• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ фізичних процесів, техніки і устаткування для електронно-променевого і лазерного зварювання

  Нестеренков Володимир Михайлович

  Завідувач відділу,член-кореспондент НАН України,
  доктор технічних наук,
  старший науковий співробітник

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 15, у тому числі:

  1 – доктор наук;

  2 – кандидати наук.

  1. 1
   Нестеренков Володимир Михайлович

   Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,
   старший науковий співробітник

   Тeл: +38 044  206-04-65

   E-mail: vnesterenkov17@gmail.com

  2. 2
   Сіренко Сергій Петрович

   Старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук

   Тел.: +38 044  206-04-65

   E-mail: sirenko@technobeam.com.ua

  3. 3
   Загорніков Володимир Іванович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044  206-04-64

   E-mail: zagornikov@technobeam.com.ua

  +38 044 206-04-65
  Підрозділи відділу
  Відповідальні фахівці за напрямками роботи відділу:

  1.Електріка і електроніка – В. Бачурін

  2.Виготовлення, збірка і налагодження установок – Р. Страшко

  3.Технологія ЕЛС великої товщини – О. Ігнатуша

  4.Технологія ЕЛС малої товщини – Ю.Орса

  5.Конструкторскій сектор – А. Ігнатенко

  Ресурси відділу
  Наявність у відділі виробничого приміщення площею 2000 м2, оснащеного портальним краном вантажопідйомністю 5/30 т дозволяє здійснювати складання й налагодження установок для ЕПЗ з обсягом вакуумних камер до 100 кубічних метрів. Застосування коробчатой конструкції стінок і дверей вакуумних камер замість звичайної таврової забезпечує при тій же товщині в 2 рази більший момент інерції й, як наслідок, менший прогин стінки при відкачці камери. Це, у свою чергу, підвищує точність механізму переміщення зварювальної гармати.

  Для керування електронно-променевими установками розроблені й успішно застосовуються розподілені комп’ютерні системи, для зв’язку елементів яких використовуються промислові интерфейсні шини. Для спостереження й слідкування за стиком, що зварюється у реальному режимі часу в наших установках успішно застосовуються вторинно-емісійні електронні системи RASTR. Енергетичні комплекси електронно-променевих установок містять у собі високовольтні джерела живлення й зварювальні гармати потужністю до 120 кВт при прискорювальній напрузі 60-120 кВ.

  Перспективні розробки
  Устаткування для пошарового виготовлення металевих виробів заданої форми і структури методом електронно-променевого 3D друку із застосуванням порошкових металевих матеріалів сферичної та довільної форми вітчизняного виробництва.

  Вперше в України розроблена унікальна пілотна електронно-променева установка для виробництва металевих деталей за адитивною електронно-променевою технологією, яка за своїми техніко-економічними характеристиками відповідає найкращим світовим аналогам.

  Напрями діяльності
  Роботи відділу присвячені дослідженню фізичних явищ, які протікають при взаімодії твердого металу з висококонцентрованим електронним променем, питанням формування потужних електронних променей та принципам побудови устаткування для електронно- променевого зварювання.

  Відділ спеціалізується на розробці технології електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) багатьох сучасних конструкційних сплавів, а також на розробці устаткування для

  ЕПЗ і сполучених технологічних процесів для авіакосмічної промисловості, енергетичного і хімічного машинобудування, приладобудування і медицини.

  Основні напрямки діяльності відділу:

  – Розробка технології і технологічних методик ЕПЗ матеріалів і виробів з товщиною крайок, що зварюються, від 0,5 до 200 мм.

  – Дослідження фізичних процесів у зварювальній ванні при з’єднанні різних металів і сплавів товщиною до 200 мм.

  – Створення аддитивных технологій виробництва виробів заданої форми й структури методами пошарової електронно-променевої сплавки металів у вакуумі з застосуванням порошкових матеріалів (EBM – Electron Beam Melting) і присадочного дроту (DM – Direct Manufacturing), що виготовляються в Україні.

  – Розробка ремонтних технологій вузлів авіаційних двигунів і газових турбін.

  – Розрахунок і розробка нових електронно-оптичних систем зварювальних гармат. Удосконалювання конструкції катодів і джерел високовольтної напруги для ЕПЗ.

  – Розробка програмного забезпечення керування установками для ЕПЗ.

  – Розробка, виготовлення, введення в експлуатацію й гарантійне й післягарантійне технічне обслуговування електронно-променевого устаткування у відповідності зі специфікаціями замовника та цільовим призначенням продукції на території України, країн СНД, Європи, Америки і Азії.

  Відзнаки
  2006 р.  –  Державна премія України в галузі науки і техніки  за «Розробку методів модельно-орієнтованого керування та їх використання при створенні електронно-променевих зварювальних установок».

  2014 р. – премія імені Є.О.Патона за цикл праць «Розробка технології та комп’ютеризованого устаткування для електронно-променевого зварювання в галузях авіаційного, енергетичного машинобудування та металургії»

  Публікації
  Публікації відділу за останні 5 років

  1. Effect of mode of electron beam welding, heat treatment and plastic deformation on strength of joints of aluminium 1570 alloy. The Paton welding jornal, N5, 2020, p.9-14. Skryabinskyi V.V, Nesterenkov V.M. a.a.
  2. Multipurpose electron beam welding machine. The Paton welding jornal, N11, 2019, p.50-52. V.M. Nesterenkov, K.S. Khripko, V.V. Lukyanov.
  3. Механічні властивості з’єднань алюмінієвого сплава 1460, отриманих способом електронно-променевого зварювання з присадним матеріалом зі сплаву1201. Автомат. зварювання, №12, 2020, с.17-22. В.В. Скрябінский, В.М. Нестеренков, В.Р. Страшко.
  4. Адитивне електронно-променеве обладнання для пошарового виготовлення металевих виробів із порошкових матеріалів. Автомат. зварювання, №2, 2020, с.44-49. В.А. Матвійчук, В.М. Нестеренков.
  5. Analysis of Thermal Processes during Friction Stir Welding of Metals. Solid State Phenomena, 303, 67–78. doi:10.4028/www.scientific.net/ssp.303.67. A. Maystrenko, V. Nesterenkov a.a.
  6. Renewal of Elements and Construction Units of Gas Turbine Engines by Means EBW IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 582 012049, 2019. V.M. Nesterenkov, Yu.V. Orsa, K.S. Khripko.
  7. Application of additive electron-beam technologies for manufacture of metal product. Thirteenth International Conference “Electron Beam technologies”, 18-22 June 2018, Varna, Bulgaria. V.A. Matviichuk, V.M. Nesterenkov, M.O. Rusynik.