• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Лабораторія надійності зварних конструкцій та механічних випробувань

  ВОРОНІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

  Завідувач лабораторії

  Склад відділу

  1. 1
   ВОРОНІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

   Керівник лабораторії

   Tел.: +38 044 205-22-36,

   E-mail: 0469562@gmail.com

  2. 2
   Бондаренко Юрий Куприянович

   кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-25-51

  3. 3
   Логінова Юлія Володимирівна

   молодший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-21-35

  4. 4
   Ковальчук Оксана Вікторівна

   старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-22-56

  +38 098 046-95-62
  Найважливіші досягнення у науковій та науково-технічній діяльності
  Аналіз і методики стандартизації, акредитації, метрології і експертизи зварювального виробництва. (2015-2019)
  Поточні проекти
  Ризик-менеджмент у зварювальному виробництві.

  Моніторинг  проблем  утворення  дефектів зварних  з’єднань та їх ризику  при виконанні  персоналом ремонту або монтажу  шляхом зварювання  плавким електродом  в захисних  газах. (2020-2021)

  Перспективні розробки
  Дослідити  проблеми  управління якістю  при  розвитку  системи  технічного обстеження  та регулювання  зварних  конструкцій при ремонті мостів та газопроводів.

  Аналіз  і розробка   системи управління якістю підприємства  зварювального виробництва на підставі   процесного  підходу  життєвого циклу продукції та керування  впливами та невизначеностями.  (2022-2024)

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність співробітників

  № п/чІніціали працівникаПосадаПідвищення квалифікації
  1Бондаренко Ю. К.С.н.с., к.т.н.1) в листопаді 2020 року в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації за темою «Керування органом оцінки відповідності в умовах наближення законодавства України до стандартів ЄС (ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019)», посвідчення № К 472.

  2) Прийняв участь  в УкрАО у круглому столі на тему «Міфи та реальність щодо умов постачання промислової продукції до торгівельної зони Європейського союзу», 28.11.2019 р., свідоцтво № 03018.

  2Логінова Ю.В.М.н.с.1) в червні 2017 р. (посвідчення № АП 37549915/49/01-17) за тематикою: “Законодавство в галузі технічного регулювання, оцінка відповідності, проведення аудиту згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та законодавча метрологія”.

  2) в червні 2019 р. за спеціальністю: “Оцінка, аналіз та управління ризиками згідно вимог нових версій стандартів ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Практичні рекомендації щодо розробки та впровадження методики управління ризиками”, свідоцтво № SV/2019/06-002.

  3Ковальчук О.В.С.н.с.в червні 2019 р. за спеціальністю: “Оцінка, аналіз та управління ризиками згідно вимог нових версій стандартів ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Практичні рекомендації щодо розробки та впровадження методики управління ризиками”, свідоцтво № SV/2019/06-001.
  4Саєнко В.В.Інж-техн. І кат.в червні 2018 року підвищила свою класифікацію аудитора (посвідчення № АП 37549915/54/11-18). Тематика: актуальні питання законодавства в галузі технічного регулювання,  оцінка відповідності, проведення аудиту, ДСТУ ISO 9001:2015, та законоконодавча  метрологія.
  5Артюх К.О.Інж-техн. І кат.в червні 2019 р. за спеціальністю: “Оцінка, аналіз та управління ризиками згідно вимог нових версій стандартів ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Практичні рекомендації щодо розробки та впровадження методики управління ризиками”,  свідоцтво № SV/2019/06-003

  ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ВИДАННЬ З 2016 по 2021 роки в лабораторії № 87

  1Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Технологічне управління якістю та эксплуатаційними властивостями виробів в зварювальному виробництві.  Матеріали 16-го Міжнародного науково-технічного семінару «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті», м. Свалява 22-26 лютого 2016 р.
  2Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Підготовка зварювального виробництва як основа для створення конкурентноздатних конструкцій для машинобудування..  Матеріали 16-го Міжнародного науково-технічного семінару «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті», м. Свалява 22-26 лютого 2016 р.
  3Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Розроблення нової редакції Настанови з якості Інституту електрозварювання з урахуванням вимог ISO 9001:2015 та стандартів серії ISO 10000. 16-та Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика» 20-23 вересня 2016
  4Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Підготовка зварювального виробництва як основа для створення безпечних конкурентоздатних конструкцій машинобудування. 16-та Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика» 20-23 вересня 2016
  5Ю.К. Бондаренко., А.Г. Потап’євський,  К.О. Артюх.  Технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві Журнал «Неруйнівний контроль та технічна діагностика» №4 2016
  6Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Проблеми прийому і мотивації технічних експертів в зварювальному виробництві (Огляд). 9-та міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 14-15 квітня 2016 року
  7Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Логінова Ю.В. Аналіз та дослідження існуючих підходів і методів виявлення та управління ризиками на підприємстві зварювального виробництва, що здійснюють виготовлення та монтаж конструкцій. 17-й Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті», 20-24 лютого 2017, м.Свалява, с. 38-44.
  8Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. Розробка методики оцінки розпізнавання ризиків в зварювальному виробництві, створення реєстру і ранжування ризиків в зварних конструкціях. 17-й Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті», 20-24 лютого 2017, м.Свалява, с. 44-49.
  9Loginova Yu.V., Bondarenko Yu. K. Development of methods of risk detection assessment in the welding industry. the creation of the registry and the risk ranking in welded structures using NDT. IX International conference of young scientists on welding and related technologies. May 23-26, 2017, Kyiv.
  10Потап’євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. Технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві. Журнал «Сварщик» №1 (113) 2017, Київ, с. 29.
  11Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. Підготовка зварювального виробництва як основа створення безпечних конкурентоздатних конструкцій машинобудування. Журнал «Сварщик» №2 (114) 2017, Київ, с. 38.
  12Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В. Методики оцінки і розпізнавання ризиків в зварювальному виробництві з метою створення реєстру і ранжування ризиків в зварних конструкціях. Матеріали 17-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика», 04-08 вересня 2017 р., м. Одеса, с. 37-42.
  13Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Batisti D. Управление качеством в промышленности при производстве полиэтиленовых труб из материалов высокоустойчивых к распространению трещин. Матеріали 17-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика», 04-08 вересня 2017 р., м. Одеса, с. 42.
  14Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. Дослідження принципів управління ризиків для якості в зварювальному виробництві. Матеріали 17-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика», 04-08 вересня 2017 р., м. Одеса, с. 44.
  15Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Логінова Ю.В. Моніторинг процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД для оцінки ризику експлуатації зварних конструкцій. Матеріали 8-ї Національної науково-технічної конференції “Неруйнівний контроль та технічна діагностика”, листопад 2017, Київ.
  16Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В. «Ризик  експлуатації зварних конструкцій на підставі  аналізу  моніторингу процесів системи управління якістю і  проведення випробувань»  / Сварщик,  №3, 2017, Київ, с. 28-33.
  17Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В. «Оцінка  ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі   моніторингу процесів системи управління якістю і  проведення випробувань методами НК і ТД»/ Неруйнівний контроль та технічна діагностика,  № 3, 2017, Київ, с. 56-63.
  18Потапьевский А.Г., Бондаренко Ю.К., Артюх К.О. Анализ и исследование статистических методов для организации деятельности предприятий сварочного производства с целью оперативного управления изготовлением сварнях конструкций. 17-й Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті», 20-24 лютого 2017, м.Свалява, с. 244-248.
  19Bondarenko Yu., Logіnova Yu, Artyuh K., Potap’yevskiy A., Kovalchuk O. Development of Methods  of Risk Detection Assessment in the  Welding. LEP LUMBERT  Academic publishing,  2017 international book market service LTD, 98 p.
  20Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Логинова Ю.В. Моніторинг процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД для оцінки ризику експлуатації зварних конструкцій / Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 53-63.
  21Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Потап’євський А.Г., Ковальчук О.В. Development of Methods  of Risk Detection Assessment in the  Welding. LEP LUMBERT  Academic publishing,  2017 international book market service LTD, Düsseldorf , Germany
  22Потап’євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Артюх К.О. Технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві. Журнал «Сварщик» №1 (113) 2017
  23Бондаренко Ю.К., Batisti D. Управление качеством в промышленности при производстве полиэтиленовых труб из материалов высокоустойчивых к распространению трещин. Матеріали 17-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика», 04-08 вересня 2017 р., м. Одеса
  24Бондаренко Ю.К.,  Ковальчук О.В. Артюх К.О.  Оцінювання ризику – ключ до створення  здорового робочого місця  в  зварювальному виробництві.  Материалы 18-й Международной научно-технической конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий» 04-08 июня 2018 г., г. Свалява, Закарпатская обл. – Киев: АТМ Украины, 2018
  25Бондаренко Ю.К.,  Артюх К.О.  Розробка методики оцінки розпізнавання ризиків в зварювальному виробництві, створення реєстру і ранжування ризиків в зварних конструкціях за допомогою НК і ТД  Міжнародна конференція «Зварювання та спорідненні технології – сьогодення і майбутнє», 5-6 грудня 2018, Київ
  26Ковальчук О.В., Бондаренко Ю.К., Потап’євський А.Г.  Результати дослідження та аналізу   факторів небезпек  з метою  створення методик   оперативного  планування   в системі  виробництва  та монтажу  зварних конструкцій.  Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах – PolyWeld 2019» 23-24 травня 2019р., м.Київ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
  27Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Артюх K.O.  Оценка риска – ключ к созданию безопасного рабочего места в титановом производстве  Материалы международной конференции «Сварка в России 2019: Современное состояние и перспективы» посвященной 100-летию со дня рождения Б.Е. Патона, 3 -7 сентября 2019 г., г. Томск
  28Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Артюх К.О.  Аналіз ризиків на технічну безпеку виробництва зварних конструкцій з використанням неруйнівного контролю і технічної діагностики  Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» (ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448), Vol 6, No 2(50), 2019, с. 36-41
  29Бондаренко Ю.К.,  Артюх К.О.  Исследование влияния источников рисков на техническую безопасность сварных конструкций при эксплуатации.  Матеріали конференції «Инженерия поверхности и реновация изделий» м.Свалява, 20–24 травня 2019р.
  30Бондаренко Ю.К.,  Артюх К.О.  Аналіз вимог міжнародних нормативних документів з метою створення стратегії безперервності вітчизняного зварювального виробництва для забезпечення його дієздатності і конкурентоспроможності».  Международная научно-техническая конференция «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении» 16–18 мая 2019 г., г.Одесса. – Одесса: ОНПУ, 2019
  31Бондаренко Ю.К.,  Артюх К.О.  Аналіз вимог міжнародних нормативних документів з метою створення стратегії безперервності вітчизняного зварювального виробництва для забезпечення його дієздатності і конкурентоспроможності.  ХІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» 18 – 19 квітня 2019 р., Київ, «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  32Потап`євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О.  Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД.  Журнал «Сварщик» №6 (130) 2019,  с. 37-40
  33Потап`євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Артюх К.О.  Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД.  Матеріали 9-тої Національної науково-технічнної конференції і виставки «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», Київ, Україна.19-21 листопада 2019
  34Потап`євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О.  Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД для виробництва.  Журнал «Неруйнівний контроль та технічна діагностика» №4, 2019, с.58-66
  35Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В.  Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням НК і ТД.  Матеріали 9-ої Національної науково-технічної конференції і виставки «Неруйнівний контроль та технічна діагностика»,19-21 листопада 2019, м. Київ
  36Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Логінова Ю.В., Артюх К.О.  Аналіз ризиків на технічну безпеку виробництва зварних конструкцій з використанням неруйнівного контролю і технічної діагностики. «Технологический аудит и резервы производства» №6/2  (ISSN 2226-3780), 2019, с. 36-41.
  37Бондаренко Ю.К., Потап`євський А.Г., Логінова Ю.В., Артюх К.О. Аналіз і методики стандартизації, акредитації, метрології і експертизи зварювального виробництва. Київ, 2015-2020 р.р., 106 с.
  38Ю.К. Бондаренко к.т.н., О.В Ковальчук м.н.с.  Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації.  XXIII Міжнародної конференції «Неруйнівний контроль та моніторинг технічного стану» 14-18 вересня 2020 р., м. Одеса
  39Ю.К. Бондаренко к.т.н., О.В Ковальчук м.н.с.  Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації при впровадженні стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 20-та Міжнародна науково-практична конференція з діючими семінарами «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика» (КСК-20), 07-11 вересня 2020 р., м. Одеса
  40Бондаренко Ю.К., Потап`євський А.Г., Логінова Ю.В., Артюх К.О., Ковальчук О.В., Саєнко В.В. Ризик менеджмент у зварювальному виробництві. Київ. 2020 р., 64 с.
  41Бондаренко Ю.К., Артюх К.О. Дослідження проблеми управління якістю при розвитку системи обстеження та технологічного регулювання виробництва зварних конструкцій з легких сплавів. Матеріали Міжнародного науково-технічного семінару, «Сучасні питання виробництва та ремонту в промисловості і на транспорті», 15-19 березня 2021 р., м. Львів, с. 14-17.