• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Прогресивні технології зварювання і з’єднання матеріалів

  • комплексні дослідження фізико-хімічних процесів зварювання та паяння і створення на їх основі високопродуктивних технологій з’єднання матеріалів, в тому числі наноструктурних

  • розробка високоефективних зварювальних матеріалів, технологій та устаткування для їх виробництва

  • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у космосі та під водою

  • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у медицині та розробка матеріалів різного призначення для медицини