• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

  31/08/2021

  РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

  28 серпня відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому було ухвалено рішення щодо акредитації Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України 

  освітня програма «Матеріалознавство», рівень вищої освіти – Доктор філософії,

  галузь знань – 13 Механічна інженерія, спеціальність – 132 Матеріалознавство

   

  Новини