• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Bідділ зварювання газонафтопровідних труб

  Ниркова Людмила Іванівна

  Завідувач відділу,
  доктор технічних наук

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 16, у тому числі: 5 кандидатів наук

  1. 1
   Ниркова Людмила Іванівна

   Завідувач відділу,
   доктор технічних наук

   Tел.: +38 044 205-25-81, +38 097 717 04 67

   E-mail: lnyrkova@gmail.com 

  2. 2
   Рибаков Анатолій Олександрович

   провідний науковий співробітник,
   кандидат технічних наук, старший науковий

   +38 044 205 24 20

   rybakov@paton.org.ua

  3. 3
   Кузьменко Віталій Павлович

   Заступник завідувача відділом

   +38 044 205 20 45

  4. 4
   Файнберг Леонід Йосипович

   Завідуючий групою

   +38 044 205 21 13

  5. 5
   Гончаренко Лариса Валеріанівна

   провідний інженер

   +38 044 205 25 25

  6. 6
   Клименко Анатолий Володимирович

   старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   +38 044 205 23 84

   aklimenko@meta.ua

  7. 7
   Осадчук Світлана Олексіївна

   науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   +38 044 205 23 84

   svetlanaosadchuk@meta.ua

  8. 8
   Барвінко Юрій Павлович

   старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   +38 044 205 22 79

   tanksweld@gmail.com

  9. 9
   Барвінко Андрій Юрійович

   старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

  Відділ заснований в 1981 році шляхом злиття відділів № 38 (зав.від., д.т.н Мандельберг С.Л.) та відділу № 224 ДКТБ (зав. від., к.т.н. Рибаков А.О.). В той самий час до складу відділу увійшла група резервуарів. Керівником утвореного відділу призначений к.т.н. Рибаков А.О. Пізніше до відділу була приєднана група корозії, якою керував д.т.н. Поляков С.Г.

  З 1981 р. дотепер відділ містить 3 групи: група зварювання труб; група корозії і група резервуарів. Відділ входить до секції «Металургія, матеріалознавство, зварювання тиском, паяння та зварювання пластмас».

  +38 044 205-25-81

  +38 097 717 04 67

  lnyrkova@gmail.com
  Основні напрямки науково-технічної діяльності
  група зварювання труб

  • фундаментальні і прикладні дослідження у галузі розробки та впровадження технології одно- і багатодугового зварювання під флюсом та в захисних газах газонафтопровідних труб;
  • наукові дослідження властивостей, структури, у т.ч. хімічної та фізичної неоднорідності, матеріалів і зварних з’єднань, інші дослідження, необхідні для створення якісних з’єднань і технологій їх отримання;
  • впровадження нових процесів багатодугового зварювання при виробництві газонафтопровідних труб підвищеної надійності;
  • розробка технології зварювання і суміжних процесів, а також технічна допомога під час освоення нових видів трубної продукції;
  • розробка нових зварювальних матеріалів для виготовлення газонафтопровідних труб;
  • оцінювання технічного стану та ступені деградації металу труб і зварних з’єднань після тривалої експлуатації газонафтопроводів;

  група корозії

  • фундаментальні і прикладні дослідження корозійної і корозійно-механічної тривкості металів, сплавів, зварних з’єднань;
  • визначення опірності загальній та локальній (міжкристалітній, пітинговій, корозійному розтріскуванню, розшаровуючій, щілинній) корозії металів, сплавів, прокату, зварних з’єднань при нормальних та підвищених температурах;
  • прискорені випробування металів, сплавів, зварних з’єднань, прокату та виробів, захисних покривів на стійкість проти дії кліматичних чинників;
  • сертифікаційні випробування металів, сплавів, прокату, зварних з’єднань, захисних покривів відповідно до сфери акредитації;
  • встановлення строку служби захисних покривів відповідно до вимог ДСТУ ISO 12944, а також виробів з металів, сплавів, зварних з’єднань за розробленими методиками;
  • встановлення причин руйнування труб магістральних нафто- і газопроводів та металевих конструкцій, розроблення рекомендації щодо їх усунення;
  • моніторинг корозійного стану трубопроводів та металевих конструкцій;
  • розроблення нормативних документів в сфері захисту від корозії;
  • навчання спеціалістів з контролю якості захисних протикорозійних покривів, методам корозійного моніторингу.

  Група корозійних випробувань входить до складу акредитованої НААУ Випробувальної лабораторії ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (Атестат про акредитацію №20362 від 03.04.2020 р., дійсний до 02.04.2025 р.)

    група резервуарів

  оцінка працездатності сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти, розробка технічних рішень щодо відновлення їх працездатності;

  • розроблення оптимальних конструктивних рішень двостінних резервуарів;
  • розроблення нормативної технологічної документації на зварювання металоконструкцій  резервуарів із спеціальних сталей;
  • проведення експертизи наукових проектів згідно з основними науковими напрямками діяльності відділу.

  Ресурси відділу

  1. Установки для одно- і багатодугового зварювання в захисних газах і під флюсом з комплектом обладнання для вивчення та розробки таких процесів.
  2. Установка для дослідження схильності трубних сталей до корозійного розтріскування від напруження (КРН). Призначена для дослідження схильності трубних сталей до КРН в лабораторних умовах на основі деформації зразка з повільною швидкістю. При моделюванні чинників КРН враховано вплив одного з найбільш вагомих – періодичне змочування.
  3. Система корозійного моніторингу магістральних трубопроводів (СКМТ). Призначена для визначення рівня захищеності трубопроводу по протяжності і в часі, місць пошкодження захисного покриву, корозійної активності ґрунту і транспортованого продукту, наявності блукаючих струмів.
  4. Камера соляного туману КСТ-1. Призначена для дослідження корозійної стійкості металів, сплавів і зварних з’єднань в ненавантаженому і навантаженому станах, захисної ефективності покривів в умовах соляного туману для прогнозування їх строку служби.
  5. Колесо періодичного змочування. Призначене для дослідження корозійної стійкості металів, сплавів і зварних з’єднань в ненавантаженому і навантаженому станах, захисної ефективності покривів в умовах періодичного змочування.
  6. Камера штучної погоди ИП-1-3. Призначена для прискорених випробувань полімерних, лакофарбових, металевих і неметалевих покривів, в умовах підвищеної температури, вологості, ультрафіолетового та інфрачервоного опромінення, зрошення водою.
  7. Установка «Сигнал». Призначена для дослідження схильності металів, сплавів і зварних з’єднань до корозійного розтріскування при заданому розтягувальному навантаженні в умовах періодичного впливу агресивного середовища.
  8. Установка «ИКДР-2». Призначена для дослідження корозійної стійкості металів, сплавів і зварних з’єднань в ненавантаженому і навантаженому стані в рухомому потоці середовища (в умовах, що моделюють морські).
  9. Універсальний вимірювач швидкості корозії УИСК-101. Призначений для визначення миттєвої швидкості корозії металів, сплавів, зварних з’єднань.
  10. Мікроскоп NEOPHOT 20.
  11. Калібровані засоби вимірювальної техніки: портативний кондуктометр CyberScan CON 11, портативний цифровий рН-метр, CyberScan PD 300, адгезиметр механічний Конатанта АЦ, прилад багатофункціональний Константа К5, тераометр Е6-13А, товщиномір ультразвуковий MV, комплект рН-метра ЕВ-74, дефектоскоп ДКИ-1 ИР2Х

  Найважливіші досягнення у науковій та науково-практичній діяльності
  Відділ є єдиним на території СНГ підрозділом, якій проводить дослідження та розроблює технології зварювання труб великого діаметра, у тому числі, із застосуванням багатодугового (за участі 2-5 дуг) зварювання під флюсом з управлінням формою шва та структурою його металу з метою підвищення працездатності магістральних газонафтопроводів та зниження небезпеки їх руйнування. Технологічні розробки відділу реалізовані на 6 трубних трубозварювальних підприємствах в Україні та за кордоном.

  Результати досліджень механізму корозійного розтріскування магістральних нафтогазопроводів покладено в основу Методики визначення потенційно стрес-корозійно небезпечних ділянок магістральних газопроводів.

  Розроблено та надано чинності нормативним документам національного рівня: зміна № 1 до ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії; ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції.

  Розроблено та впроваджено Методику моніторингу впродовж 100 років несучих конструкцій арки НБК для Чорнобильської атомної станції.

  Відзнаки та нагороди

  • Лауреат державної  премії України в галузі  науки і техніки за роботу «Наукові основи та технічні засоби електрохімічних систем контролю екологічної системи і корозійної активності техногенних середовищ», к.т.н., с.н.с. Рибаков А.О. (2002);
  • Ювілейна почесна грамота за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю: Ниркова Л.І., Барвінко Ю.П. (2018 р.)
  • Подяка ІЕЗ ім. Є.О. Патона Національної академії наук України за багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток Інституту та з нагоди 100-ряччя НАНУ: Гончаренко Л.В., Осадчук С.О., Клименко А.В., Файнберг Л.Й. (2018 р.) ІЕЗ ім. Є.О. Патона Національної академії наук України за багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток Інституту та з нагоди 100-ряччя НАНУ (Гончаренко Л.В., Файнберг Л.Й., Барвінко Ю.П., Осадчук С.О.)

  Підготовка наукових кадрів
  Перелік кваліфікаційних робіт, що виконані за участю науковців відділу:

  Ступінь доктора філософії (кандидата наук):

  2013 р. Клименко Анатолій Володимирович «Створення наукових основ і технічних засобів дослідження, оцінки і прогнозування стрес-корозійного руйнування магістральних газопроводів» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (науковий керівник, д.т.н., професор Герасименко Ю. С.). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, вчена рада Д 26.002.13, м. Київ

  2021 р. Осадчук Світлана Олексіївна «Електрохімічний давач поляризаційного опору для оцінювання корозивності атмосферного середовища» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (науковий керівник, к.х.н. Ниркова Л.І.). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, вчена рада Д 26.002.13, м. Київ

  Ступінь доктора наук

  2021 р. Ниркова Людмила Іванівна «Теоретико-експериментальні засади оцінювання та запобігання корозійному розтріскуванню сталей магістральних газопроводів в умовах їх катодного захисту» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (науковий керівник, д.т.н., професор Герасименко Ю. С.). Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вчена рада Д 35.226.02, м. Київ

  Поточні проекти

  • Підвищення експлуатаційної надійності магістральних трубопроводів та резервуарів для зберігання нафти за рахунок забезпечення технологічних гарантій якості зварних з’єднань та оптимізації умов їх безпечної експлуатації
  • Встановлення закономірностей підвищення корозійної тривкості зварних з’єднань конструкційних алюмінієвих сплавів різних систем легування, отриманих технологіями зварювання плавленням і в твердій фазі, для повітряного та морського транспорту

  Перспективні розробки
  Новий процес газофлюсового зварювання газонафтопровідних труб великого діаметру
  Нормативні документи

  1. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. Київ, 2003. 69 с.
  2. Зміна № 1 до ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. Київ, 2018. 15 с.
  3. ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015. Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Київ, 2015. 112 с.
  4. СОУ 60.3-30019801-070:2009 Магістральні газопроводи. Методика визначення технічного стану захисного покриву та корозійного стану зовнішньої поверхні труби. Київ, 2010. 66 с.
  5. Магістральні газопроводи. Методика визначення потенційно стрес-корозійно небезпечних ділянок магістральних газопроводів. Затверджена наказом ДК «Укртрансгаз» від 4.08.2010 р. № 323.
  6. Магістральні газопроводи. Методика визначення стрес-корозійних дефектів магістральних газопроводів фізико-хімічними методами у протяжних шурфах. Затверджена наказом ДК «Укртрансгаз» від 4.08.2010 р. № 323.
  7. Магістральні газопроводи. Рекомендації з ремонту ділянки магістрального газопроводу зі стрес-корозійними дефектами. Затверджена наказом ДК «Укртрансгаз» від 4.08.2010 р. № 323.
  8. Методика коррозионного мониторинга несущих конструкций арки НБК в период строительства и эксплуатации. SIP-N-TE-22-B2143-TEN-001-01. План осуществления мероприятий (ПОМ). Новый безопасный конфайнмент. Контракт на проектирование, строительcтво и ввод в эксплуатацию. № SIP 08-1-001.

  Результати роботи відділу
  – цільова наукова програма ВФТПМ НАНУ «Перспективні конструкційні та функціональні матеріали з тривалим терміном експлуатації, фундаментальні основи їх одержання, з’єднання та обробки.

  2012-2016 р.р. «Встановити закономірності підвищення високочастотним проковуванням корозійної стійкості і опору корозійній втомі зварних з’єднань трубопроводів і мостових конструкцій», 0112U000615

  відомче замовлення НАН України «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук»

  2013-2015 р.р. «Дослідження фізико-механічних характеристик зварних з’єднань та розроблення технології зварювання труб великого діаметру зі сталі категорії Х90-Х100 для магістральних газонафтопроводів»

  2016-2018 р.р. «Дослідження та реалізація засобів підвищення фізико-механічних, а також корозійних характеристик зварних з’єднань труб та інших виробів для магістральних трубопроводів, що експлуатуються в гірських та сейсмонебезпечних умовах»

  цільова комплексна програма наукових досліджень НАНУ «Надійність та довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс, Ресурс-2).

  2013-2015 р.р. «Дослідження причин руйнування кільцевих зварних з’єднань магістральних трубопроводів та розробка технічних рішень щодо їх попередження», 0113U003493

  2013-2015 р.р. «Розробка методики моніторингу технічного стану та рекомендацій з подовження ресурсу резервуарів для продуктів нафтопереробки», 0110U005101

  2016-2018 р.р. «Удосконалення технологічних параметрів виробництва і оцінювання  якості  зварних  з’єднань труб діаметром 325-530 мм, зварених струмами високої частоти з низьколегованої сталі для нафто- і газопроводів», 0116U004214

  2016-2020 р.р. «Удосконалення методики оцінювання імовірності КРН ділянки МГ на основі аналізу наявних даних наземного діагностування і лабораторних досліджень щодо рівня електрохімічних потенціалів та швидкості залишкової корозії», 0116U004248

   

  Впродовж звітного періоду відділ виконував науково-дослідні роботи та надавав послуги підприємствам України серед яких: ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ПАТ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛЕЙ», ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів», ДСП «Чорнобильська АЕС», ДП «Антонов», ВАТ «Львівзахиденергоавтоматика», «НВП «Покров», ТОВ «ХІЛТІ (Україна), ТОВ «ГАРТЕХ», ТОВ «KMD ФАСАДСОЛЮШЕНС», КП КМДА «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Управдом», ТОВ «Міжнародна тенісна академія», ТОВ «Сігнет», ТОВ «Маріленд» та інші.

  Найважливіші публікації
  Монографії

  1.  Чвірук В. П., Поляков С. Г., Герасименко Ю. С. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ. Київ, Академперіодика, 2007. 323 с.
  2. Ниркова Л. І., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Рибаков А. О. Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації. Київ : Наук. думка. 2020. 144 с.

   

  Статті у фахових виданнях та цитовані в міжнародних наукометричних базах

   

  1.  Рыбаков А.А., Филипчук Т.Н., Гончаренко Л.В. Трещины в сварных соединениях труб большого диаметра и меры их предупреждения. Автоматическая сварка. 2013 г. №4. с.16-21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2013_4_4
  2.   Рыбаков А.А., Филипчук Т.Н., Костин В.А. Жуков В.В. Влияние химического состава микролегированной стали и скорости охлаждения металла ЗТВ сварных соединений труб на его структуру и ударную вязкость. Автоматическая сварка. 2013 г. №9. с.10-18. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103113
  3.      Рыбаков А.А., Гончаренко Л.В., Филипчук Т.Н., Лохман І.В., Буряк І.З. Причины стресс-коррозионного разрушения монтажного кольцевого соединения магистральных газопроводов. Автоматическая сварка. 2014 г. №3. с.54-57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2014_3_10
  4. Технология производства газонефтепроводных труб способом высокочастотной сварки на ПАО «Интерпайп НМТЗ» / Ю. Н. Антипов, Е. В. Дмитренко, А. В. Коваленко, С. А. Горяной, А. А. Рыбаков, С. Е. Семенов, Т. Н. Филипчук. Автоматическая сварка. 2014 г. №3. с.43-49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2014_3_8
  5. Рыбаков А.А., Филипчук Т.Н., Костин В.А. Особенности микроструктуры и ударная вязкость металла сварных соединений труб из высокопрочной стали, микролегированной ниобием и молибденом. Автоматическая сварка. – 2015 г. – №3-4. – с.17-24. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112992
  6. Осадчук С. О., Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. Вплив рівня катодної поляризації на захисні властивості нового та зістареного стрічкового покриттів для магістральних трубопроводів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Т. 42, №1 . С.61-66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif_2017_1_8
  7. Барвинко Ю. П., Барвинко А. Ю., Яшник А. Н., Токарский Д. В. Состояние и перспективы производства в Украине сварных резервуаров для хранения нефти // Автоматичне зварювання. 2017. № 3. С. 44-50 https://doi.org/10.15407/as2017.03.06
  8. Osadchuk S. O., Nyrkova L. I., Rybakov A. O., Melnychuk S. L. Influence of cathodic polarization on protective properties of thermoreactive coatings for main pipelines. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2018. V. 5 (2). P. 52-58. http://ogpe.nung.edu.ua/index.php/jhpe/article/view/83/57
  9. Барвінко А. Ю., Барвінко Ю. П., Яшник А. М., Мірянін В. М. Застосування критерію «виток до руйнування» для попередження лавинного руйнування стінки вертикальних зварних резервуарів./ Автоматичне зварювання. № 5. С. 25-33. https://doi.org/10.15407/as2018.05.05
  10. Ниркова Л. І., Осадчук С. О., Клименко А. В., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. Відношення струму катодного захисту до граничного дифузійного як додатковий критерій катодного захисту. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. Т.47, № 2. С. 23-31. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2019-2(47)
  11. Осадчук С. А., Ныркова Л. И., Фатеев Ю. Ф. Особенности катодных и анодных реакций на углеродистой стали в зависимости от глубины погружения в нейтральный раствор. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : серія «Технічні науки». 2019. №5 (138). С. 87–96. http://jrnl.knutd.edu.ua/index.php/bknutdt/article/view/451
  12. Осадчук С. О., Ниркова Л. І., Букет О. І. Вплив числа електродних пар на похибку електрохімічного давача поляризаційного опору для вимірювання швидкості атмосферної корозії. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : серія «Технічні науки». 2019. №6. (140). С. 112–124. https://doi.org/10.30857/1813-6796.2019.6.11
  13.  Nyrkova L., Osadchuk S., Melnichuk S., Rybakov A., Ostapyuk S., Borysenko Yu. Influence of electrochemical destruction products of protective coating on properties of pipe steel in neutral medium. Materials Today: Proceedings. 2019. V.6, № 2. P. 278-287. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318324003
  14. Nyrkova L. Stress-corrosion cracking of pipe steel under complex influence of factors. Engineering Failure Analysis. 2020, Vol. 116,104757. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1350630719311732
  15. Nyrkova L.І.,Osadchuk S.О., Rybakov А.О., Mel’nychuk S.L. Methodical approach and a criterion for the evaluation of the susceptibility of pipe steel to corrosion cracking. Materials Science. 2020, Vol. 55, No P. 625-632. https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-020-00352-x
  16. Nyrkova L.І. Corrosion cracking of Kh70 pipe steel under the conditions of cathodic protection. Materials Science. Vol. 56, No. 2. P.273-277. https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-020-00425-x
  17.  Nyrkova L. І., Osadchuk S.О., Klymenko А.V., Rybakov А.О., Mel’nychuk S.L., Prokopchuk М. Іnfluence of the corrosiveness of a medium on the ratio of the cathodic protection current to the ultimate diffusion current for Kh70 pipe steel. 2020. Materials Science, Vol. 56, No. 3. P. 417-424. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-020-00445-7
  18.  L. I. Nyrkova. The influence of external and internal factors on stress corrosion cracking of low-alloyed pipe steel. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2020, Vol. 7, Issue 1, p. 8-15. https://doi.org/10.31471/2311-1399-2020-1(13)-8-15
  19. Л. І. Ниркова, С. О. Осадчук, А. В. Клименко. Вплив корозійної активності середовища на швидкість залишкової корозії сталі в нормованому діапазоні захисних потенціалів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. № 1(48). C. 7-15. https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/724
  20. Осадчук С., Ниркова Л., Бескоровайний Є. Аналіз вимог нормативних документів у сфері захисту від корозії щодо рівня захисних потенціалів та швидкості залишкової корозії магістральних трубопроводів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спецвипуск №13. 2020. С. 287 – 292.
  21. Ниркова Л., Прокопчук С., Осадчук С., Гончаренко Л. Корозія під напруженням зварних з’єднань трубної сталі, отриманих різними методами зварювання. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спецвипуск № 13. 2020. С. 83 – 88.
  22. Determination of the rate of atmospheric corrosion of metal structures by the method of polarization resistance. L.I. Nyrkova, S.O. Osadchuk, S.H. Polyakov, S.L. Melnichuk, N.O. Gapula. Materials Science. 2012. V. 47, Issue 5. P. 683–688. https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-012-9444-7
  23.  Investigation of the Atmospheric Corrosion of Carbon Steel under the Conditions of Formation of Adsorption and Phase Moisture Films. L.I. Nyrkova, S.O. Osadchuk, A.A. Rybakov, S.L. Melnichuk, N.O. Gapula. Materials Science. 2013. V. 48, Issue 5. P. 687–693. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-013-9555-9
  24. S. Yu. Kovalenko, A. O. Rybakov, A. V. Klymenko, L. H. Shytova. Corrosion of the Internal Wall of a Field Gas Pipeline. Materials Science. 2012. V. 48. P. 225–230. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-012-9496-8

   

  Патенти на винахід

  1.Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О., Яковенко Г. М. Пристрій для дослідження схильності трубних сталей до корозійного розтріскування від напруження: пат. на винахід 107229 Україна: МПК G01N 17/00, G01N 17/02 – № а20124719; заявл. 21.12.2012, опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. 4 с.

  2.Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. Спосіб випробувань схильності трубних сталей до корозійного розтріскування від напруження за впливу змінного змочування: пат. на винахід 107381 Україна: МПК G01N 17/00, G01N 3/00, G01N 3/08 (2006.01), G01N 3/20 (2006.01) – № а201214721; заявл. 25.12.2012; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 24. 4 с.

  3. Ниркова Л. І., Мельничук С. Л., Рибаков А. О., Дараганова Н. О., Осадчук С.О. Спосіб оцінювання схильності трубної сталі до корозійного розтріскування від напруження за часовим критерієм: пат. на винахід 119578 Україна: МПК8: G01N 17/00, G01N 3/60 (2006.01), G01N 33/20 (2019.01), G01N 33/205 – № a201704686; заявл. 15.05.2017; опубл. 10.07.2019, Бюл. №13. 4 с.