• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

  30/07/2021

  РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

  27 липня відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому було ухвалено рішення щодо акредитації Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України:

  освітня програма «Металургія», рівень вищої освіти – Доктор філософії,

  галузь знань – 13 Механічна інженерія, 

  спеціальність – 136 Металургія

   

  Новини