• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ фізико-хімічних процесів паяння

  Максимова Світлана Василівна

  Завідувач відділу,
  доктор технічних наук, професор,
  заслужений діяч науки і техніки України

  Склад відділу

  Загальна чисельність: 13 (11 наукових співробітників), у тому числі:
  2 доктори технічних наук;
  2 кандидата технічних наук;
  1 доктор філософії

  1. 1
   Максимова Світлана Василівна

   Завідувач відділу, доктор технічних наук, професор,
   заслужений діяч науки і техніки України

   Тел.: +38 044 205-25-90

   Е-mail: maksymova@paton.org.ua;

   maksymova.svitlana15@ukr.net

  2. 2
   Сухоярський Віталій Едуардович

   Заступник завідувача відділу

   Тел.: +38 044 205-21-52

   E-mail: suhoarskij.vitalij@gmail.com

  3. 3
   Воронов Віталій В'ячеславович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник

   Teл.: +38 044 205-20-23

   E-mail: vorona76@ukr.net

  4. 4
   Стефанів Богдан Васильович

   Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Teл.: +38 044 205-26-04

   E-mail: stefaniv@paton.org.ua

  5. 5
   Зволінський Ігор Володимирович

   Науковий співробітник

   Teл.: +38 044 205-22-18, +38 044 205-20-23

   E-mail: igor.zvolinsky@gmail.com

  6. 6
   Писарєв Анатолій Миколаєвич

   Науковий співробітник

   Teл.: +38 044 205-26-16, +38 044 205-23-68

  7. 7
   Ковальчук Петро Васильович

   Старший науковий співробітник, доктор філософії,  старший дослідник

   Тел:  +38 044 205-20-23

   E-mail: pjatka@ukr.net

  8. 8
   Дехтяренко Володимир Анатолійович

    Старший науковий співробітник, доктор технічних наук, старший дослідник

   Тел.: +38 044 205-21-97

   E-mail: devova@i.ua

  9. 9
   Ларіонов Арсеній Вячеславович

   Молодший науковий співробітник

   Тел:  +38 044 205-20-82

   E-mail: senyapshtd@gmail.com

    

  Дата створення: 1971 р.

   

  Відділ має лабораторне вакуумне обладнання, промислові високочастотні генератори, оптичні мікроскопи,  мікротвердоміри та інше обладнання.

  При проведенні досліджень залучається   обладнання інших відділів ІЕЗ ім. Є.О. Патона,   інститутів  НАН України та сторонніх організацій.

  Напрями діяльності

  Дослідження фізико-хімічних процесів  при високотемпературному і низькотемпературному паянні, розробка  припоїв, наукових основ технологічних процесів отримання паяних з’єднань різних матеріалів.  Дослідження  структури, хімічної  неоднорідності  і фізико-механічних властивостей паяних з’єднань жароміцних сплавів, перспективних інтерметалідних матеріалів нового покоління, дисперсно-зміцнених, прецизійних сплавів, тугоплавких, вуглецевих, твердосплавних матеріалів, кольорових металів, алюмінієвих сплавів, сталей різних  марок  і різнорідних матеріалів. Розробка технології ремонту зношених ділянок робочих органів сталевих і матричних корпусів бурових доліт.

  Основні наукові результати та досягнення

  Результати роботи відділу за останні 5 років

  2016 – досліджено багатокомпонентні сплави системи Ni-Pd, розроблено високоміцний припій і технологічний процес   високотемпературного вакуумного паяння перспективних жароміцних сплавів на основі Ni, що забезпечує  отримання структури твердого розчину в паяному шві, а також стабільні результати короткочасної міцності паяним з’єднанням  (при Т=20 ºС) 1230-1290 МПа і високу тривалу  міцність (132 год без руйнування) при постійному напруженні 785 МПа і температурі 550 °С.

  2017 – На основі  систематичних досліджень  фізико-металургійних особливостей формування нероз’ємних з’єднань розроблено перспективні композиції припоїв, визначено механічні характеристики, створено базові технології  високотемпературного вакуумного паяння різнорідних матеріалів молібден-графіт (нержавіюча сталь) високотемпературного призначення.

  2019 – Створено негігроскопічні фторидні флюси і розроблено технологічний процес реактивно-флюсового паяння алюмінієвих тонкостінних конструкцій в контрольованому газовому середовищі без і з застосуванням припоїв системи Al-Si. Встановлено, що при нагріві реактивних флюсів відбувається відновлення кремнію на поверхні алюмінію з утворенням розплаву Al-Si, що слугує припоєм.

  2020 – Відпрацьовано технологію ремонту  шляхом наплавлення зносостійкого покриття композиційного матеріалу марки Tero Cote 7888 Т фірми Castolin (сплав системи Ni-Cr + карбіди вольфраму) на сталеві і матричні бурові долота, що  забезпечує продовження робочого ресурсу і заощадження  коштів при бурінні газових і нафтових свердловин.

  Поточні проекти та перспективні розробки

  1. Фізико-металургійні основи керування структуроутворенням з’єднань монокристалічних  жароміцних сплавів, що отримані шляхом вакуумного паяння (2019-2021).
  2. Розробка наукових засад створення багатокомпонентних адгезійно-активних припоїв і технологічного процесу високотемпературного вакуумного паяння, що забезпечують підвищену жароміцність паяним з’єднанням жароміцних ливарних нікелевих сплавів (2017-2021).
  3. Розробка високотемпературного припою і технологічного процесу паяння (ремонту) високоміцних нікелевих сплавів для газотурбінних двигунів морського та наземного використання (2020-2021).

   Перспективні розробки:

  «Металургійні засади створення різнорідних з’єднань прецизійного сплаву ковару з нержавіючою  сталлю і молібденом та  розробка припою і технологічного процесу  високотемпературного вакуумного паяння»

  Відзнаки наукових співробітників

  • Почесна грамота «Кращий молодий винахідник МНТК» Зволінський І.В. (1988);
  • Лауреати премії ім. Є. О. Патона д.т.н., с.н.с. Максимова С.В.,  Сабадаш О.М. (2008);
  • Відзнака Національної Академії Наук України «За наукові досягнення» д.т.н., с.н.с. Максимова С.В. (2014);
  • Медаль КНР “China Government Friendship Award ” д.т.н., с.н.с. Максимова С.В (2016);
  • Почесна грамота Національної академії наук України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових та науково-технічних проблем: д.т.н., с.н.с. Максимова С.В., к.т.н. Воронов В.В., Сабадаш О.М., Писарєв А.М., Сухоярський В.Е. (2018);
  • Подяка ІЕЗ ім. Є.О. Патона Національної академії наук України за багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток Інституту та з нагоди 100-ряччя НАНУ (Зволінський І.В., Коротенко Л. П.);
  • Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (д.т.н., с.н.с. Максимова С.В. (2020)).   

                                   Стипендіати НАН України: м.н.с. Ковальчук П.В. (2020-2021).

  Стипендіати Президента Україним.н.с. Мясоїд В.В. (2017-2019)

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність:

  Захист дисертації  на здобуття  наукового ступеня кандидата технічних наук:

  1. 09. 2019 – Мясоїд В.В., 17.03.2021 – Сабадаш О.М.

  Публікації

      Найважливіші публікації за останні 5 років:

       Монографії (відібрані):

  1. «Advanced in brazing. Science, technology and applications», WPL, Oxford Cambridge, 2013.
  2. «Паяння матеріалів» підручник Г.В. Єрмолаєв, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, С.В. Максимова, В.Ф. Хорунов,  В. В. Чигарьов. Миколаїв: НУК, 2015.
  3. “Welding – Modern Topics”  London, UK.

   

  Статті (вибрані):

  1. V. Maksymova, V. V. Voronov, P. V. Kovalchuk, A. V. Larionov. (2017) Producing dissimilar joints of molybdenum–stainless steel using vacuum brazing. The Paton Welding J. # 2. Р. 13-18. DOI:10.15407/ tpwj 2017.02.03.
  2. V. Maksymova, V.V. Voronov and P.V. Kovalchuk. (2017) Brazing filler metal without boron and silicon for brazing of heat-resistant nickel alloy. The Paton Welding Journal. #8, Р. 12-17. https://doi.org/10.15407/as2017.08.02
  3.  V. Maksymova, V. V. Voronov, P. V. Kovalchuk, and A. V. Larionov. (2017) Influence of Temperature of the Brazing on Structure of Brazed Heterogeneous Molybdenum–Stainless Steel Joints. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. J.; 39: # 9: Р.1227-1237. DOI:10.15407/mfint. 39.09.1227.
  4. Maksymova S., Miasoid V., Nyrkova (2018) Corrosion resistance of high-temperature intermetallic nickel alloy with palladium brazing filler metal. Proceedings of the IBSC, USA: American Welding Society, New Orleans, LА. P.190-193.
  5. Maksymova S., Zvolinsky I. (2019) Plasma-arc brazing of steel 08kp (rimmend) by using brazing filler metals of Cu-Mn-Ni-Si system. The Paton Welding J. #7, 21-24.  DOI:http://doi.org/10.15407/tpwj07.05
  6. Maksymova S., Kovalchuk P., Voronov V. (2019) Influence of Cobalt on the Structure and Technological Properties of Alloys of the Cu–Mn System. Noveishie Tekhnol. J. vol. 41, No. 10, Р. 1365–1375 https://doi.org/10.15407/mfint.41.10.1365.
  7. Maksymova S. V. (2020) Brazing is a perspective method of obtaining permanent joints. The Paton Welding J. #3. Р.29-34. DOI:10.15407/as2017.02.03.
  8. Maksymova S. V., Miasoid V.V. (2020) Influence of diffusion processes on structure of brazed joints and brazing filler metal after spreading over Ni3Al-based alloy. Welding in the World. # 64, Р. 1047-105. https://doi.org/10.1007/s40194-020-00896-1
  9. Стефанів Б.В. (2020) Особливості відновлення зношених робочих органів бурових доліт. Автоматичне зварювання, 6, 45-50.

  https://doi.org/10.37434/as2020.06.08

  1. Sabadash O.M., Maksymova S.V. (2020)  Formation and structure of the Al-Si layer on the contact surface of aluminum – reactive flux of the system KF-AlF3-K2SiF Metallofiz. Noveishie Tekhnol.  vol. 42, No. 8, Р. 1079–1092
   https://doi.org/10.15407/mfint.42.08.1079

   

  Патенти

  1. Патент України на винахід №  122452 (11. 2020) «Реактивниий флюс для паяння алюмінієвих  сплавів» Автори: Сабадаш О.М., Максимова С.В., Ковальчук П.В., Богатирьов М. М.
  2. Патент України на винахід №122930 (20.01.2021). Припій для паяння молібдену з нержавіючою сталлю.  Максимова С.В., Воронов В.В., Ковальчук П.В., Ларіонов А.В.
  3. Патент України на винахід UA № 117177 (25.06.2018) «Припій для паяння твердосплавного інструменту». Автори: Патон Б. Є., Стефанів Б.В., Сабадаш О.М.
  4. Патент України на винахід UA № №118895 (25.03.2019) «Спосіб нанесення нікелевого покриття на титан і його сплави». Автори: Максимова С.В., Воронов В.В., Ковальчук П.В.,  Лозбін Д.В.
  5. Патент України на винахід UA №119396 (10.06.2019) «Припій для паяння різнорідних з’єднань молібден-нержавіюча сталь». Автори: Максимова С.В., Воронов В.В., Ковальчук П.В.