• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Наказ про зарахування до аспірантури 2022