• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій

  Медовар Лев Борисович
  Медовар Лев Борисович

  Завідувач відділу, доктор технічних наук,
  професор

  Склад відділу

  Загальна чисельність  наукових співробітників 12

  1. 1
   Медовар Лев Борисович

   Завідувач відділу, доктор технічних наук, професор

   Тел.: +38 044 287-52-18

   medovar@ukr.net

  2. 2
   Зайцев Володимир Анатолійович

   заступник завідуючого відділу, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 205-20-74

   vlza@i.ua

  3. 3
   Стовпченко Ганна Петрівна

   провідний науковий співробітник , доктор технічних наук, професор

   Тел.: +38 044 205-20-89

   anna_stovpchenko@ukr.net

  4. 4
   Полішко Ганна Олексіївна

   провідний науковий співробітник , доктор технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-20-74

   polanna@ukr.net

  5. 5
   Костецький Юрій Віталійович

   старший науковий співробітник , доктор технічних наук, доцент

   Тел.: +38 044 205-21-48

   y.kostetsky@paton.org.ua

  6. 6
   Калинюк Олексій Миколайович

   ст.н.с., к.т.н.

   Тел.: +38 044 205-21-48,

   teacher_2010@meta.ua

  7. 7
   Лiсова Людмила Олександрівна

   старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 287-52-18

   llisova@ukr.net

  8. 8
   Петренко Володимир Леонідович

   науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 205-20-89

   vl_petrenko@ukr.net

  9. 9
   Коломiєць Дмитро Віталійович

   м.н.с.

   Тел.: +38 044

   dima_2084@ukr.net

  10. 10
   Педченко Євген Анатолійович

   м.н.с.

   Тел.: +38 044 205-21-29

   673399@gmail.com

  11. 11
   Кадильникова Анастасія Віталіївна

   м.н.с.

   Тел.: +38 044 205-21-29

   kadilnikova18anastas@gmail.com

  Відділ було створено у 1959 році, та відновлено у 2000 році.

   

  +38 044 287-52-18
  Напрями діяльності
  Відділ фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій створено з метою проведення фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень у галузі електрошлакових процесів і технологій виробництва нових високоякісних та високонадійних металевих конструкційних матеріалів і споріднених технологій спеціальної електрометалургії, а саме:

  – дослідження фізико-хімічних та теплових процесів, що мають місце при ЕШП та процесах спеціальної металургії.

  – розвиток теорії електрошлакового процесу та розширення його практичного застосування.

  – одержання нових знань щодо металу та його взаємодій зі шлаком при плавленні та кристалізації зливка, складних взаємовпливових сполучених процесах, які відбуваються при плавці у ванні ЕШП.

  – дослідження структури матеріалів, механічних характеристик виробів з металу ЕШП.

  – підвищення ефективності виробництва виробів з металу ЕШП шляхом створення нових технологій та високопродуктивного обладнання.

  – удосконалення існуючих технологій та обладнання для ЕШП.

  – надання технічної допомоги при впровадженні технологій та обладнання для одержання зливків з металу ЕШП.

  – розробка ефективних засобів контролю та автоматичного керування процесом ЕШП.

  – дослідження експлуатаційних характеристик виробив і конструкцій з металу ЕШП, розробка технологічної і нормативної документації стосовно ЕШП та визначення на цій основі нових перспективних застосувань в різних галузях сучасної промисловості.

  – розробка методів дослідження і контролю процесів, які протікають в зоні плавлення металу за різних варіантів реалізації схем ЕШП.

  – підготовка видань згідно з основними науковими напрямками діяльності відділу, наукових статей та монографій.

  – експертиза наукових проектів згідно з основними науковими напрямками діяльності відділу.

  – розробка нормативної технологічної документації.

  – навчання, підвищення кваліфікації та атестація кадрів металургійного виробництва на печах ЕШП, атестація обладнання для ЕШП.

  – організація роботи з підготовки висококваліфікованих кадрів.

  Виконані та поточні проекти
  Створення нового покоління флюсів для сучасних електрошлакових технологій виробництва конструкційних матеріалів з наперед заданими властивостями (2012-2016 рр.)

  – Розробка технології електрошлакового переплаву (ЕШП) для виробництва сучасних залізничних рейок підвищеної зварюваності (2015-2017 рр.)

  – Розробка наукового обґрунтування та створення на основі методів спеціальної електрометалургії та композитних електродів наскрізної технології виробництва сучасних високоміцних сталей для зварних конструкцій (2017-2021 рр.)

  – Розробка електрошлакових технологій керування кристалізацією сучасних аустенітних жароміцних сталей і сплавів  (2018-2020 рр.)

  – Розробка та створення прототипу сучасної комп’ютеризованої системи автоматичного управління технологічним процесом плавки на печі електрошлакового переплаву (2019 р.)

  – Розробка асептичних технологій утилізації витратних медичних інструментів з високолегованих сталей (2020 р.)

  –   Розроблення режимів виплавки, позапічної обробки та електрошлакового переплаву азотистої мартенситної сталі (2021 р.)

  – Розробка теоретичних та технологічних засад отримання сталей, мікролегованих бором, для потреб енергетичного машинобудування (2021-2023 рр.)

  Перспективні розробки
  – Розробка й впровадження в промисловості технологій виробництва крупних злитків в т.ч. ЕШП високолегованих сталей з мінімальним рівнем сегрегації для потреб енергетичного машинобудування;

  – Розробка гібридних електрометалургійних технологій та обладнання підвищеної енергетичної ефективності для виробництва нових сталей на кшталт 20Мn-10Al;

  – Розробка безвуглецевих технологій утилізації довгомірних виробів на заготовки високої якості, готових для переробки куванням або прокатуванням;

  – Розробка високоефективних режимів обробки шлаком, розкислення й модифікування сталі в печі-ковші із залученням аналізу великих баз даних та окисленості напівпродукту.

  Публікації
  Найважливіші публікації (зокрема монографії), патенти ти винаходи за останні 5 років:

  1. Стовпченко А.П., Костецкий Ю.В. Концепция микрозаводов для выпуска продукции премиум качества электрошлаковым переплавом. Современная электрометаллургия. – 2017. – №3(129). – С. 3-8
  2. Л.Б. Медовар, В.А. Лебідь, О.С. Письменний, І.В. Пентегов, С.В. Римар (Україна (UA)); Спосіб попереднього підігріву масивного металевого електрода для процесу електрошлакового переплаву металу / ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (UA). № u201711874; Заявл. 04.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2 с. Пат. на кор. модель UA 125005 U Україна, МПК (2018.01) B22D 23/10 (2006.01), B23K 25/00, C22B 9/18 (2006.01), H05B 6/02 (2006.01), H05B 7/07 (2006.01).
  3. Л.Б. Медовар, В.А. Лебідь, О.С. Письменний, І.В. Пентегов, С.В. Римар (Україна (UA)); Індукційна установка для підігріву металевого електрода для процесу електрошлакового переплаву металу; Пат. на кор. модель UA 126093 U Україна, МПК (2018.01), H05B 6/02 (2006.01), B22D 23/10 (2006.01), B23K 25/00, H05B 7/07 (2006.01)/ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (UA). № u201711826; Заявл. 04.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 4 с.
  4. Ganna Polishko, Ganna Stovpchenko, Lev Medovar, Lyudmila Kamkina; Physicochemical comparison of electroslag remelting with consumable electrode and electroslag refining with liquid metal; Ironmaking & Steelmaking Processes, Products and Applications. Published online 31.01.18
  5. S.N. Timoshenko, A.P. Stovpchenko, Yu. V.Kosteski, M.V. Gubinski. Energy efficient solutions for EAF steelmaking. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2018. –Vol. 88. – N1. – P. 18-24 . (DOI: 10.5604/01.3001.0012. 5867) https://journalamme.org/resources/html/articlesList?issueId=11691
  6. Yu-Long Cao, Zhou-Hua Jiang, Yan-Wu Dong, Xin Deng, Lev Medovar, Ganna Stovpchenko. Research on the Bimetallic Composite Roll Produced by an Improved Electroslag Cladding Method: Mathematical Simulation of the Power Supply Circuits. ISIJ International, Volume 58, Issue 6, 2018, Pages 1052-1060

  DOI: 10.2355/isijinternational.isijint-2017-703

  7. Zhiwen Hou, Yanwu Dong, Zhouhua Jiang, Xin Deng,Yulong Cao, Haibo Cao, Lev Medovar, Ganna Stovpchenko. Simulation of Compound Rolls Produced by Electroslag Remelting Cladding Method. Metals 2018, 8(7),504;  https://doi.org/10.3390/met8070504

  1. Yulong Cao,Zhouhua Jiang,Yanwu Dong,Xin Deng,Lev Medovar, Ganna Stovpchenko . Research on the Bonding Interface of High Speed Steel/Ductile Cast Iron Composite Roll Manufactured by an Improved Electroslag Cladding Method. Metals2018, 8(6), 390; https://doi.org/10.3390/met8060390
  2. Л.Б. Медовар, Г.П. Стовпченко, Г.О. Полішко, А.В. Сибір, Ю.В. Костецький. Інноваційні рішення проблеми організації виробництва рейок найвищого ґатунку в Україні. Наука та інновації. 2019, 15(6), С.37-48 (https://doi.org/10.15407/scin15.06.037)
  3. Ganna Stovpchenko, Lev Medovar, Ludmila Lisova, Iaroslav Gusiev, Artem Sybir. Towards Prediction of the ESR Ingot Composition. 2019 Liquid Metal Processing & Casting Conference (LMPC-2019), September 8-11, 2019, Birmingham, UK
  4. С.Н. Тимошенко, А.П. Стовпченко, М.В. Губинский, Ю.В. Костецкий. Пути повышения эффективности дуговых сталеплавильных печей. Специальная электрометаллургия. – 2019. – №1. – С.46-56.
  5. L. Medovar, G. Stovpchenko, G. Polishko, A. Sybir, D. Kolomiets. Additive manufacturing of massive parts by the ESR and ESR hybrid processes. Intern. Conf. on Joining Welding Additive Manufacturing JWAM 2020 (29 – 31 January 2020, Tel Aviv, Israel)
  6. Л.Б. Медовар, А.В. Сибирь , А.П. Стовпченко, Е.А. Педченко, В.А. Зайцев. О применении ЭШП для рециклинга отработанных прокатных валков и роликов МНЛЗ. «Металургійна та гірничорудна промисловість» № 4, 2020, с. 40-51.
  7. Л.Б. Медовар, С.В. Ахонін. Патонівська металургія. Сучасна електрометалургія, №1, 2020р., с. 4-7.
  8. Л.О. Лісова, Г.П. Стовпченко, І.О. Гончаров, Я.В. Гусєв, Л.Б. Медовар. Термодинаміка взаємодії та фізичні властивості шлаків 30CaF2/30CaO/30Al2O3(SiO2, MgO) при електрошлаковому переплаві. Сучасна електрометалургія, №1, 2020р., с. 8-13.

  https://doi.org/10.37434/sem2020.01.01

  1. В.Л. Петренко, Г.П. Стовпченко, В.А. Ткаченко,  Д.В. Коломієць, Л.Б. Медовар. Сучасні датчики рівня рідкого металу для ЕШП в короткому кристалізаторі. Сучасна електрометалургія, №2, 2020р., с. 10-17.

  https://doi.org/10.37434/sem2020.02.02.