• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Місце ІЕЗ ім. Є.О. Патона в історії незалежної України