• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  НАКАЗИ

   
   
   
   

  Наказ 71 про створення приймальної комісії 2023 р.

  Наказ 71 про створення екзаменаційної комісії 2023 р.

  Наказ 69 про затвердження науково-методичних комісій

  Наказ 440 про відрахування з аспірантури

  Наказ 88 про атестацію докторантів та аспірантів

  Наказ 424 про зарахування до аспірантури 2022 р.

  Наказ 20 про організацію освітнього процесу в аспірантурі 2022 р.

  Наказ 129 про атестацію аспірантів та докторантів 2021 р.

  Наказ 445 про відрахування з аспірантури 2021 р.

  Наказ 437 про зарахування до аспірантури 2021 р. 

  Наказ 73 про Комісію по роботі з науковою молоддю

  Наказ 151 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 119 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 63 про затвердження положення з охорони праці

  Наказ 61 про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин

  Наказ 60 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 57 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 56 про забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів стосовно аспірантів і докторантів

  Наказ 55 про затвердження порядку підвищення кваліфікації науково-педагогічних правцівників

  Наказ 54 про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються в ІЕЗ

  Наказ 53 від 27.04.2016 про організацію освітньої діяльності.

  Наказ 52 про затвердження правил прийому

  Наказ 47 про затверждення правил внутрішнього трудового розпорядку

  Наказ 415-к про зарахування до аспірантури 2020 р.

  Наказ N355-k про зарахування до аспірантури 2019 р.

  Наказ 354-к про зарахування до аспірантури 2018 р.

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017 р.

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017 р. додаткове

  Наказ про зарахування до аспірантури 2016 р.

  Наказ про зміну графіку навчання 2020 р.

  Наказ про створення приймальної комісії 2020 р.

  Наказ про створення приймальної комісії 2019 р.

  Наказ про створення приймальної комісії  2018 р.

  Наказ МОН України від 21.10.2016 № 1464л