• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  23/08/2023

  Відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ілляшенка Євгенія Володимировича

  17 жовтня 2023 р.  о 10-00 на засіданні разової  спеціалізованої вченої ради при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ілляшенка Євгенія Володимировича на тему «Гібридне зварювання сталей з використанням плазмової дуги та випромінювання волоконного лазера» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».  Науковий керівник: чл-кор НАН України, д.т.н., проф. Коржик Володимир Миколайович.

  Анотація

  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  Дисертаційна робота з електронним підписом

  Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

  Рецензія Костіна В.А.

  Рецензія Завдовєєва А.В.

  Відгук офіційного опонента Лихошви В.П.

  Відгук офіційного опонента Головка Л.Ф.

  Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

  Відеозапис захисту

   

  Матеріали захистів дисертацій докторів філософії, Новини