• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Олексій Володимирович Сахновський

    1884-1964

    Слід зазначити, що в цей період науково-технічного прогресу проблемами зварювання займалися різноманітні фахівці в багатьох промислово розвинених країнах, однак розглядалися окремі аспекти зварювального виробництва. Є. О. Патон уперше в світі розробив комплексну програму розвитку зварювання, відповідно до якої розробив структуру організації, куди увійшли науково-дослідні експериментально-виробничі підрозділи, конструкторське бюро, майстерні.