна електрометалургія», № 1, (2022)

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність
  За останні п’ять років у відділі:

  • підготовлено одного доктора, двох кандидатів наук та одного доктор філософії;
  • два кандидати наук отримали атестат старшого дослідника.

  Співробітники відділу Григоренко С.Г., Костін В.А., Грицків Я.П. здійснюють підготовку аспірантів за спеціальністю «Металургія» та «Матеріалознавство»