• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Правила прийому до аспірантури у 2022 році