• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім.Є.О.Патона НАН УКРАЇНИ

  Сьогодні інститут являє собою науково-технічний комплекс, до складу якого входять дослідне конструкторсько-технологічне бюро, експеримен-тальне виробництво, дослідні заводи, низка інженерних центрів, учбовий та сертифікаційний центри.

  Одним з основних напрямів діяльності інституту є підготовка наукових і інженерних кадрів. Підготовка кандидатів і докторів технічних наук здійснюється через докторантуру й аспірантуру.

  Підготовка інженерних кадрів проводиться інститутом спільно із НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Учені інституту читають студентам оглядові курси і керують цільовою підготовкою магістрів. Науково-виробничу й дипломну практику студенти проходять у наукових відділах і лабораторіях інституту. Професійно-технічна підготовка і перепідготовка фахівців зварювального виробництва проводиться у навчальному центрі інституту. Система навчання в центрі досить гнучка.  Навчання здійснюються за національними та європейськими стандартами з видачею відповідного сертифіката.

  На базі інституту, що має унікальний науковий і кадровий потенціал, є добре оснащені випробувальні лабораторії, створено центр по сертифікації продукції зварювального виробництва, акредитований як орган по сертифікації під назвою “СЕПРОЗ”.

  Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними центрами по зварюванню в Європі, США, Азії. Є членом Міжнародного інституту зварювання і Європейської зварювальної федерації.

  Результати досліджень вчених інституту постійно публікуються в журналах інституту “Автоматичне зварювання”, “Технічна діагностика та неруйнівний контроль”, “Сучасна електрометалургія”. Інститут проводить різні конференції і семінари, організовує національні і міжнародні виставки.

  Колектив інституту – це колектив однодумців, який примножує успіхи Патонівської школи, що мають світове визнання. Інститут росте і розвивається, удосконалюються його структура і система управління. Усе це спрямовано на подальший розвиток зварювання і споріднених процесів, а також на вирішення базових проблем економіки  промислового виробництва України.

  25-28 травня 2021 року

  Міжнародна конференція молодих вчених зі Зварювання та Суміжних технологій YPIC/WRTYS 2021