• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  1-2 Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів

   2-2 Структура з’єднань матеріалів отриманих плавленням

   3-1 Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи ії отримання

  3-2 Конструкційні сталі та ії здатність до зварювання

  4-1 Методи дослідження фазового складу,структури та фізико-механічних властивостей матеріалів

  4-2 Конструкційні сплави на основі ніклю, титану та алюмінію і їх здатність до зварювання

  5-1 Методологія наукових досліджень

  5-2 Основи конструкційної міцності 

  6-1 Науково педагогічна практика

   6-2 Дослідження процесу руйнування матеріалів методом акустичної емісії 

   7-2 Теорія і експериментальні методи дослідження розповсюдження хвиль акустичної емісії в матеріалах 

  8-2 Прогнозування руйнування конструкцій методом акустичної емісії

  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  1-2 Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів

  2-1 Структура з’єднань матеріалів отриманних плавленням

  3-1  Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи ії отримання

  3-2 Конструкційні сталі та ії здатність до зварювання

  4-1 Методи дослiдження фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей матеріалів

   4-2 Конструкційні сплави на основі нікелю, титану та алюмінію ії здатність до зварювання

   5-1 Методологія наукових досліджень 

  5-2 Основи конструкцiйноi мiцностi

  6-1 Науково педагогічна практика 

  6-2 Дослiдження процесу руйнування