• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  19/08/2022

  Відкрито набір в аспірантуру на програми Доктора філософії (PhD) на 2022-2023 навчальний рік

  Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України оголошує  набір в аспірантуру на програми Доктора філософії (PhD) на 2022-2023 навчальний рік.

  Усі програми доктора філософії пройшли акредитацію у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

  Підготовка докторів філософії здійснюється за такими спеціальностями:

  132 – Матеріалознавство

  136 – Металургія

  Наші переваги:

  • професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація персоналу зварювального виробництва ;
  • потужна матеріально-технічна база для проведення наукового процесу в Інституті;
  • наукові співробітники Інституту – автори великої кількості наукових праць, вони є носіями унікальних знань з матеріалознавства та металургії;
  • компетентне наукове керівництво дисертаційними роботами з можливістю подвійного керівництва із залученням іноземних фахівців;
  • широкі можливості академічної мобільності і наукових стажувань у провідних дослідницьких центрах та університетах;
  • участь у міжнародних проектах і програмах.

  Правила прийому до аспірантури і докторантури

  Контакти: вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ

  aspirantura.paton@gmail.com

  (044) 205-25-24

   

  Новини