• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ЛОБАНОВ Леонід Михайлович

  Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

  Народився 29 вересня 1940 р.

  У 1962 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва Київського інженерно-будівельного інституту, а в 1968 р. – вечірнє відділення механіко-математичного факультету Київського державного університету.

  З 1963 р. працює в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона HAH України. 3 1985 р. – завідувач відділу оптимізації зварних конструкцій нової техніки та заступник директора з наукової роботи.

  У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1984 р. – дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. У 1991 р. Леоніду Михайловичу надано звання професора. У 1990 р. Л. М. Лобанова обрано членом-кореспондентом Академії наук УРСР, в 1997 р. – академіком Національної академії наук України, а в 2015 р. – академіком-секретарем Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

  Л. М. Лобанов – відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності матеріалів і зварних конструкцій, його праці присвячені дослідженню поведінки матеріалів при зварюванні, розвитку теорії зварювальних напружень і деформацій, розробці методів дослідження і регулювання напружено-деформованих станів зварних з’єднань, створенню високоефективних зварних конструкцій нової техніки та розробленню методів і засобів їх діагностики.

  Велике наукове і практичне значення мають роботи Л.М.Лобанова з підвищення міцності, якості і точності виготовлення зварних конструкцій в аерокосмічній промисловості, суднобуду­ванні, енергетичному машинобудуванні, будівництві. Широке визнання одержали його праці, присвячені розробленню методів лазерної інтерферометрії для дослідження якості і напружено-деформованих станів зварних з’єднань. Завдяки працям Л. М. Лобанова та його учнів сформовано новий науковий напрям – бездеформаційне зварювання конструкцій.

  Під його науковим керівництвом виконано комплекс фундаментальних  досліджень в галузі міцності конструкційних матеріалів і зварних з’єднань, розвинуті наукові підходи для забезпечення надійності і довговічності зварних конструкцій та оцінки їх залишкового ресурсу, створені нові типи високоефективних зварних конструкцій, включаючи легкі будівельні конструкції, важконавантажені конструкції із високоміцних сталей, унікальні конструкції перетворюваного об’єму космічного призначення.

  За участю Л. М. Лобанова розроблено та введено в практику Державні стандарти України, які регламентують вимоги до якості зварних конструкцій і технологій їх виготовлення, організовано систему сертифікації зварювальних технологій, матеріалів та обладнання.

  Л. М. Лобанов – автор понад 800 наукових праць, серед яких 8 монографій та книжок, більше 90 авторських свідоцтв і патентів. Він створив визнану наукову школу в галузі зварних конструкцій. Підготував 12 докторів та 17 кандидатів технічних наук.

  Одночасно з науковою діяльністю виконує науково-організаційну і громадську роботу як Радник Президії НАН України, голова Українського і Міжнародного технічних комітетів із стандартизації в галузі зварювання і споріднених технологій; член редколегій вітчизняних та іноземних науково-технічних журналів;    член Американського зварювального товариства; член Комітету державних премій в галузі науки і техніки і член секції «Матеріалознавство» цього Комітету.

  За розроблення і впровадження нових фізичних методів дослідження й вдосконалення металургійних процесів і конструкцій нової техніки Л.М.Лобанову присуджено премію Ради міністрів СРСР за 1981 р. У 1994 р. за цикл наукових праць «Теорія розрахунку просторових конструкцій будівель і споруд на статичні та динамічні навантаження» йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденами: «Ярослава Мудрого V ст.» (2018), «За заслуги» І (2014), ІІ (2009), III (1997) ступенів, «Знак пошани» (1982), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2007), а також медалями, зокрема за участь у космічній діяльності – медаллю Ю. В. Кондратюка (1997). За цикл робіт з питань міцності, діагностики та подовження ресурсу зварних конструкцій відзначений премією ім.Є.О.Патона (2004), почесним золотим знаком Польського науково-технічного товариства (2014), Заслужений діяч науки і техніки України (2004). .