• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Розміщення інфо (Акредитація освітньої програми Матеріалознавство)