• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  1-2 РПКМ Структура та властивості матеріалів

  2-2 РПКМ Методи дослідження металів і сплавів

  3-1 РПКМ  Термодинаміка і кінетика металургійних процесів

  3-2 РПКМ  Методи підв_еф_ Мет Вироб

  4-1 РПКМ  Фізика рідкого стану і МЕ спадковість

  4-2 РПКМ Методи отримання металів і сплавів

  5-1 РПКМ Основи структуроутворення металів і сплавів

  6-1 РПКМ Спеціальні металургійні технології

  8-1 РПКМ Науково-педагогічна практика _ІЕЗ_ навч прогр

  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  1-2 ПНД Структура та властивості матеріалів

  2-2 ПНД Методи дослідження металів і сплавів

  3-1 ПНД Термодинаміка і кінетика металургійних процесів

   3-2 ПНД Методи підв_еф_ Мет Вироб

  4-1 ПНД Фізика рідкого стану і МЕ спадковість

   4-2 ПНД Методи отримання металів і сплавів

  5-1 ПНД Основи структуроутворення металів і сплавів

  6-1 ПНД Спеціальні металургійні технології

  7-1 ПНД МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  8-1 ПНД Науково-педагогічна практика _ІЕЗ_ навч прогр