• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Заступник зав. відділом №80 “Зварювання пластмас”

    тел. 044-200-61-99