• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  НАКАЗИ

  Наказ 97 про створення екзаменаційних комісій 2023

  Наказ 71 про створення екзаменаційної комісії 2023

  Наказ 69 про затвердження науково-методичних комісій

  Наказ 440 про відрахування з аспірантури

  Наказ 88 про атестацію докторантів та аспірантів

  Наказ 424 про зарахування до аспірантури 2022

  Наказ 20 про організацію освітнього процесу в аспірантурі 2022

  Наказ 129 про атестацію аспірантів та докторантів 2021

  Наказ 445 про відрахування з аспірантури 2021

  Наказ 437 про зарахування до аспірантури 2021 

  Наказ 73 про Комісію по роботі з науковою молоддю

  Наказ 151 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 119 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 63 про затвердження положення з охорони праці

  Наказ 61 про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин

  Наказ 60 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 57 про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 56 про забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів стосовно аспірантів і докторантів

  Наказ 55 про затвердження порядку підвищення кваліфікації науково-педагогічних правцівників

  Наказ 54 про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються в ІЕЗ

  Наказ 53 від 27.04.2016 про організацію освітньої діяльності.

  Наказ 52 про затвердження правил прийому

  Наказ 47 про затверждення правил внутрішнього трудового розпорядку

  Наказ 415-к про зарахування до аспірантури 2020

  Наказ N355-k про зарахування до аспірантури 2019

  Наказ 354-к про зарахування до аспірантури 2018

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017 додаткове

  Наказ про зарахування до аспірантури 2016

  Наказ про зміну графіку навчання 2020

  Наказ про створення приймальної комісії 2020

  Наказ про створення приймальної комісії 2019

  Наказ про створення приймальної комісії  2018

  Наказ МОН України від 21.10.2016 № 1464л