• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  10/03/2022

  Щодо виконання Розпорядження Президії НАН України №145 від 7.03.2022 р. «Про припинення співпраці з ученими Російської Федерації у видавничій сфері»

  Шановні колеги, співробітники

  Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона!

   

  З огляду на воєнний стан  та відповідно до Розпорядження Президії НАН України №145 від 7.03.2022 р. «Про припинення співпраці з ученими Російської Федерації у видавничій сфері» всім науковцям Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України необхідно негайно:

  1. припинити співпрацю у видавничій сфері з ученими та установами Російської Федерації (далі РФ) та Республіки Білорусь (далі РБ);
  2. вивести зі складу редакційних колегій усіх вітчизняних наукових періодичних видань НАН України науковців, афілійованих з РФ та РБ, а також припинити залучення їх до рецензування матеріалів, наданих до вітчизняних видань;
  3. усім вітчизняним науковцям вийти зі складу редакційних колегій наукових періодичних видань РФ та РБ, а також припинити рецензування матеріалів, наданих до цих видань;
  4. повністю припинити публікацію статей авторів, афілійованих з РФ та РБ, у наукових періодичних виданнях НАН України (це стосується і матеріалів, наданих до 24.02.2022);
  5. повністю припинити співавторство та рецензування будь-яких видів наукових публікацій, афілійованих з РФ та РБ (монографії, збірники наукових праць, енциклопедичні й довідкові видання, доповіді й тези конференцій тощо);
  6. не передавати жодних матеріалів до будь яких агрегаторів наукової інформації РФ, зокрема до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
  7. припинити будь-яку співпрацю щодо організації та участі у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів й інших заходів, які організовуються, проводяться інституціями, афілійованими з РФ та РБ, або за їх участі;
  8. припинити використання у наукових та науково-популярних працях вітчизняних науковців посилань на джерела інформації, а також цитування наукових праць та авторів, афілійованих з РФ та РБ, і датованих після 2013 року;

  Всі співробітники, які на даний час мають будь-які види співробітництва з науковцями або установами, афілійованими з РФ та РБ, терміново повинні надати ученому секретареві ІЕЗ ім. Є.О.Патона Клочкову І.М. копії відповідних листів та пояснювальні записки про припинення співпраці.

   

  Дирекція Інституту

  Новини